Letošní včelařské dotace uzavřeny

Vladimíra Nováková

11/2018, strana 5

Státní zemědělský intervenční fond ukončil administraci druhého roku tříletého programu na podporu chovu včelstev pro roky 2017–2019.

Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018. Dotace ve výši 63 863 000 korun poskytl Státní zemědělský intervenční fond včelařům prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s., a týkal se pěti různých opatření. Tuto částku tvoří z 50 % finanční prostředky EU a z 50 % peníze z rozpočtu ČR.

 

Tabulka: Dotace v roce 2018 podle opatření

Opatření

Vyplaceno v Kč

Technická pomoc

25 576 000

Boj proti varroóze

30 155 000

Racionalizace kočování včelstev

1 650 000

Úhrada nákladů na rozbory medu

847 000

Obnova včelstev

5 635 000

 

Vzhledem k velkému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků. V opatřeních Technická pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování byly proto jednotlivé částky v souladu s platnou legislativou kráceny koeficientem 0,3425.