Ekofilm 2018

Marie Šotolová

11/2018, strana 6

Již 44. ročník mezinárodního filmového festivalu Ekofilm odstartoval 11. 10. 2018 v Brně. Hlavním tématem nejstarší přehlídky snímků o životním prostředí konané v Evropě byla letos voda v krajině.

 Mezinárodní porota vybrala k projekci 25 nejlepších filmů. Mezi nimi se uplatnil zhruba hodinový film Čas včel z Itálie z roku 2017. Režírovali ho Rossela Anitori a Darel Di Gregorio. Popisuje život dvou přátel žijících v udržitelném společenství na venkově, kteří se věnují alternativnímu včelaření bez použití chemie. Řada problémů, na něž v průběhu svého snažení narazí, prověří jak jejich experiment, tak přátelství a donutí je vyzkoušet

sami na sobě to, co se naučili od včel dělnic.

Film je možné si vyžádat k nekomerční projekci v rámci Ozvěn Ekofilmu na www.ekofilm.cz.