Výsledky rozboru vzorků zimní měli

Petr Vorlíček

5/2019, strana 5

Státní veterinární správa uveřejnila 3. 4. 2019 výsledky povinných rozborů zimní měliPočet včelstev zcela bez roztočů vzrostl v České republice z loňských 27 na 32 procent.

Naopak podíl vzorků s více než třemi roztoči na včelstvo klesl ze 17 % v roce 2018 na letošních 14 %.  Na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo byli včelaři v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 povinni nejpozději do 15. dubna provést ošetření všech zde umístěných včelstev. Letní ošetření se provádí povinně pouze u kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření je povinné u všech včelstev na všech stanovištích.

Trend výskytu původce varroózy se na jednotlivých stanovištích může někdy výrazně lišit. Veterináři proto kladou důraz na individuální posouzení nákazové situace na konkrétním stanovišti podle pravidelně prováděného monitoringu výskytu kleštíka včelího a na cílené ošetření včelstev v indikovaných případech.

Průměrný počet roztočů Varroa destructor v odebraných vzorcích v letech 2017–2019

 

2017

2018

2019

2017 (v %)

2018 (v %)

2019 (v %)

Vzorky s více než 3 roztoči

5 876

10 517

9 801

10

17

14

Vzorky se 3 a méně roztoči

31 839

34 708

39 082

53

56

54

Vzorky bez roztočů

21 772

16 611

22 862

37

27

32

Vzorky celkem

59 487

61 836

71 745

100

100

100

 

 

Podrobnosti k analýze zimní měli jsou na https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/.