Med z Včelpa zamířil do spalovny

- redakce

4/2018, strana 7

Včelařskou veřejnost zaujala na konci února zpráva o zachycení cca 31,5 t medu s etiketami Včelpa, spol. s r. o. Šlo o med, který kvůli reziduím antibiotik zakázaly Státní zemědělská a potravinářská inspekce v součinnosti se Státní veterinární správou již v roce 2015 uvést na trh, a nařídily jeho likvidaci. 

Jak se ukázalo, ta v úplnosti neproběhla. 23. 2. 2018 kontroloři totiž objevili výše uvedené množství medu ve skladu bývalého zemědělského družstva Olomouc – Černovír. Za necelý týden putovala polovina zajištěného medu do prostějovské spalovny s tím, že zbytek medu bude spálen později.

Zdali se med do nelegálního skladu dostal proto, že v roce 2015, kdy aféra propukla, zmizel cestou do spalovny, anebo šlo o zatajený med stažený tehdy z tržní sítě, není jasné.

Předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová podle České tiskové kanceláře uvedla, že odhalení nelegálního skladu vítá. Považuje to za významný krok při šetření trestných činů, ke kterým zřejmě ve Včelpu v minulosti docházelo, a to před odvoláním tehdejšího jednatele. Včelpo patří Českému svazu včelařů, který však tuto společnost nyní prodává.