Aktuální výskyt varroózy v ČR

veterinární správa ČR Státní

4/2018, strana 44

Podle letošních výsledků vyšetření zimní měli klesl v České republice počet včelstev zcela bez roztočů z loňských 37 na 27 procent. Naopak podíl vzorků s více než třemi roztoči na včelstvo vzrostl z 10 procent v roce 2017 na letošních 17 procent. Úroveň výskytu původce varroózy se ve srovnání s posledními dvěma roky mírně zvýšila.

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje na změnu zásad pro preventivní ošetření včelstev proti varroóze. Na rozdíl od předchozích let nevydává SVS mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroózy. Ošetřit všechna včelstva na stanovišti musí nyní do 15. 4. 2018 všichni včelaři s nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo na stanovišti. K ošetření je možné provést v souladu s příbalovou informací registrované léčivé přípravky. Letní preventivní ošetření se provádí povinně pouze u kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření je povinné u všech včelstev na všech stanovištích.

Výskyt varroózy se může na jednotlivých stanovištích výrazně lišit. SVS proto klade důraz na individuální posouzení situace na konkrétních místech. „Doporučujeme, aby chovatelé včel nespoléhali pouze na výsledky vyšetření zimní měli, ale pravidelně sledovali svá včelstva v průběhu celého roku, zejména pak v podletí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

 

Množství roztočů Varroa destructor v odebraných vzorcích v letech 2016–2018

 

 

2016

2017

2018

2016 (v %)

2017 (v %)

2018 (v %)

Vzorky s více než 3 roztoči

3 747

5 876

10 517

7

        10

17

Vzorky se 3 a méně roztoči

24 307

31 839

34 708

43

        53

56

Vzorky bez roztočů

28 539

21 772

16 611

50

37

27

Vzorky celkem

56 593

59 487

61 836

100

100

100