Moderní včelař 8/2018

8/2018

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Med roku 2018

2018/8/2

Sběr vzorků a příprava na naši akci Med roku jsou právě ve finále. Probíhá poslední zasílání vzorků tak, aby akreditovaná laboratoř Státního veterinárního ústavu Olomouc stačila ve smluveném termínu dokončit všechny analýzy medu. Dále chystáme program konference. V sobotu bude více zaměřená na včelaře, v neděli spíše na laickou veřejnost. Proto neváhejte a využijte možnost přihlásit se na www.medroku.cz.

číst článek


Editorial

Marie Šotolová

2018/8/4

Milí a vážení čtenáři,

dnes nahlédneme za oponu naší redakce. Práci na každém čísle děláme ve dvou, tedy pan inženýr Petr Texl a já. Uvaříme si pořádného turka a dáváme na stůl, co je k dispozici. To je ta příjemnější, žel kratší část porady. 

číst článek


Situace s medem na Vysočině

2018/8/4

Newsletter Zemědělec informoval 9. 7. 2018 v článku Oldřicha Přibíka o situaci s medem na Vysočině. V lesích není podle tamních včelařů příliš medovice, přičemž snůška končí. 

číst článek


Univerzita Palackého nabízí nově Molekulární základy včelařství

2018/8/4

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci otevírá nový předmět „Molekulární základy včelařství“.

číst článek


Nová možnost vysokoškolského včelařského vzdělání

Jiří Kalenda

2018/8/4

Ve finále jsou přípravy nového bakalářského studijního oboru Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny1. Studium zajišťuje Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, patřící pod Vysokou školu Jagiellońskou v Toruni, s. r. o., která je zapsaná v rejstříku vysokých škol. Je tak součástí soustavy vysokoškolského vzdělávání v České republice2.

číst článek


Kalendárium

2018/8/5

Události ve včelařství od 23. 8. 2018 do 24. 9. 2018.

číst článek


IMYB 2018 Francie

Jiří Píza, Naďa Pízová

2018/8/6

Tak jsme se vrátili z IMYBu – unavení, ale šťastní, spokojení a plní dojmů. V letošním roce se 9. ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů (IMYB) konal ve Francii a francouzští organizátoři se opravdu vyznamenali ve všech směrech. 

číst článek


Bee Week 2018

Jaroslav Bajko

2018/8/8

Od roku 2012 se na půdě Evropského parlamentu v Bruselu každoročně pořádá Evropský týden včel a opylování (Bee Week 20181). Letošní hlavní sympózium, organizované europoslancem Michelem Dantinem, se uskutečnilo 26.–28. 6. a tematicky se zaměřilo na otázku „Jak je současná zemědělská komunita připravena chránit včely?“.

číst článek


Bee Award 2018

Jaroslav Bajko

2018/8/8

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO1) společně s Asociací pro inovace a vývoj zemědělských strojů (CEMA-AGRI2) vyhlašují od roku 2014 každoročně Evropskou cenu včel (The European Bee Award). Má motivovat nové přístupy k zemědělství, které prospívají všem opylovatelům a tím celkové přírodní rozmanitosti. Letošní uzávěrka pro přihlašování projektů byla 14. srpna3. Pokud jste termín nestihli, je přesto dobré vědět o soutěži více. Můžete se totiž připravit na rok 2019.

číst článek


Otázka a odpověď v evropském parlamentu k neonikotinoidům

Jaroslav Bajko

2018/8/9

Evropská komise se na svých jednáních dotýká včelařství nejen přímo při diskusích k tomuto oboru, ale také v souvztažnosti k jiným oblastem. Přinášíme výsek diskuse k zákazu neonikotinoidů v souvislosti s praxí malých zemědělských podniků:

číst článek


Slovo úvodem

2018/8/10

Téma srpnového čísla Moderního včelaře není příliš rozsáhlé, ale aktuální obsah by byl bez něj ošizený. 3. 8. 1898, tedy před 120 lety, se totiž narodil tvůrce plemene Buckfast. Proto se na následujících stránkách dočtete nejen o jeho životě, ale také o výsledku jeho díla a konečně dojde na malé srovnání našich milých kraněk a buckfastek.

číst článek


Ze života šlechtitele

Marie Šotolová

2018/8/11

V tak sekulárním prostředí, jakým je Česká republika, se zájemce o včelí plemena nutně setká se jménem bratr Adam. Kdoví, zdali všichni na první dobrou vědí, že jde o řeholní jméno Karla Kehrleho. Jaká jedinečná osobnost se za oběma jmény skrývá? Pojďte s námi sledovat téměř sto roků dlouhou životní pouť muže, který stvořil novou včelu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Charakteristika plemene Buckfast

2018/8/14

Apis mellifera ´Buckfast´ je tzv. kulturní plemeno, proto nemá vědecký název poddruhu, který náleží plemenům geografickým. Vznik se datuje rokem 1916.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Společnost evropských chovatelů plemene Buckfast

2018/8/14

Víte, že existuje Společnost evropských chovatelů plemene Buckfast (Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e.V.)? 

číst článek


Kraňka versus Buckfast

Jiří Přeslička

2018/8/16

Redakce Moderního včelaře mě požádala o porovnání dvou plemen včely medonosné, a to kraňky a buckfastky. Hned na úvod je potřeba upozornit na skutečnost, že k objektivnímu posouzení výkonu je potřeba testace za přesně daných podmínek. To znamená soutěž za rovnocenných podmínek. Jinak než na testačních stanicích to nelze uskutečnit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kyselina šťavelová – léčení pokapem

Vojtěch Daněk

2018/8/18

Poučen článkem v MV č. 4/2015 od MVDr. Zdeňka Klímy, rozhodl jsem se před loňskými Vánoci použít tuto metodu ošetření zimního chomáče proti kleštíku včelímu. Získané informace jsem si uspořádal do praktického výpisku na konci tohoto článku. Obecně platí, že ke zdárnému dokončení díla je potřebné ucelené know-how. Význam tohoto anglického výrazu jsem plně pochopil až po prvním pokusu ošetřit chumáč pokapem kyselinou šťavelovou (dále jen KŠ). To mě také přimělo, abych se podělil o drobné postřehy, jak ošetření připravit a jak při něm postupovat.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Současná situace ve včelstvech, o které mnozí ani nevědí

Jiří Kohout

2018/8/20

Student 1. ročníku oboru Včelař v Blatné Jaroslav Kohout dával při výuce velký pozor a nabyté poznatky ze školy aplikoval hned v praxi. Začátkem července provedl na své včelnici monitoring varroózy metodou smyvu. U jednoho včelstva objevil velké napadení v kombinaci s virem deformovaných křídel. Následným opatřením pravděpodobně uchránil včelnici od podletních a podzimních kolapsů. Požádali jsme ho, aby čtenáře seznámil s postupem, jak řešit skryté, ale velmi nebezpečné příznaky varroózy v kombinaci s virózami.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Úly a úlové sestavy – základní výběrový a rozhodovací algoritmus pro začínajícího včelaře

Jaroslav David

2018/8/22

Úl je uměle, lidskou rukou, vytvořený příbytek určený pro chov včel. Ve své podstatě lze přirovnat k lidskému obydlí, spíše však k bytovému komplexu, ve kterém se rodí, vychovává, dospívá, žije a umírá několik navzájem propojených generací. Stejně jako byt nás, tak úl chrání své osazenstvo před povětrnostními vlivy, nepřáteli a škůdci. Současně slouží k ukládání získaného majetku/zásob. Vedle shromažďovacího pudu odráží pudy rozmnožovací a stavební. Na rozdíl od člověka včely patrně nesní, a tedy nepreferují žádný konkrétní typ úlu. Jaký vybrat, to prozrazuje algoritmus výběru v tištěném Moderním včelaři 8/2018 nebo v jeho elektronické verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Využití horkovzdušné trouby pro těžbu včelích produktů

Milan Šimonovský

2018/8/26

V článku Moderního včelaře 8/2018, který si můžete koupit v trafikách nebo objednat na www.psnv.cz bych vám rád předal své zkušenosti ze zpracování medu a vosku za použití vyřazené komerční horkovzdušné kuchyňské trouby. Proces pracovně nazývám vypékání.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med a falšování aneb volný pád cen medu

Alena Machová, Pavel Mach

2018/8/28

Med se pozvolna mění v komoditu, kterou je stále těžší a dražší vyprodukovat. Některé producenty tento fakt svádí k snaze falšovat ho. Více v Moderním včelaři 8/2018 z hlediska světového obchodu s medem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Genotypy ERIC bakterie Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu

Jana Biová

2018/8/31

Onemocnění je stejně jako jeho původce známé již dlouhou dobu, přesto však stále způsobuje nemalé těžkosti včelařům po celém světě1. Tyto problémy dokládá počet včelstev utracených z důvodu moru včelího plodu za loňský rok, který jen na území ČR činil 1129 včelstev2. Výzkum P. larvae v novém tisíciletí přinesl mnoho nových informací, např. o toxických látkách, které mikroorganismus produkuje, nebo o strategii napadení včelí larvy3. V článku se věnujeme genotypům ERIC bakterie P. larvae.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Dovětek k významu výzkumu genotypů ERIC I a II pro praxi

Jiří Danihlík

2018/8/33

Všechny tyto nové informace o rozdílech ve vlastnostech P. larvae v závislosti na jeho genotypu určeném dle ERIC primerů mohou ovlivnit náš dosavadní pohled na mor včelího plodu, jeho příznaky, diagnostiku a prevenci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co prozradí o včelstvu kontinuální vážení úlu?

Jaroslav Petr

2018/8/34

Detailní analýza dat z průběžného vážení úlů během dne umožnila vědcům šetrně nakouknout do dění ve včelstvech.Více se dozvíte v Moderním včelaři, kterého si můžete objednat na http://www.psnv.cz/eshop/?moderni-vcelar-2018,37 .

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Chované včely kontra samotářky znovu

2018/8/36

Moderní včelař 5/2018 přinesl na straně 30 článek Jaroslava Petra Včelaření a úbytek volně žijících opylovatelů. Seznamuje v něm s názorem biologů Jonasem Geldmannem a Juanem Gonzáles-Varem z britské University of Cambridge, že volně žijící hmyzí opylovatelé mizí i v důsledku intenzivního chovu včely medonosné. Jak se dalo očekávat, článek vzbudil diskusi, jejíž součástí bylo upozornění na zajímavý text, který se od tvrzení cambridgeských vědců liší.

číst článek


Víte, co dělat, když dítě spolkne knoflíkovou baterii?

Josef Pazdera

2018/8/37

Pod titulkem útočícím na naši zodpovědnost přinesl na začátku června internetový portál zaměřený na popularizaci vědy www.osel.cz článek o možnostech medu při řešení problémů se spolknutou baterií. Článek připravený Josefem Pazderou vyburcoval čtenáře k pestré diskusi. Jinak řečeno 35 lidí se pod textem dohaduje, zdali je vše uvedené pravda pravdoucí nebo ne. Naše doporučení tedy zní: Přečtěte si článek a udělejte si závěr sami. Redakci internetového časopisu Objective Source E-Learning (OSEL) děkujeme za možnost jeho přetištění.

 

číst článek


Nová metodika sledování otrav včel pesticidy

2018/8/38

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., nabízí certifikovanou metodiku Nový přístup hodnocení suspektních (podezřelých) otrav včel pesticidy. Hlavním autorem je jeho vědecký pracovník Tomáš Erban. 

číst článek


Novinka v metodikách k sledování bakteriálních nemocí včel

2018/8/38

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., vydal certifikovanou metodiku Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel. 

číst článek


Proč potřebujeme včely

2018/8/38

Leporelo s okénky, která mohou děti ke své radosti otevírat a objevovat tajemství včel, vydalo letos nakladatelství Svojtka a spol.

číst článek


Včelí exlibris

Marie Šotolová

2018/8/39

Exlibris, v doslovném překladu z latiny „z knih“, označuje vlastníka svazku. Ve svých počátcích bylo privilegiem movitých majitelů. Postupem let se exlibris stalo, jako součást drobné grafiky, sběratelským předmětem. Některé z nich zobrazují včely, jak se dozvíte v článku v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rašínův včelín

Dagmar Šormová

2018/8/40

Pojďme navštívit Rašínův včelín v Liběchově. Obdivoval ho už v roce 1926 básník Rabíndranáth Thákur. Stejně oslnil účastníky Všeslovanského sjezdu včelařů, kteří k němu přijeli čtvrtý den sjezdu 7. července 1927. Prohlíželi si ho návštěvníci 19. kongresu Apimondie v roce 1963, kdy ještě byl detašovaným pracovištěm Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Na internetu najdete i nadšený úžas botanika Václava Větvičky z července 2015, v době, kdy stavba včelínu sloužila jako výstavní galerie. Vtištěném článku Moderního včelaře 8/2018 jsem se pokusila jsem se shromáždit fakta a zprávy o včelínu a osobnostech, nejen včelařských, spojených se vznikem tohoto unikátu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely projektem jubilejního roku waldorfských škol

Marie Šotolová

2018/8/44

Waldorfské školy slaví v nadcházejícím ročníku 2018/19 na celém světě 100. výročí svého vzniku, přičemž ho nazvaly Rok včely. Oč jde?

číst článek


Akademie věd podporuje znalost včel

2018/8/44

„Všechno, co včela medonosná činí, dobré jest,“ jsou přesvědčeni akademici. Pod hlavičkou projektu Strategie AV 21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu proto věnovala v rámci čtvrté řady populárně-naučného kresleného seriálu NEZkreslená věda jeden díl včele medonosné. 

číst článek


Včelí dort za odměnu

2018/8/45

Dobrý výkon má být odměněn, to je jasná věc. Učíte-li se o včelách, pak je nasnadě upéci tematický dort. Je jedno, zdali jde o dárek školákovi nebo, jako v našem případě, absolventce učebního oboru Včelař. Potěší vždy. 

číst článek