Schváleno omezení monokulturních ploch

11/2018, strana 5

Asociace soukromého zemědělství České republiky navrhla na jednání nevládních zemědělských organizací s Ministerstvem zemědělství omezit monokulturní plochy na polích ohrožených erozí na nejvýše 30 hektarů. Tuto povinnost by měl dodržovat každý zemědělec. Její návrh byl přijat.

Dosáhne se tak větší pestrosti krajiny a díky oddělení jednotlivých polních kultur se alespoň částečně zamezí splach ornice.

Třicetihektarová plocha jediné plodiny je stále značná. Průměrná velikost farmy v zemích Evropské unie je jen 16,6 hektaru, a na takové ploše se pěstuje více druhů plodin. U nás je to 130 hektarů, avšak výjimkou nejsou ani zemědělské podniky obhospodařující naráz tisíc hektarů.

Dále Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR doporučil 5. 9. 2018 vládě zvýšit prostřednictvím Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 dotace právě na prvních 30 hektarů zemědělské půdy. Což znamená podporu menších zemědělců.

Větší pestrost plodin a krajiny povede k lepšímu zadržování vody, které by se mohlo zvýšit až o 3 miliardy m3, a v neposlední řadě prospěje včelí pastvě.

Zdroj: www.asz.cz