Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku

Marie Šotolová

3/2018, strana 7

Publikaci Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku Roberta Chleba, docenta katedry drůbežářství a malých hospodářských zvířat, vydala vloni Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře.

Cílem vědecké monografie bylo shromáždit faktografický materiál o mnoha aspektech ovlivňujících rozvoj sektoru včelařství na Slovensku. Na necelých osmdesáti stranách se čtenář dozví základní statistická data o tamní situaci v kontextu celé Evropské unie. S tím souvisejí informace o podpůrných programech pro produkci medu, rentabilitě včelařských provozů a dalších možnostech doplňkových zdrojů příjmů. Autor se věnuje dále chorobám včelstev a možnostem včelí pastvy.

V souvislosti s novelizací českého plemenářského zákona je pro nás zajímavá kapitola o plemenářském programu a prvních výsledcích výzkumu genetické struktury včely medonosné na Slovensku získané analýzou mtDNA. Text se věnuje nově navrženému systému testování užitkových vlastností včel a jejich odolnosti vůči nemocem, který spustila a koordinovala katedra drůbežářství a malých hospodářských zvířat v roce 2016.

Poprvé je v knize uveřejněn odhad zastoupení jednotlivých úlových sestav na území Slovenska, vycházející z dotazníků vyplněných na 500 včelnicích. Závěr patří přehledu zapojení slovenských včelařů a apidologů do mezinárodních odborných aktivit.

Publikace shrnuje původní práce úseku včelařství uvedené katedry s citacemi diplomových a disertačních prací a využití řešeného projektu Digitální atlas lesní včelí pastvy. Především se však jedná o první zveřejnění výsledků slovenských týmů z pracovních skupin Monitoring a CSI Pollen COST projektu COLOSS, projektu 7. RP Smartbees a dalších.

Text doprovází padesátka grafů a tabulek a rozsáhlý přehled použité literatury, která vyšla nejpozději v roce 2015.

Bohužel náklad je jen sto výtisků. Zájemce se proto musí spolehnout na zdejší odborné knihovny, které ji mají ve svém fondu. K dispozici je například v Knihovně Antonína Švehly v Praze. Anebo si ji můžete stáhnout jako pdf na adrese https://www.researchgate.net/publication/323337241_Podmienky_rozvoja_vcelarstva_na_Slovensku .

ISBN 978-80-552-1648-5.