Očekávané ceny cukru

11/2018, strana 5

Nízká cena cukru zůstane v příštím roce zřejmě zachovaná. Podle článku Petry Vaňatové v Zemědělci 12. 10. 2018 spadne světový obchod s touto komoditou v období 2019/20 do deficitu.

Snížit pěstování cukrové třtiny pro potravinářské účely nebo cukrové řepy plánuje Brazílie a Evropská unie. Kvůli nízkým cenám daným převisem nabídky nad poptávkou se totiž finančně tyto plodiny nevyplácejí. Podle ředitele společnosti ADM Investor Services International Howarda Jenkinse však schodek vyrovnají vysoké zásoby z nadvýroby posledních dvou let. Celosvětové přebytky dosahují 23 až 24 milionů tun cukru. Navíc se globálně snižuje konzumace cukru o 0,5-1 % ročně. Proto se dá předpokládat, že v nové sezoně bude poměr cen cukru vůči medu stále z včelařského hlediska výborný.

K cenám cukru se Zemědělec vrátil rovněž 25. 10. 2018, kdy jeho autorka Eva Seifertová uveřejnila, že v době zrušení kvót se cena cukru pohybovala kolem cca 12 500 Kč za 1 tunu, nyní je oficiální cca 8 750 Kč za 1 tunu, avšak reálná prodejní cena je dokonce jen 7 500 Kč za 1 tunu. Údaje poskytl výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček. Podle mluvčího cukrovaru Tereos TTD Jakuba Hradiského je dokonce pod výrobní cenou a cukrovary tak začínají vykazovat ztráty.