Degustácia medu

Marie Šotolová

11/2018, strana 35

Slovenský svaz včelařů letos vydal pro svou vnitřní potřebu v edici Slovenská včela příručku pro degustátory medu. Jedná se o překlad publikace Michela Gonneta a Gabriela Vache a na vydání se podílelo také pařížské vydavatelství U.N.A.F. a Apimondia v Bukurešti.

Na zhruba 150 stránkách se podrobně popisuje složení medu, jeho vlastnosti včetně popisu různých chutí, vůní a barev. Stranou nezůstává analýza smyslových orgánů samotných degustátorů. Čtenář se dozví, jak se může stát degustátorem, co se od něho očekává, jaké jsou limity této práce.

Zřejmě nejužívanější bude část věnující se kritériím senzorického hodnocení medu, a to jak kvalitního, tak vadného. Samozřejmostí je bohatá bibliografie většinou zahraničních titulů. Kniha vyniká vysokou odborností a k jejímu studiu je zapotřebí orientace v chemii.