IMYB 2018 Francie

Jiří Píza, Naďa Pízová

8/2018, strana 6

Tak jsme se vrátili z IMYBu – unavení, ale šťastní, spokojení a plní dojmů. V letošním roce se 9. ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů (IMYB) konal ve Francii a francouzští organizátoři se opravdu vyznamenali ve všech směrech. 

IMYB byl letos opět prostě a jednoduše krásný, vyšlo úplně vše, a to ještě lépe, než jsme doufali. Dokonce se vydařilo i počasí, na které jsme při termínu konání od 2. do 6. července 2018 čekali. Pro konání samotného setkání zvolili organizátoři taktéž vynikající místo, a to areál zemědělské školy na okraji města Nérac, který nám poskytl výborné zázemí: dobré ubytování, skvělé stravování, a především vhodné prostředí pro konání mezinárodní soutěže mladých včelařů. Tato škola je součástí zemědělského vzdělávacího centra Lot et Garonne v jihozápadní části Francie, kde se studenti vzdělávají v oblastech zemědělské výroby, potravinářského průmyslu, chovu a výcviku koní, a také se zde vyučuje včelařství. Na pozemcích školy se nachází 20 úlů, o které se starají studenti spolu s místní včelařskou organizací L´Abeille Gasconne. Tato organizace byla zároveň hlavním partnerem našeho setkání.

Setkání se účastnili mladí včelaři z celkem 27 zemí Evropy a Asie, mezi něž patřily Albánie, Anglie, Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Kazachstán, Litva, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Irsko, Skotsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Původně se na setkání očekával příjezd 30 přihlášených zemí, avšak tři z nich bohužel neobdržely včas víza, takže se nemohly zúčastnit. Mezi nováčky patřily Estonsko, Finsko, Gruzie, Malta a Severní Irsko. Letošní ročník byl největším v historii, když na něj dorazilo přibližně kolem 140 účastníků. S radostí tak sledujeme, jak se velká IMYB rodina rozrůstá! Letošní setkání bylo také nejdelší. Oproti předcházejícím ročníkům je organizační tým prodloužil o jeden den.

V pondělí 2. 7. přijížděli účastníci setkání postupně autobusy z měst Agen, Bordeaux a Toulouse. Po večerním zahájení a oficiálních projevech následovaly prezentace jednotlivých zemí, které pak pokračovaly v následujících dnech každý večer. Na závěr čekalo na všechny účastníky, sponzory a pořadatele pozvání na raut, během kterého se mohli seznámit s francouzskou gastronomií. V této souvislosti nutno podotknout, že to byl skutečně zážitek.

V úterý a ve čtvrtek probíhaly soutěže mladých včelařů, kteří byli rozděleni do mezinárodních týmů, přičemž každý tým vedl mladý instruktor. Tito instruktoři přijeli na soutěž jako dobrovolníci z Anglie, České republiky, Francie, Německa a Rakouska.

V úterý mladí včelaři soutěžili na jedenácti stanovištích např. v tvorbě oddělku, sbíjení rámků, správném seřazení fotorámků, vytáčení medu, značení trubců, přelarvování, rozeznávání různých druhů medu, poznávání včelařských pomůcek, v anatomii včely, určení včelích škůdců a podobně. Soutěž natáčela francouzská televize. Fotografie a podrobnější informace najdete na webové stránce www.icyb.cz. Dospělí mezitím navštívili závod na výrobu vína Buset, kde vyslechli přednášku Jeana Haxaire, korespondenta Národního přírodovědného muzea v Paříži, o asijské sršni. Po procházce historickým centrem města Nérac následovala přednáška Dr. Bernarda E. Vaissiére, vedoucího výzkumu INRA Opylování a ekologie včel, o potravinách a opylování.

Ve středu se konal společný výlet. Všichni účastníci navštívili písečnou dunu Dune du Pilat, která je největší dunou v Evropě a nachází se 60 km jihozápadně od Bordeaux, těsně u mořského pobřeží Biskajského zálivu. Po obědě byla naplánovaná prohlídka historického centra Bordeaux, avšak kvůli průtrži mračen jsme se místo prohlídky schovali před deštěm v nákupním centru. Odtud jsme zamířili do budovy Regionální rady Nové Akvitánie, která byla hlavním partnerem setkání IMYB. Zde účastníky IMYB uvítal Alain Rousset, regionální prezident Nové Akvitánie, a Jean Louis Nembrini, viceprezident pověřený vzděláváním. Poté následovala velkolepá hostina. I v tento den se na půdě budovy Regionální rady Nové Akvitánie konaly další prezentace jednotlivých účastnických zemí, během kterých každá země představila sebe a svoji kulturu ostatním účastníkům např. formou videa, hudby, tance či scénky.

Ve čtvrtek pokračovala soutěž dvěma teoretickými disciplínami zaměřenými na botaniku a teoretické znalosti. Dospělí si mezitím vyslechli přednášky na téma francouzské včelařství (ITSAP a Les Apiculteurs Associés). Zatímco odpoledne byly pro mladé včelaře připraveny sportovní aktivity, dospělí se věnovali konferenci, na které informovali ostatní, jak v dané zemi pracují s mladými včelaři. Potěšil nás velký zájem všech účastnit se nejen setkání IMYB, ale i celoročně aktivně spolupracovat a vytvářet lepší podmínky pro mladé včelaře na celém světě.

Večer se konal ve městě Agen závěrečný ceremoniál, na němž účastníky přivítal Pierre Camani, prezident Rady pro regionální rozvoj Garonna.

Následovalo vyhodnocení výsledků. Česká republika se umístila na druhém místě hned za Slovenskem. Mezi členy našeho týmu patřili Veronika Šebková a Pavel Dostalík za dospělé a Jan Materna, Jakub Heicl a Marek Matulík za soutěžící. Na třetím místě se umístilo Německo. V kategorii mezinárodních týmů se na druhé místo probojoval tým, ve kterém soutěžil náš Jan Materna, a na třetím místě se umístil tým, ve kterém byl další český zástupce Jakub Heicl. Náš tým tak i na letošním ročníku reprezentoval Českou republiku excelentně! Všichni účastníci si odnesli nejen medaili a diplom, ale především hodně zážitků, přátel a motivace do další práce. Po ukončení vyhlašování výsledků následovalo opět velmi bohaté pohoštění doprovázené typickou francouzskou hudební kapelou „Banda“. Po poslední prezentaci zemí nastoupili všichni za doprovodu kapely do autobusů a odjeli zpět do areálu zemědělské školy.

V pátek 6. 7. byla na programu poslední společná snídaně, loučení a odjezd domů. IMYB 2018 skončil, avšak všichni si setkání náramně užili. Organizační tým ze školy a včelařského sdružení Abeille Gasconne odvedl obrovský kus práce. Musíme poděkovat všem zástupcům zemědělské školy Nérac a místní včelařské organizace L´Abeille Gasconne, mezi něž patří především Jerome Aussenac, André Chanffreau, Bertrand Auzeral, Pierre Golfier, Cyrille Gotte, Patrick Golfier a Marthe Geoffroy. Moc děkujeme! Nyní se můžeme těšit na příští jubilejní desátý ročník IMYB, který se bude konat na Slovensku. Do té doby ale musíme všichni udělat kus práce, který nás všechny posune zase dál. Za rok na viděnou!