Včela medonosná – stárnutí podle programu

- redakce

11/2018, strana 35

Akademie věd České republiky vydala studii RNDr. Radmily Čapkové Frydrychové, Ph.D., zabývající se změnami včelího organismu v souvislosti se stárnutím. Časopis Moderní včelař uveřejnil v č. 1/2018 článek autorky právě na toto téma.

 

Radmila Čapková Frydrychová jako výzkumná pracovnice Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., se dlouhodobě věnuje telomerám, koncovým částem chromozomů, kterým se přisuzuje v procesu stárnutí živočišného organismu zásadní role. Téma bylo jak její doktorskou prací, tak hlavním předmětem výzkumu během šestiletého pobytu v USA.

Předkládaná publikace se zabývá mechanismem regulace délky života u včely medonosné. Průměrná, obvykle sterilní včelí dělnice se dožívá okolo jednoho měsíce, kdežto včelí matka, ač klade i několik tisíc vajíček denně, se může dožít i několika let. Předpoklad pro dlouhověkost v rámci sociálního hmyzu přitom nemá jakékoliv genetické opodstatnění a dlouhověkost je dána rozlišným nastavením fyziologických podmínek v závislosti na potřebách kolonie.Studie, jejíž součástí je mnoho grafů, kreseb a snímků z elektronového mikroskopu, vyšla v rámci edice Výzkumný program Strategie AV21 a podle http://av21.avcr.cz by měla být k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia.

ISBN 978-80-200-2828-0