Med opět zlákal k šizení

5/2018, strana 7

Zprávu o dalším záchytu problematického medu přinesly sdělovací prostředky 8. dubna na základě zprávy vydané ČTK. Podle tiskového mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera se jednalo o tři šarže s dobou minimální trvanlivosti do 1. 10. 2018, a sice med květový luční a lesní a akátový.

„Byly naměřeny nevyhovující hodnoty pro přirozeně se vyskytující enzymy a cukry. V případě medu květového lesního byl navíc prokázán přídavek sladového cukru a nevyhovovaly jeho smyslové znaky – chuť byla netypická a připomínající svařený cukr,“ uvedl Majer. Akátový med nebyl akátový a u lučního medu prokázali veterináři přítomnost karamelu, všechny výrobky byly nesprávně označeny.

Med měla vyrábět firma Honeypack, s. r. o., z Prahy a med se dostal do distribuční sítě, takže ho prodávaly prodejny napříč Českou republikou. Jak výrobci, tak hlavním distributorům zakázali veterináři uvádět tyto výrobky na trh a záležitost se bude pokutovat. Vadné vzorky medu vyráběné dotčenou firmou zjistili kontroloři také již před třemi lety.