Editorial

Petr Texl

4/2018, strana 4

Přátelé,

máme polovinu dubna a včelařům začíná nejvíce práce. V úlech to již žije bouřlivým rozvojem od začátku března bez ohledu na počasí a teď jsou plochy plodu už obrovské. Vždyť za měsíc bude největší nabídka nektaru a pylu, kterou včelstvo musí využít. Navíc právě nyní odchází poslední generace dlouhověkých dělnic, které je třeba novým plodem nahradit.

Tak zpravidla popisuje jaro každá včelařská kniha, a dodává, že komplikací jsou pouze vrtochy počasí. Letos však přicházejí navíc signály o plošných zimních úhynech celých včelnic, včetně loňských oddělků. Masivní úhyny zaznamenávají dokonce i zkušení včelaři, kteří ozdravná opatření provádějí standardně podle metodik. Úhyny včelstev jsou lokální, v rozsahu několika katastrů. Laicky se hledají příčiny, které nejsou jednoznačné, a veterinární dozor si neví se situací rady.

Vlivů ohrožujících včely je mnoho: varroóza, virózy, nosematóza, varroacidy, agrochemikálie, monokultury, podvýživa, úživnost krajiny, koncentrace včelstev na včelnici, genetika a další faktory, které dnes ještě neznáme. 

Nad uvedenými problémy se v tomto čísle Moderního včelaře zamýšlí autoři několika článků. Včelí pastvu nově lze monitorovat i z ptačí perspektivy pomocí dronů a satelitů, které umí vytvořit geoinformačním systémem mapy, z nichž lze odečíst úživnost terénu ve vztahu k míře zavčelení. Možným klíčem, jak se amatérským způsobem dopracovat k vitálním včelstvům, je testovat včelstva na hygienické chování. K tomu potřebujeme jehlu vpravenou do gumy na konci tužky a šablonu, kterou přiložíte na zavíčkovaný plod. Podrobný návod je v článku uvnitř časopisu a plastová šablona na vás možná už vypadla před chvílí, když jste toto číslo otevřeli, jako volná příloha.

Velký rozruch mezi včelaři způsobila nová legislativa, jejímž důsledkem je zavedení veřejně přístupné evidence i registrovaných včelstev. Je to dobrý nebo špatný počin? Úplná veřejná lokalizace majetku (včelstev) má pomoci zemědělcům při aplikaci agrochemikálií a brát tak ohled na stanoviště včel s možností operativního informování včelaře. Včelařům se však úplné odhalení stanovišť včelstev kvůli možným krádežím nelíbí, a navíc se nerespektuje ochrana osobních údajů. Snad se najde kompromisní řešení, které ochrání včelstva a včelaře a zároveň umožní zemědělcům pěstovat plodiny za použití chemických přípravků.

Úvodem zmíněné problémy s vyzimováním včelstev, včetně úhynů, bude dobré uvést do dotazníku projektu COLOSS. Tento mezinárodní projekt již několik let vyhodnocuje přezimování včelstev. Do úvahy bere mnoho aspektů, jež charakterizují pastvu, používání léčiv, zootechniku a lokální jevy ovlivňující včelstva.

Vytvořené časné oddělky, jako symbol něčeho nového a očekávaného, by nás měly povzbudit a navodit atmosféru, že bude lépe. Určitě se již těšíte na první vyndaný plást ze včelstva a na to, jak poprvé ucítíte vůně vosku, propolisu a včelstva. Tak ať se daří.