Začínáme včelařit

11/2018, strana 35

Nakladatelství Brázda vydalo v říjnu příručku pro všechny, kteří si buď teprve včely pořídili, anebo o jejich chovu vážně uvažují. Autorem je Dr. Ing. František Kamler, dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., v Dole.

Vycházeje ze svých dlouholetých zkušeností lektora včelařských kurzů nabízí základní informace o všem, co by měl začínající včelař vědět. Nejdříve se věnuje biologii včel a včelstev, což pokládá za podmínku pro pochopení praktických zásahů do včelstev a reakcí včel na ně. Samotné zásahy do včelstev jsou obecně, avšak podrobně zařazeny do kapitol o průběhu včelařského roku. Zde se také čtenář dozví o potřebných pomůckách pro chov medonosek. Navazující část příručky se věnuje rozdílům a specifikům včelaření v jednotlivých úlových sestavách používaných v klasickém dvouprostorovém včelaření nebo při používání nástavků. Závěrečné kapitoly se zabývají včelími produkty a jejich získáváním.

ISBN 978-80-209-0426-3