COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je opět tu!

Jiří Danihlík

4/2019, strana 28

Jaro je konečně tady! Rok utekl jako voda a my spouštíme v pořadí již šestý ročník sběru dat k vyhodnocení úspěšnosti zimování včelstev a hodnocení chovatelských zásahů během sezóny v roce 2018. Na konci března jsme zveřejnili na webových stránkách projektu dotazník, který obsahuje otázky ohledně počtů zazimovaných i přezimovaných včelstev, léčebných zásahů, snůšek či výměn matek. 

Vyplnění, k němuž budete potřebovat 10–15 minut, je jako každý rok anonymní. Díky odeslání dotazníku pomůžete vyčíslit nejen ztráty včelstev a oddělků v zimě 2018/19, ale i zaznamenávat a sledovat změny v českém včelařství.

Projekt je mezinárodní, což umožňuje porovnat výsledky téhož monitoringu s dalšími zúčastněnými státy. S kolegou z rakouského Štýrského Hradce jsme nedávno publikovali srovnání českého a rakouského včelařství. Hlavní myšlenky článku brzy uveřejní také Moderní včelař. Článek vznikl právě díky vyplněným dotazníkům zaslaným v minulých letech českými a rakouskými včelaři (Brodschneider, Brus, Danihlík, 2019).

Dotazník naleznete na stránce www.coloss.cz, kde je hned na úvodní straně tlačítko pro vstup do dotazníku. Ten bude dostupný k vyplnění do 20. května 2019, pak sběr dat uzavřeme.

 

Co je letos nového?

Pro lepší povědomí o akci rozšiřované sociálními sítěmi jsme vytvořili stránku projektu na Facebooku. Stránka má název COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR. Sem budeme dávat aktuální informace jak o projektu, tak vše, co budeme chtít rychle šířit mezi včelaře. Stránku můžete sledovat a doporučit svým známým.

Na konci letošního monitoringu vybereme ze získaných odpovědí přibližně 40 včelařů, které požádáme o zaslání vzorků včel a měli pro analýzu přítomnosti viróz. Vyšetření provede Výzkumný ústav veterinární medicíny v Brně a pro vybrané včelaře bude zdarma. Jeho běžná cena se pohybuje v řádu tisícikorun. Vyšetřovat budeme virus akutní a chronické paralýzy, virus černání matečníků, virus deformovaných křídel a virus pytlíčkovitého plodu. Výběr vzorků pro analýzu včelích viróz provedeme na základě výsledků monitoringu. Vyplňte dotazník! Možná vybereme právě vás!

 

V čem je vyplnění dotazníku přínosné?

  • Mnozí včelaři, kteří se projektu účastní dlouhodobě, potvrzují sebevzdělávací efekt. Získávají podněty k přemýšlení o léčení proti varroóze a příčinách ztrát.
  • Díky projektu vznikly mapy zavčelení České republiky, které jsme vytvořili na základě dat z Ministerstva zemědělství. Každý včelař si může pomocí on-line map vyhledat oblast s menším zavčelením.
  • Každý má možnost účastnit se semináře každoročně pořádaného v Olomouci, na který zveme zahraniční přednášející s odbornými i praktickými znalostmi.
  • Výsledky nás inspirují pro další práci v laboratoři. Mimo jiné při testování účinnosti stávajících či nových postupů, které pak mohou pomoci právě vám – praktikům.

Neváhejte a vyplňte dotazník, těch 15 min za to stojí!