Stanovisko k prodeji medu do výkupen z hlediska registrace u SVS

5/2018, strana 7

Mezi chovateli včel proběhla nedávno diskuse na téma, zda je včelař prodávající med do schválené výkupny povinen být zaregistrován u Státní veterinární správy. Odborný rada odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy MVDr. Pavel Texl podal následující vysvětlení:

Státní veterinární správa v případě chovatelů včel považuje za dostačující fakt, že všichni jsou povinně podle plemenářského zákona registrováni v ústřední evidenci v Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., v Hradištku.

Státní veterinární správa vychází z pokynů pro provádění některých ustanovení nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin (http://www.svscr.cz/wp-content/files/Pokyn_k_provadeni_nekterych_ustanoveni_narizeni__EU__c._852_2004.pdf), kde je na str. 12 uvedeno: „Registrace by měla probíhat jednoduchým postupem, při kterém příslušný orgán obdrží informace o adrese zařízení a o činnosti, kterou se zabývá. Tam, kde tyto informace jsou již k dispozici z jiných zdrojů, např. na základě registrace pro účely hygieny životního prostředí nebo veterinární služby nebo pro jiné správní účely, je možno těchto informací využít rovněž pro účely hygieny potravin.“

V praxi to znamená, že včelaři splňují podmínku registrace tím, že jsou registrováni jako chovatelé včel a není tudíž zapotřebí se registrovat duplicitně. Tímto vysvětlením nejsou dotčeny příslušné povinnosti registrace a schválení v jiných případech (zprostředkovatelé, výrobci, importéři apod.).