Neonikotinoidy – rizika pro včely potvrzena

4/2018, strana 13

Podle hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority EFSA) představuje většina používaných neonikotinoidních pesticidů riziko pro volně žijící blanokřídlý hmyz a včely. Úřad aktualizoval své hodnocení rizik tří neonikotinoidů, klothianidinu, imidaclopridu a thiamethoxamu. Ty podléhají v Evropské unii omezením kvůli nebezpečí, které pro včely představují.

Nové závěry aktualizují ty starší, zveřejněné v roce 2013, kdy Evropská komise nařídila kontroly používání těchto látek. Aktuální výzkumy a hodnocení se tentokrát týkají nejen včely medonosné, ale také divoce žijících čmeláků a samotářských včel. Odbor pro pesticidy úřadu EFSA provedl rozsáhlé shromažďování údajů včetně systematického přehledu literatury, s cílem obsáhnout veškeré zveřejněné vědecké poznatky. Tým EFSA také použil dokument vypracovaný úřadem speciálně pro hodnocení rizik pesticidů na včely.

Vedoucí oddělení pesticidů EFSA José Tarazona uvedl, že množství údajů (1 500 prací), které měl tým k dispozici, umožnilo vytvořit jasný závěr: „Ve výsledcích je sice variabilita, ale riziko tří neonikotinoidů pro tři zmíněné skupiny blanokřídlého hmyzu se paušálně potvrdilo.“

Podobně jako v předchozích hodnoceních byla expozice včel k neonikotinoidům posuzována třemi způsoby: rezidua ve včelím pylu a nektaru, prachový únik při setí/aplikaci ošetřených semen a riziko kontaminace konzumovaného vodního zdroje.

Tým z EFSA rovněž konzultoval výsledky s odborníky na pesticidy v jednotlivých členských státech Evropské unie. Tito specialisté podpořili závěr, že jde o významné riziko pro včely. 

Závěry studie EFSA poskytne Evropské komisi a příslušným úřadům členských států EU. Na těchto institucích pak bude záležet, jestli přijmou nějaká legislativní opatření týkající se zákazu uvedených látek. 

Více informací s odkazy na příslušné přehledy studií na https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228