Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

11/2018, strana 6

Od letošního září se projednává na legislativně určených místech, především na Ministerstvu pro místní rozvoj, za účasti subjektů s právem připomínek první verze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

Typové opatření 46 „Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků“ směřuje k řešení problémů v hospodářsky a sociálně ohrožených územích ČR, kde je málo pracovních míst a vyšší nezaměstnanost. Pomoc by měla spočívat ve vládní podpoře drobného podnikání, malých a středních podniků jak v technické a legislativní rovině (např. poskytování daňového poradenství; možnosti sdílené ekonomiky), tak formou dotací (např. mikrofinancováním podniků, drobnými pobídkami k uvádění lokálních značek a podporou řemesel).

Cestu k připomínkování by měli najít také včelaři, kteří buď už včely komerčně chovají a zpracovávají jejich produkty, nebo se chystají tak učinit. Protože tento tradiční obor poskytuje právě možnosti, které mohou vést k výše uvedeným cílům.