COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev již po páté!

Jiří Danihlík

3/2018, strana 18

Další ročník studie, v níž se zaměřujeme na monitoring našich včelstev a analýzu českého včelařství, spustíme na konci března na www.coloss.cz. Vyplněním krátkého dotazníku pomůžete sledovat úspěšnost zimování včelstev a odhalit trendy v českém včelařství, které na první pohled nejsou zřejmé. Novinkou pátého ročníku je zařazení nových otázek s cílem získat informace týkající se konce snůšek, přezimování oddělků, loupeží na včelnici a další.

Jak se projekt vyvíjí

S každým rokem projektu se posouváme o kus dál. Vloni jsme začali úzce spolupracovat s kolegy z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří vizualizují zjištěné výsledky v mapách. Mapy jsou užitečné pro projekci výsledků v prostoru, což je pro nás včelaře jistě velmi užitečné.

Díky ochotě a investici dánských včelařů se podařilo vylepšit program LimeSurvey, který používáme pro sběr dat, tak, abyste si sami mohli na jedno kliknutí vytvořit přehledný dokument PDF s přehledem vašich odpovědí.

Prostředků a metod léčby varroózy neustále přibývá a díky vašim údajům o úspěšnosti zimování se můžeme zaměřit na hlubší analýzu těchto metod a v navazujících testech na včelnicích dále zkoumat a vyvíjet vhodnou metodiku ošetřování. Tím, že věnujete 10 minut svého času vyplnění dotazníku, tak pomáháte shromažďovat podklady pro další vědecké bádání. Příkladem je například testování odpařovačů kyseliny mravenčí. Vaše odpovědi doplňují laboratorní pokusy za řízených podmínek.

Protože pracujeme s oficiálními daty z Ministerstva zemědělství, připravili jsme on-line mapy hustoty zavčelení, které jsou na webu pro jednotlivé roky. Může se to hodit jako nástroj pro případné vyhledání vhodného stanoviště nebo aspoň pro přehled, jak na tom naše krajina je. Sice nejde o přímý výsledek projektu, ale bez něj bychom tyto mapy neměli.

 

Na co se letos zaměříme

V pátém ročníku se zaměříme na ověření některých tradovaných včelařských „pravd“ a předpokladů a pokusíme se prokázat, zdali nám vaše odpovědi nabídnou odpovědi. Něco naznačují již údaje z předchozích ročníků, ale pro jejich potvrzení je třeba doplnit údaje od více včelařů i v tomto roce. I proto vyzýváme k zapojení všechny včelaře, malé, velké, nástavkové i tradiční, ze všech koutů naší země.

Zajímavě vyšly výsledky sledování ztrát uteplených a neuteplených úlů. Záměrně neříkám jak konkrétně, protože zrovna toto chceme ověřit v tomto ročníku, zda dojdeme ke stejnému výsledku.

Zajímají nás informace o konci snůšky v sezóně 2017. Chceme zjistit, zda jsou u nás místa, kde snůška končí výrazně dříve oproti jiným, s tím pak může souviset výživový stres včelstev. Získané podklady mohou posloužit pro další výzkum v laboratořích.

Více se v letošním ročníku chceme věnovat výskytu pokálených včelstev, tedy příznaku, který včelaři v loňském roce hojně uváděli. U včelstev z oblastí s melecitózovou snůškou (cementový med) jsme zaznamenali vyšší míru ztrát. Budeme sledovat, zdali tomu tak je i v oblastech, kde se pozdní melecitózní snůška vyskytuje pravidelně.

Česká verze dotazníku umožňuje sledovat a ověřovat i mnoho dalších souvislostí, které by bez sdílení vašich záznamů zůstaly vědcům skryté. K většímu využití studie a porovnání s okolními státy potřebujeme informace od více včelařů. Zapojte se a vyplňte prosím jednoduchý dotazník na webu www.coloss.cz. Na stránkách naleznete i další užitečné informace. Budeme rádi, pokud nám pomůžete do projektu zapojit i další včelaře.