Topoľčianky místem maďarsko-slovenského včelařského projektu

Slovenské republiky, s. p. Lesy

4/2018, strana 29

V samotné blízkosti zámku v Topoľčiankách, ke kterému mají Češi a Slováci specifický vztah díky častým pobytům prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v jeho zdech, se rodí zajímavý mezinárodní projekt. Pod názvem Maďarští a slovenští lesníci a včely se tu od listopadu loňského roku připravuje nové včelařské výukové centrum.

Cílem projektu je zachovat, chránit a rozvíjet přírodní a kulturní dědictví na bázi společné obnovy včelařských tradic ve vztahu k lesům. Vždyť včely patří mezi původní obyvatelky lesů. V minulosti bylo navíc obvyklé, že včely patřily neodmyslitelně k hájenkám, a později byl jejich chov součástí hospodaření státních lesů.

Odštěpný závod Lesů Slovenské republiky, s. p., v Topoľčiankách pečoval až do roku 1991 o 170 včelstev. Bohužel další léta znamenala konec zdejší včelařské tradice. Naopak před pěti lety zaznamenaly Vértešské lesy, a. s., (Vértesi Erdő Zártkörűen) z Maďarska skryté možnosti tohoto řemesla a postupně se dostaly k chovu současné stovky včelstev. Lesníci z obou zemí nakonec spojili síly a udělali první kroky k společnému projektu, který by měl na obou stranách přivést k poznání včelího života především děti v rámci lesní pedagogiky.

V Topolčiankách tak vznikne skanzen s historickými úly, medárna a zpracovna ostatních včelích produktů a včelnice s třicítkou úlů. Dalších 170 úlů najde své místo v Žikavě, kde budou obklopeny horskými loukami a políčky s medonosnými rostlinami na rozloze bezmála 80 ha. Chybět nebudou ani nové učebny. V maďarském Vértestolne bude u tamní medárny a zpracovny vosku rovněž včelařská environmentální učebna. Projekt je příležitostí k podpoře včelařství, vzdělávání a poznávání obou regionů z hlediska jejich přírodního bohatství. Samotná činnost bude probíhat v interiérech nových objektů, které budou modelovými včelími farmami, souběžně s prezentací života včel na revitalizovaných včelnicích. Vše doplní celá škála veřejných akcí propagujících včelí produkty a včelařství jako celek.

The Hungarian and Slovak foresters bee project (SKHU/1601/1.1/002) probíhá

v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko. Jeho realizace skončí na konci října příštího roku. Náklady si vyžádají celkem necelých 1 100 000 €. V Odštěpném závodu Topoľčianky a na katastrálním území Žikava vznikne dílo za

cca 500 000 €, přičemž slovenská finanční spoluúčast činí 10 procent, tedy cca 51 000 €.

            Protože včelařský skanzen má být v blízkosti topoľčianského zámku a proslulé zubří obory, stane se jistě další příjemnou zastávkou pro četné turisty z České republiky.