Moderní včelař 4/2018

4/2018

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Petr Texl

2018/4/4

Přátelé,

máme polovinu dubna a včelařům začíná nejvíce práce. V úlech to již žije bouřlivým rozvojem od začátku března bez ohledu na počasí a teď jsou plochy plodu už obrovské. Vždyť za měsíc bude největší nabídka nektaru a pylu, kterou včelstvo musí využít. Navíc právě nyní odchází poslední generace dlouhověkých dělnic, které je třeba novým plodem nahradit.

číst článek


Veřejný registr půdy LPIS, úvaha z pohledu včelaře

Jan Havelka

2018/4/4

Již nějakou dobu provozuje Ministerstvo zemědělství veřejný registr půdy LPIS http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/. Tento registr eviduje téměř vše, co se zemědělství týká, od obdělávaných ploch přes zemědělské provozovny až po vinice. 

číst článek


Stanovisko Ministerstva zemědělství k LPIS

Ministerstvo zemědělství

2018/4/6

Níže uvádíme v plném znění stanovisko Ministerstva zemědělství k novému způsobu zveřejnění stanovišť včel tak, jak ho redakci Moderního včelaře zaslal tiskový odbor ministerstva.

číst článek


Úspěch českého výrobce medoviny

Jiří Pouček

2018/4/6

Česko získalo po delší době skvělé ocenění na nejvýznamnější mezinárodní soutěži medovin MazerCup, která se konala 14.–18. 3. 2018 v USA. 

číst článek


Med z Včelpa zamířil do spalovny

- redakce

2018/4/7

Včelařskou veřejnost zaujala na konci února zpráva o zachycení cca 31,5 t medu s etiketami Včelpa, spol. s r. o. Šlo o med, který kvůli reziduím antibiotik zakázaly Státní zemědělská a potravinářská inspekce v součinnosti se Státní veterinární správou již v roce 2015 uvést na trh, a nařídily jeho likvidaci. 

číst článek


Czech Nature Photo

2018/4/7

Téměř dvě tisícovky fotografií posuzovala mezinárodní odborná porota, aby vybrala vítěze druhého ročníku soutěže Czech Nature Photo. O nejpůsobivější záběr z naší přírody soutěžilo 252 českých a slovenských fotografů. 

číst článek


Věda pro zemi

Marie Šotolová

2018/4/7

Soutěž „Věda pro zemi“ vyhlásilo již potřetí Národní zemědělské muzeem v Praze. Má ocenit nejkvalitnější obhájenou bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci z oborů, sledovaných muzeem. Mezi témata prací, která lze do soutěže přihlásit, patří také včelařství.

číst článek


Každoroční výstava Rakouského včelařského spolku se představuje

2018/4/8

70 vystavovatelů z celé Evropy, řada přednášejících z pořadatelské země, Německa, Francie a Velké Británie, to vše přilákalo poslední únorový víkend stovky včelařů z České republiky do Premstättenu u Štýrského Hradce neboli německy Grazu.

číst článek


Musíme být čím dál obezřetnější!

Jiří Danihlík

2018/4/8

Obezřetnost je vždy na místě. Ať při nákupu mezistěn, nebo novinek pro léčbu včelstev proti varroóze, tak ve snaze pomoci včelám zvládat náročná období bez snůšek pomocí doplňků stravy. Právě to mimo jiné zaznělo na vzdělávací a prodejní výstavě Beecome, které se uskutečnila v rakouském Štýrském Hradci o víkendu 24.–25. února 2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Api-Expo Graz 2018 obrazem

Alena Machová, Milan Motyka

2018/4/11

Fotoreportáž novinek z Api-Expo 2018 ve Štýrském Hradci objektivem Aleny Machové a Milana Motyky si můžete prohlédnout v elektronickém nebo tištěném vydání Moderního včelaře 4/2018. Nechybějí ani webové odkazy na výrobce novinek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kalendárium

2018/4/12

Kalendárium uvádí události od 22. 4. 2018 do 21. 5. 2018.

číst článek


Neonikotinoidy – rizika pro včely potvrzena

2018/4/13

Podle hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority EFSA) představuje většina používaných neonikotinoidních pesticidů riziko pro volně žijící blanokřídlý hmyz a včely. Úřad aktualizoval své hodnocení rizik tří neonikotinoidů, klothianidinu, imidaclopridu a thiamethoxamu. Ty podléhají v Evropské unii omezením kvůli nebezpečí, které pro včely představují.

číst článek


Europoslanec a biolog Pavel Poc inicioval projekt k monitoringu včel

Marie Šotolová

2018/4/13

Evropský parlament ustanovil ve Štrasburku zvláštní třicetičlenný Výbor pro povolování pesticidů (PEST), který bude podrobně zkoumat současný systém schvalování přípravků na ochranu rostlin včetně kontroverzního glyfosátu. Jednu z klíčových pozic obsadí český europoslanec Pavel Poc (ČSSD).

číst článek


Drony v rukách včelařů

Marie Šotolová

2018/4/14

Myšlenka, že by se náš časopis měl věnovat dronům, nás napadla při hovoru s včelařem, který si chce koupit dron a snímkovat svou včelnici. Záhy se ukázalo, že se drony týkají včelařství ještě v dalších ohledech. Když jsme o dnešním tématu mluvili, začaly se nám vkrádat do mysli další a další otázky. Takže jsme se vydali s blokem na Ruzyni na Úřad pro civilní letectví. Ujal se nás Ing. Petr Plaček, vedoucí oddělení bezpilotních systémů, za asistence Ing. Vítězslava Hezkého, ředitele provozní sekce. Ten sám mimochodem chová včely, takže se nabídla parafráze na známé „Slovan všude bratra má“.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Geoinformační technologie a dálkový průzkum Země ve včelařství

Rudolf Rybář

2018/4/16

Vývoj hardware a software se stal významným faktorem rozvoje celé řady vědních oborů. V 90. letech minulého století se začal komercionalizovat jeden z významných informačních systémů, který podstatnou měrou přispěl k poznání procesů a dějů probíhajících na naší planetě. Pozvolna se do našeho povědomí dostaly mapové portály, umožňující nám orientaci v reálném prostředí dopravních systémů, komunikací, ulic měst, budov atd. Tím jsme se, aniž by si to řada z nás uvědomila, stali možnými uživateli specifických informačních systémů, které označujeme jako Geografický informační systém (GIS). V článku v tištěné nebo elektornické verzi Moderního včelaře se dozvíte, jaké možnosti se tak otevírají včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nebojte se oddělků

Petr Texl

2018/4/18

V druhé polovině dubna začínají u včelařů přípravy na tvorbu oddělků. Včelstvo v přírodě nežije věčně, zpravidla po třech letech kolonie zaniká. Ve volné přírodě se udržení populace včely medonosné elegantně řeší rojením. Současné racionální včelaření je založeno na chovu „nesmrtelných“ včelstev, u kterých po několika letech obměňujeme matky, část včelího díla a odebraný med nahradíme cukerným roztokem. Na rojení se díváme jako na neumětelství včelaře, který nezvládá zootechniku a připravuje se tak o výnos medu. Tvorbou oddělků můžeme fenomén rojení částečně eliminovat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Posilme hygienické chování včel

2018/4/20

Včelstvo, jako sociální organismus, aby prosperovalo, je vybaveno řadou schopností jednotlivců i jako celek. Zabezpečuje se tak přežití nepříznivých období roku, obnova generací, reprodukce, sběr a uchování potravy, obrana hnízda, opravy a stavba díla a další. Patří sem hygienické chování včel jak uvnitř hnízda, tak v celém úlovém prostředí. Projevuje se odstraňováním odpadu z hnízda, používáním propolisu na potažení dřevěných částí a okrajů buněk, instinktivním opuštěním úlu nemocnými či hynoucími včelami, odstraněním uhynulých larev nebo kukel z plástů. V tištěné verzi Moderního včelaře 4/2018 naleznete plastovou šablonu, pomocí níž otestujete, jak jsou na tom vaše včelstva se svým hygienickým chováním.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Proč jít co nejdřív na houby

Marie Šotolová

2018/4/23

Čas od času se včelaři dohadují, co je nejlepší dát do kuřáku. Jeden se pídí po nejsušším troudu, druhý přísahá na karton z vajíček, třetí se nadchnul pro spalování sušené pomerančové kůry a čtvrtý spoléhá na sáček kuřiva z včelařského obchodu. Tajným tipem může být choroš!

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výzkum včelích chorob ve švédské Uppsale

Silvie Dostálková

2018/4/24

Na oddělení ekologie Swedish University of Agricultural Sciences se pod vedením světových odborníků Dr. Evy Forsgren a Dr. Joachima de Mirandy zabývají studiem zejména virových onemocnění včel, ale také morem a hnilobou včelího plodu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Postřehy o včelaření na Yucatánu

Kristina Millerová

2018/4/26

Mexiko je sedmým největším producentem medu na světě. Ročně se zde vyprodukuje okolo 57 000 tun medu, který je z velké části vyvážen, nejvíce do Německa, Švýcarska, Velké Británie a Spojených států amerických. Mezi regiony s největším podílem na produkci medu patří okresy Yucatán (cca 10 000 tun) a Campeche (7 000 tun), které oba leží na Yucatánském poloostrově (Sagarpa 2017, Ricalde). Kristina Millerová ve své reportáži přibližuje tamní včelaření s mednatkami i medonosnou včelou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Topoľčianky místem maďarsko-slovenského včelařského projektu

Slovenské republiky, s. p. Lesy

2018/4/29

V samotné blízkosti zámku v Topoľčiankách, ke kterému mají Češi a Slováci specifický vztah díky častým pobytům prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v jeho zdech, se rodí zajímavý mezinárodní projekt. Pod názvem Maďarští a slovenští lesníci a včely se tu od listopadu loňského roku připravuje nové včelařské výukové centrum.

číst článek


Včela kapská – biologická rarita i hrozba včelařství

Jaroslav Petr

2018/4/30

Zvláštní typ partenogeneze označovaný jako thelytokie otevřel včele kapské (Apis mellifera capensis) cestu k životu nebezpečného sociálního parazita. O otm přednášel autor lčánku na Jarním semináři nástavkového včelaře, který se konal v březnz v Nepomuku na Plzeňsku. Obsah jeho přednášky přinášíme v tištěném a elektronickém vydání Moderního včelaře 4/2018.

 

Včela kapská (Apis mellifera capensis). Foto Julie Anne Workman. Wikipedia, licence CC BY-SA 3.0.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zkušenosti s různými typy úlů

Vladimír Ptáček

2018/4/34

Včely mě zajímaly od dětských let. Chodil jsem je pozorovat k panu mlynáři Broskvovi v Pornicích na Kroměřížsku, kde byly úly v řadě ve včelíně. Chytal jsem je na česně do skleniček a domů se pak vracel se změněnou podobou. Od doby studia na gymnáziu na Křenové a přírodovědecké fakultě bydlím v Brně. Vzdálen od včelína, studoval jsem vše o včelách v Univerzitní knihovně, kde byly volně k dispozici časopisy Včelařství, slovenský Včelár a ruské Pčelovodstvo. V článku se dozvíte, s jakými typy úlů Vladimír Ptáček během svého života pracoval a jak se mu osvědčily. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med a zdraví

Vladimír Bencko, Emilie Myrvold, Petr Šíma

2018/4/38

Med je nejstarší známé sladidlo a byl a je stále používán také pro předpokládané léčebné účinky. K ošetřování ran a k zmírnění gastrointestinálních potíží jej běžně používali starověcí Egypťané, Asyřané, Řekové i Římané, a také Indové a Číňané. Byl rovněž aplikován i při léčbě dráždivého kašle, při ústní hygieně, a dokonce při nespavosti, nebo srdečních palpitacích a chudokrevnosti.

Tento článek uveřejnil časopis Praktický lékař 2017, roč. 97, č. 5, s. 195197. Děkujeme redakci Praktického lékaře a prof. V. Benckovi za souhlas s přetištěním.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Benefity včelí produkce

Štefan Demeter

2018/4/42

V Moderním včelaři 3/2018 jsme přinesli článek Ing. Štefana Demetera, CSc., k léčebnému využití včelích produktů. Jeho příspěvek zazněl na Mezinárodní apiterapeutické konferenci, kterou Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ s naším časopisem pořádala loni na podzim v Kdyni. Moderní včelař 4/2018 přinášíme dokončení článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mezinárodní apiterapeutický kongres v Německu

Marie Šotolová

2018/4/44

Již po šestnácté uspořádal 23.-25. března 2018 Německý apiterapeutický spolek svůj kongres. V Pasově se letos hovořilo především o kvalitě včelích produktů, apiterapii při autoimunitních onemocněních, využití včelích produktů v chirurgii, zubním a všeobecném lékařství a o terapii úlovým vzduchem také ve spojitosti s apituristikou. 

číst článek


Aktuální výskyt varroózy v ČR

veterinární správa ČR Státní

2018/4/44

Podle letošních výsledků vyšetření zimní měli klesl v České republice počet včelstev zcela bez roztočů z loňských 37 na 27 procent. Naopak podíl vzorků s více než třemi roztoči na včelstvo vzrostl z 10 procent v roce 2017 na letošních 17 procent. Úroveň výskytu původce varroózy se ve srovnání s posledními dvěma roky mírně zvýšila.

číst článek


Včelky. Jak vyrůstají a žijí?

Marie Šotolová

2018/4/45

Světlo světa spatřila další knížka, která chce přiblížit život včel nejmenším dětem. V letošním roce ji vydalo nakladatelství Bookmedia jako překlad z němčiny. Bavorská autorka Friederun Reichenstetterová je sice původní profesí překladatelka, avšak téměř třicet let souběžně píše knížky pro malé čtenáře a připravuje pořady pro televizi a rozhlas. Na úspěchu jejích knížek má nepochybně zásluhu výtvarná složka. Včelky doprovodil realistickými malbami Hans-Günther Döring.

číst článek