Europoslanec a biolog Pavel Poc inicioval projekt k monitoringu včel

Marie Šotolová

4/2018, strana 13

Evropský parlament ustanovil ve Štrasburku zvláštní třicetičlenný Výbor pro povolování pesticidů (PEST), který bude podrobně zkoumat současný systém schvalování přípravků na ochranu rostlin včetně kontroverzního glyfosátu. Jednu z klíčových pozic obsadí český europoslanec Pavel Poc (ČSSD).

Ten se dané problematice věnuje už několik let a je autorem dvou rezolucí přijatých Evropským parlamentem, díky nimž byl zablokován návrh Evropské komise povolující glyfosát na dalších patnáct let a byl schválen požadavek na kompletní zákaz glyfosátu v roce 2022. 

S pesticidy souvisí souběžná Plocova aktivita, a sice prosazení pilotního projektu „Kontaminanty v životním prostředí a zdraví včel“, u něhož je ze strany Evropské komise hotová dokumentace. Projekt zveřejněný 23. 2. 2018 bude v krajině podrobně zkoumat výskyt pesticidů a monitorovat jejich vliv na zdraví včel. Výzva k spoluúčasti je adresována také zájemcům z naší republiky. Přihlášku k účasti je nutné podat do 15. 5. 2018. Na realizaci je pro Českou republiku vyčleněno 31,8 milionů Kč s mírou spolufinancování 60 %. Více na

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/pp-1-1-2018.html.

RNDr. Pavel Poc (1964) vystudoval všeobecnou biologii – etologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se hormonální regulaci chování hmyzu a ve Fyziologickém ústavu ČSAV podvědomému vnímání u zvířat. Později se jako vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Mariánských Lázních zabýval mj. regulací invazních rostlin. Působil jako místostarosta Mariánských Lázní a společník firmy Zahradní a parková, s r. o. Od roku 2009 je poslancem Evropského parlamentu (ČSSD). Je místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a nově působí též ve Výboru pro povolování pesticidů. V mládí choval několik včelstev a k této zálibě, až mu to čas dovolí, by se rád vrátil.