COLOSS 2018 ve finále

Jiří Danihlík

5/2018, strana 23

Na jaře začal V. ročník projektu COLOSS – Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Letošní dotazník s 34 otázkami můžete nejpozději do 31. 5. 2018 vyplnit na adrese www.coloss.cz.  Vyplnění zabere asi čtvrt hodiny. V dotazníku jsou nové otázky, zařazené na podnět účastníků projektu z minulých let, týkající se ztrát oddělků, otrav včel, dostupnosti a vydatnosti snůšek.

Analýzy, které tým COLOSSu z dat počítá, závisí na dostatečném počtu

odpovědí, proto vás společně s redakcí Moderního včelaře zve k návštěvě stránek projektu, kde je dotazník zájemcům volně k dispozici. Na webu www.coloss.cz  najdete v sekci Výsledky také několik novinek:

  • aktualizovanou mapu hustoty zavčelení za rok 2017 (dle dat z Ministerstva zemědělství),
  • víceletou mapu ztrát včelstev z oblastí, z nichž máme informace o alespoň 2 % registrovaných včelstvech,
  • mapu významných zdrojů snůšek,
  • mapu výskytu pokálených včelstev z oblastí, z nichž máme informace o alespoň 2 % registrovaných včelstvech.

Výsledky aktuálního ročníku uveřejníme v tomto časopise po zpracování dotazníků v červenci 2018.

Dále přineseme zpravodajství z pravidelného setkání účastníků COLOSSu na podzimní odborné konferenci, která se koná 10. listopadu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Opět detailně představíme nové výsledky. Z Dánska přislíbil účast Flemming Vejsnæs, který se zaměří na tamní včelaření a zvládání včelích chorob. Pokud vyplníte letošní dotazník, budete mít přednost v přihlašování na seminář.

Těšíme se na vaše odpovědi.