Moderní včelař 4/2019

4/2019

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2019/4/4

Milí čtenáři, nepochybuji o tom, že jako lidé kritického myšlení, neb jinak byste nemohli včelařit, během reklamních přestávek telefonujete, kontrolujete ledničku, zavíráte okna a podobně. Činím tak také.

číst článek


Editorial

Marie Šotolová

2019/4/4

Přátelé,

to byl zas sprďunk! Když jsem v jednom rukopise minulého čísla uviděla citaci Einsteina o vymření lidstva na světě bez včel do čtyř let, pomyslela jsem si „jejda“ a hbitě ji smazala. Už před časem se ke mně nějak doneslo, že je to s Einsteinem nejisté. 

číst článek


Loňská produkce medu v číslech

2019/4/4

Český statistický úřad potvrdil zjištění včelařů, že snůšková sezóna 2018 nebyla příznivá. Medu včelaři vyprodukovali nejmíň od roku 2015. V meziročním srovnání se medná produkce snížila o 4 % na 8 992 tun. Vzniklá situace byla důsledkem sucha, které se negativně projevilo zvlášť na nedostatku medovice.

číst článek


Úprava hlášení postřiků

2019/4/4

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, jejíž členkou je Pracovní společnost nástavkového včelaření CZ, se obrátil s dotazem na náměstka ministra zemědělství Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství Petra Jílka ve věci povinného hlášení aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR) včelařům. Z jeho odpovědi s datem 28. 2. 2019 vybíráme podstatné:

 

číst článek


Model ekologického zemědělství svědčí evropským včelám

2019/4/5

Think tank nezávislého institutu zaměřujícího se na udržitelný rozvoj IDDRI (Institut indépendant de recherche sur les politiques et plateforme de dialogue multi-acteurs) se sídlem v Paříži se věnoval modelu vstupů a výstupů zemědělství v letech 2010-2050. Cílem bylo zjistit, zdali by uživilo Evropany čistě ekologické zemědělství s vyloučením intenzivní produkce bez agrochemikálií. 

číst článek


Včelí demonstrace v Mnichově

2019/4/5

Zhruba 18 % procent oprávněných voličů v polovině února podepsalo petici a část z nich se vydala do ulic, aby dali bavorské vládě najevo svou obavu o mizející biodiverzitu. Mnozí z nich se převlékli za včely a erbovními barvami hnutí se stala černá a žlutá. Výzva Zachraňte včely (Rettet die Bienen) oslovila přes milion Bavorů.

číst článek


Europarlament vyzval ke zlepšení systému povolování pesticidů

2019/4/6

Podle časopisu Zemědělec Evropský parlament přijal závěrečnou zprávu svého zvláštního výboru pro otázky schvalování pesticidů, jejíž součástí jsou doporučení, jak povolovací systém v zájmu lidského zdraví a ochrany přírody zlepšit. Nyní má podle europoslanců Evropská unie celosvětově nejpřísnější systém povolování pesticidů na světě.

číst článek


Včely z Pardubic odlétly do Senátu

Evžen Báchor

2019/4/6

Výstava Východočeského muzea v Pardubicích Včely ze všech ú(h)lů byla 28. 2. otevřena v Senátu ČR pod patronací místopředsedkyně horní komory parlamentu Miluše Horské. Kurátor výstavy Jan Dolanský úvodem řekl: „Včela je nevyčerpatelné téma. Zde se snažíme ukázat co nejrozmanitější pohledy na včely jak z včelařského, tak z biologického hlediska. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelařští vysokoškoláci v Uherském Hradišti

Jiří Kalenda

2019/4/7

V Uherském Hradišti pokračuje možnost studia Správy v oblasti včelařského provozu a udržitelné správy krajiny na zdejší Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

číst článek


Milan Motyka laureátem mezinárodní včelařské fotosoutěže

2019/4/7

Milan Motyka zvítězil v kategorii Tradiční úly 5. mezinárodní soutěže včelařské fotografie The Fifth International Beekeeping Photography Competition. Soutěž, kterou pořádal Slovinský svaz včelařů, obeslalo 64 autorů z 18 zemí. 

číst článek


Kalendárium

2019/4/8

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 10. 4. 2019 do 12. 5. 2019.

číst článek


Slovo úvodem k tématu Množení včelstev

2019/4/9

Téma množení včelstev je v krajině, kde máme jedno z největších zavčelení, trochu zavádějící. Přirozeným množením včelstev je samozřejmě rojení. Takto se včelstva množí miliony let a v některých chovech tato praxe přetrvává dodnes. Je to dobře nebo špatně? 

číst článek


Množení včelstev

Miroslav Sedláček

2019/4/10

Rozmnožování včelstev provádíme většinou ze dvou základních důvodů. Prvním z nich je zvýšení počtu včelstev, kdy nově vytvořené včelstvo, včelaři nazývané oddělek, si chovatel ponechá, rozšiřuje ho a vede k zdárnému zazimování, případně ho prodá. Pojem oddělek veterinární zákon nezná, z jeho pohledu se jedná o včelstvo. Druhým častějším důvodem je zužitkování nově vytvořených včelstev (většinou spojení či přidání). Děje se tak zejména kvůli výměně matek, vyrojení nebo ztrátě matky, či k posílení, aby včelař zvýšil výnos atp. O některých metodách, které používám ve svém provozu, se dočtete v článku v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Množení včelstev pohledem začátečníka

Petr Kellner

2019/4/13

Když se Petr Kellnerem před několika lety poprvé pokoušel do svých oddělků vychovat vlastní matky, nenechaly si včely jeho vůli vnutit. Tvrdošíjně odplácely  jeho chovatelské chnyní předává dál, aby snad pomohl těm, kteří se vydávají na podobnou cestu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aktuální opatření Ministerstva zemědělství pro likvidaci kůrovce

2019/4/15

Včelaři závisející na medovicové snůšce sledují od loňského roku s obavami vývoj kůrovcové kalamity. Špatnou zprávou je, že problémy s přemnoženým broukem čekají lesníky i letos.

číst článek


Cena cukru

2019/4/15

Nižší úroda cukrové řepy o 25–30 % v roce 2018 by mohla v Evropské unii zvýšit v následujících měsících cenu cukru o 70 € z nynějších 330 €/t (z cca 8 500 Kč na 10 400 Kč/t). Uvedl to výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.

číst článek


Včelaření bez rojů aneb zebrování

František Pošar

2019/4/16

Článek Františka Pošara z Malince u západočeského Švihova, který včelaří už padesát let, se věnuje zebrování jako prostředku snižujícímu pravděpodobnost vyrojení včel.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rakouský pohled na bio včelaření

Ivana Bauer

2019/4/18

V roce 2017 Rakušané obhospodařovali 23,9 % zemědělské půdy v rámci ekologického zemědělství. To značí prvenství v rámci Evropské unie, přičemž tento podíl stále roste. Pro mnohé obyvatele země je bio nejen zárukou kvality, ale i životním stylem. Ekologické zemědělství na jedné straně zvyšuje podíl na trhu a uspokojuje poptávku po kvalitních produktech v bio kvalitě, na straně druhé značně přispívá k ochraně přírody a k dobrým životním podmínkám při rozvoji venkova. Jedním ze segmentů je bio produkce včelích produktů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Kresby podle mikroskopu

František Weyda

2019/4/19

V Moderním včelaři jsme už informovali o učebním oboru Včelař ve formě dvouletého dálkového studia ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem, který realizuje Střední odborné učiliště Blatná v okrese Strakonice. Současný první ročník absolvuje praktická cvičení v chovu včel a lekce probíhají také v dílně a laboratoři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Inspirativní maďarská iniciativa

Alica Gágyorová

2019/4/20

On-farm představuje iniciativu zdola. V Maďarsku už šestým rokem úspěšně funguje on-farm síť komerčních včelařů, kteří jsou v zemi průkopníky alternativního, šetrného, léčení včel. Záštitu nad novou včelařskou iniciativou převzal při jejím vzniku Výzkumný ústav ekologického zemědělství (ÖMKI), jenž pravidelně publikuje výstupy on-farm výzkumů také na mezinárodní úrovni.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aby mi neuletěly včely

Miroslav Urban

2019/4/22

Jistě znáte ten pocit, kdy se ráno probudíte a všichni to na vás vidí. Prostě se tak tváříte. Žena vedle na polštáři to pozoruje jako první. Děti u snídaně raději odejdou, aby to neschytaly ony. Na schodech u bytu nepozdravíte sousedku a na křižovatce zatroubíte na auto, kterému jste měli dát přednost, ale nedali. Celou dobu se tváříte, jako by vám uletěly včely, a to se vám jen rozbilo vaše vlastní auto. Včely si zatím vesele létají, bzučí a plní vaše medníky. Vy zatím sedíte v půjčeném autě s automatickou převodovkou a nevíte, jak zaparkovat na zpátečku. Nic horšího. Jak to bylo dál? Čtěte tištěné nebo elektronické vydání Moderního včelaře!

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aktuální povolené varroacidy v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Alena Machová, Pavel Mach

2019/4/24

Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) je orgánem Evropské unie pro schvalování léčiv v EU. Byla založena v roce 1995. Do roku 2004 se nazývala Evropská agentura pro hodnocení léčiv. Na webových stránkách jsou mimo jiné u každé členské země EU uveřejněny veterinární léčivé přípravky (VLP) pro včely včetně vlastníka registrace a účinné látky. V 1. části článku v tištěném a elektronickém vydání přinášíme přehled VLP v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V Moderním včelaři 5/2019 bude následovat přehled VLP v České republice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je opět tu!

Jiří Danihlík

2019/4/28

Jaro je konečně tady! Rok utekl jako voda a my spouštíme v pořadí již šestý ročník sběru dat k vyhodnocení úspěšnosti zimování včelstev a hodnocení chovatelských zásahů během sezóny v roce 2018. Na konci března jsme zveřejnili na webových stránkách projektu dotazník, který obsahuje otázky ohledně počtů zazimovaných i přezimovaných včelstev, léčebných zásahů, snůšek či výměn matek. 

číst článek


V Brně se včelaří na Botanické

Petr Texl

2019/4/29

V Brně v Botanické ulici je kostel Církve československé husitské a na přilehlé zahradě jsou včelstva, o která pečuje již tři roky farářka Mgr. Sandra Silná (39).  Na návštěvu jsme přišli začátkem února, kdy na zahradě ještě panoval zimní klid. Moderní včelař paní farářku trochu vyzpovídal, rozmlouvali jsme nejen o včelách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nasavrky v novém

Marie Šotolová, Petr Texl

2019/4/30

Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách má v České republice ve výuce chovu včel nejdelší tradici. Do jeho lavic usedali a dodnes usedají stovky včelařů, z nichž řada čte náš časopis. Proto jsme rádi přijali pozvání ředitele Josefa Lojdy do nového objektu, kde už tuto sezonu bude vonět vosk a med.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Časové změny v obsahu a množství virů u varroatolerantních a varroasenzitivních populací včel

Jana Biová

2019/4/32

Včelu medonosnou ohrožuje celá řada parazitů a patogenů, ke kterým patří viry. Včelí virologii se věnují vědecké týmy na celém světě. Tentokrát představíme výsledky výzkumu ze švédské Uppsaly, který se zabývá výskytem virů u včel vyselektovávaných na lepší odolnost vůči varroóze (tzv. varroatolerantní včely) ve srovnání s těmi, které vůči kleštíku včelímu odolné nejsou (tzv. varroasenzitivní včely). Opíráme se o článek „Temporal changes in the viromes of Swedish Varroa-resistant and Varroa-susceptible honeybee populations“ autorů Thaduri, Locke, Granberg, de Miranda, který přinesl časopis Plos one.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak včely počítají?

Jaroslav Petr

2019/4/34

Včelí mozek zdolal další hranici. Včely v experimentálních podmínkách prokázaly, že chápou princip základních početních operací – sčítání a odčítání.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Wallaceova obří včela

František Weyda

2019/4/35

Čas od času nacházíme v populárně vědecké literatuře otázku, kolik vlastně žije na Zemi živočichů? Otázka je zcela na místě, protože přírodovědci nejsou s inventarizací organismů zdaleka hotovi. Ani nemohou být. Řada druhů žije skrytým způsobem života. Je to případ i Wallaceovy obří včely.

Wallecova obří včela (Megachile pluto). Foto Stavenn. Licence Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zážitky z výstavy v Székesfehérváru

Milan Motyka

2019/4/36

Na začátku letošního roku se ve městě Székesfehérvár, česky Stoličném Bělehradu, konalo 31. národní shromáždění včelařů s veletrhem. Pořádalo ho Maďarské národní včelařské sdružení s Národní zemědělskou komorou za podpory Vároského krajského úřadu. Do starobylého sídla uherských králů, 60 kilometrů jihozápadně od Budapešti, se Milan Moytka vypravil s kolegy ze Sekce komerčních včelařů při Českém svazu včelařů. Po návratu připravil pro Moderního včelaře reportáž.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Apisticus Tag 2019

Alena Machová, Pavel Mach

2019/4/38

Město Münster leží v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější a čtvrté největší spolkové zemi Německa. V Severním Porýní-Vestfálsku se více než 15 000 včelařů stará o zhruba 95 000 včelstev. Počet včelařů stále stoupá, stále více mladých lidí už ve školním věku objevuje včelaření jako koníček. Ve dnech 2.–3. března 2019 se tu konal již 28. ročník každoroční oblíbené včelařské akce Apisticus-Tag.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zmizí včelí tance?

2019/4/39

Česká televize uveřejnila na svém webu 23. února výsledky studie kolektivu autorů ze švýcarské univerzity v Lausanne a německé univerzity v Mohuči, který vedl R. l’Anson Price. Vědci uvádí překvapivé zjištění, že „včelstva jsou úspěšnější ve sbírání potravy, pokud netančí“. Tam, kde informace předávané tanci chybějí, jsou včelstva aktivnější a produkují více medu než medonosky, které skrz tance komunikují. Přesná odpověď chybí.

číst článek


Včelařská kronika okresu České Budějovice

Marie Šotolová

2019/4/39

Když předloni slavili českobudějovičtí včelaři 150. výročí svého spolku, sestavili pamětní almanach dva z nich, Jan Caletka a Václav Kříž. 

číst článek


Knížka z anglického města Hebden Bridge do vaší knihovny

Marie Šotolová

2019/4/39

Že včely a úly, zejména malebné košnice, patří od dob starověkých civilizací mezi kulturní symboly, je známá věc. Britský autor Frank Alston zpracoval přehled Hives and Honeybees in Signs and Symbols (Úly a včely v znacích a symbolech napříč dějinami a světem). 

číst článek


Včelí úl srdcem obýváku

2019/4/39

Zvrátit neradostné vyhlídky hmyzu má nápad Dustina Betze a Mika Zaengleho nazvaný BEEcosystém. Jak píše Amanda Froelichová ve svém článku, první systém instalovali před čtyřmi lety.

číst článek


Jubileum Maurice Maeterlincka

Marie Šotolová

2019/4/40

Každý cti dbalý milovník krásné literatury a zároveň včelař má ve své knihově Život včel Maurice Maeterlincka. Lhostejno, zda žije v Anglii, Polsku, Itálii nebo tady.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Posezení nad úly

Dagmar Šormová

2019/4/41

Včelařský spolek v Chýnově instaloval kámen s letopočtem 1895 na místě, kde stávala schwarzenberská střelnice, ve které měl až do zimy 1897 sochařský ateliér František Bílek. Kdo by neznal Bílka, tuto výraznou osobnost českého secesního symbolismu? Byl to sochař, řezbář, keramik, architekt, designér, grafik, ilustrátor. Svá díla doplňoval mystickými texty psanými písmem, které sám vytvořil. Ale proč pamětní kámen instaloval Včelařský spolek? Dozvíte se v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sekce komerčních včelařů se potkala s členy PSNV-CZ

2019/4/42

 O víkendu 15.–17. 2. 2019 se v Nasavrkách konalo každoroční setkání členů Sekce profesionálních včelařů, začleněné pod Český svaz včelařů. Zatímco Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ byla s tímto sdružením spojená vždy neformálně díky sourozeneckému vztahu předsedy sekce Ing. Františka Texla a jednoho z otců zakladatelů PSNV-CZ Ing. Petra Texla, tak tentokrát došlo na užší sepjetí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


PSNV pořádala školení degustátorů medu

2019/4/44

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., uspořádala 2. 3. 2019 jednodenní školení degustátorů medu. Zúčastnilo se ho 24 zájemců, kteří v loňském roce absolvovali základní senzorické zkoušky v akreditovaných institucích v České republice. 

číst článek


Moravská včelařská škola

Radek Hykl

2019/4/45

Letos znovu otevíráme další, už 9. ročník moravské včelařské školy. Výuka ve školním roce 2019/20 proběhne opět v prostorách Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě.

číst článek


Den otevřených úlů

2019/4/46

Víkend 17.–19. května bude patřit prvnímu Dnu otevřených úlů. Akce, kterou pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., po vzoru rakouských včelařů, tak oslaví Mezinárodní den včel společně se zájemci o včelaření z řad široké veřejnosti. 

číst článek