Včelařský almanach

11/2018, strana 35

Do mozaiky jubilejních almanachů, které vydávají v celé České republice včelařské organizace a spolky, přibyl pamětní spis z Jaroměře. 

Tamní včelaři letos slaví pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., 150 let trvání organizovaného včelařství. V historickém úvodu Ing. Vladimíra Chalupného se například dozvíme, ačkoliv se ztratila kronika psaná od počátku spolku do roku 1913, že při první valné hromadě 14. 3. 1869 panovala slota. Přesto se sešla stovka včelařů, někteří přijeli z Paky, Dvora Králové, Hořic a Náchoda. Anebo že krátce po vzniku spolku si členové spolku hromadně objednávali akát, semena komonice, svazenky a jetele inkarnátu.

Pak už se ke slovu dostávají vzpomínky pamětníků. Vlastní kapitoly mají obce, jejichž včelaři spadají pod ZO ČSV Jaroměř. V loňském roce bylo na Jaroměřsku 104 včelařů s 1 227 zazimovanými včelstvy, která vyprodukovala 19 407 kg medu. Všichni si proto tak pěknou brožuru, jaká k výročí vyšla, jistě zaslouží.