Nové příručky Ministerstva zemědělství k potravinářské legislativě

5/2018, strana 37

Ministerstvo zemědělství letos připravilo sadu příruček poskytující základní přehled jak o národní, tak o evropské legislativě. Publikace jsou určeny provozovatelům potravinářských podniků a dozorovým orgánům a odborné veřejnosti v oblasti potravinářské výroby a legislativy. Protože řada včelařů uvádí na trh med a výrobky z něho, není od věci si je stáhnout.

Příručka k Zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách

V první příručce naleznete úplné znění zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, který v posledních dvou letech prošel významnou novelizací. Na zákon o potravinách dále navazuje výčet prováděcích vyhlášek, který je zde uveden. Vyhlášky jsou zpracovány do tzv. platného znění, což pomůže uživateli v rychlé orientaci v předpisu a umožní správné pochopení a výklad příslušného ustanovení. Druhá část příručky se zaměřuje na správné označování potravin; nabízí infografiku sloužící jako podpůrný materiál k problematice, jak se vyznat v etiketách.

 

Příručka k předpisům potravinového práva EU 

Druhá příručka pro provozovatele potravinářských podniků se věnuje základním předpisům potravinového práva EU (2018). Shrnuje základní předpisy potravinového práva a pokyny pro jejich aplikaci v rámci potravinářství. Obsahuje např. nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Uvádí postupy týkající se bezpečnosti potravin a znění legislativních právních aktů spadajících do tzv. hygienického balíčku. V publikaci jsou rovněž prováděcí pokyny.

 

Příručka k označování potravin podle předpisů EU 

            Dalším materiálem je Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k označování potravin podle předpisů EU (2018). Obsahuje ucelený přehled legislativy týkající se označování potravin. Mimo nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsou zde uvedena také např. platná znění nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Jsou zde také odpovědi na nejčastější dotazy a instrukce pro aplikaci požadavků. 

 

Všechny tři příručky jsou v pdf formátu volně ke stažení na http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/publikace-a-dokumenty/prirucky-pro-provozovatele/.

Redakce