Moderní včelař 5/2019

5/2019

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Dvě metodiky integrované ochrany řepky

Marie Šotolová

2019/5/0

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., v Praze vydal dvě metodiky, které se sice primárně obracejí na zemědělce, ale měly by zajímat i včelaře. Osvětlují totiž současné zvyklosti v pěstování řepky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelnice s dredy

Marie Šotolová

2019/5/0

Pasieka Dredziarza, ve volném překladu Včelnice s dredy, není knížka o včelí anatomii, ani rádce včelaře. Přesto se z ní dozvíte, jak chytit roj, kdy je ta pravá chvíle pro medobraní, ale také zda mohou včely cestovat časem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Editorial

Marie Šotolová

2019/5/4

Čtenáři milí,

tak se nám to v těchto měsících pěkně schází. 20. května Mezinárodní den včel, o dva dny později Mezinárodní den pro biologickou diverzitu a za tři týdny Světový den životního prostředí. My, co „máme rádi zvířata, zvířata“ a nejen ta chlupatá, nevíme, kam dřív. Na přednášku? Na exkurzi? Na eko-film?

číst článek


Jak na hlášení postřiků

2019/5/4

Asociace soukromého zemědělství ČR se dlouhodobě snaží v Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství a na dalších místech zjednodušit plnění povinnosti, podle níž zemědělci oznamují včelařům aplikaci prostředků na ochranu rostlin. Letos dochází ke změně tak, aby splnění této povinnosti umožnila nová funkce v LPIS.

číst článek


Aktuální situace s morem včelího plodu na severu Moravy

2019/5/4

Newsletter Zemědělec uveřejnil 1. 4. 2019 informace o výskytu moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji. Ten patří v České republice mezi regiony s nejvyšším zasažením včelstev touto nebezpečnou nemocí.

číst článek


Výsledky rozboru vzorků zimní měli

Petr Vorlíček

2019/5/5

Státní veterinární správa uveřejnila 3. 4. 2019 výsledky povinných rozborů zimní měliPočet včelstev zcela bez roztočů vzrostl v České republice z loňských 27 na 32 procent.

číst článek


Hmyzu zvoní hrana

2019/5/5

Asociace soukromého zemědělství informovala v březnu na základě Novinek.cz a časopisu New Scientist  o studii publikované periodikem Biological Conservation. Francisco Sanchez-Bayo z australské University of Sydney a Kris Wyckhuys z pekingské Akademie zemědělských věd v ní uvedli, že dvě pětiny hmyzích druhů zažívají početní úbytek a třetina je ohrožena.

číst článek


Soutěž o inovativní potraviny

2019/5/6

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlásily šestý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

číst článek


X. Mezinárodní setkání mladých včelařů IMYB

2019/5/7

Letošní X. Mezinárodní setkání mladých včelařů (International Meeting of Young Beekeepers – IMYB) se uskuteční 3.–7. července v Banské Bystrici, konkrétně v prostorách Střední odborné školy Pod Bánošom.

číst článek


Kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce v roce 2018

Pavel Kopřiva

2019/5/7

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uvolnila 27. března data vztahující se k 43 401 kontrolám v maloobchodech, v provozovnách společného stravování, ve výrobnách potravin, velkoskladech, potravinářské prvovýrobě a na dalších místech (např. při přepravě, celních skladech apod.). 

číst článek


Kalendárium

2019/5/8

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 12. 5. do 9. 6. 2019.

číst článek


Několik slov o lípách

Aneta Sulborska

2019/5/10

Středoevropští včelaři s napětím čekávají ve snůškové mezeře po odkvětu řepky, jak budou medovat lípy. Jde o nejistou sezónu, přestože si včely přinášejí sladinu z lip dokonce ze dvou zdrojů. V příznivém roce, kdy ani není horké počasí, ani neprší, dávají nektar desetitisíce drobných kvítků. Lípy však také hostí mšice produkující medovici. Ale také tato situace se rok od roku liší. Tyto stromy krášlí zemi dlouhý čas. Pod toutéž korunou si otázku, zda dají vonný lipový med, klade často několik generací včelařů po sobě. Ovšem není lípa jako lípa. Jejich přehled uveřejnil časopis Pasieka, z něhož vycházíme v našem článku, a za možnost rozsáhlé citace polským kolegům děkujeme. Text jsme doplnili o reálie z tuzemské odborné literatury. 

číst článek


Co se včelaři přihodí, když chce lepší snůšku v okolí

Lukáš Matela

2019/5/14

Když člověk pár let včelaří, všimne si rozdílu mezi jednotlivými roky, rozdílu v chutích medu, rozdílu v potřebě doplňování zimních zásob, rozdílu ve zdravotním stavu včelstev. Pátrá-li po příčinách, nabízejí se snůškové poměry jako podstatný faktor včelaření. Zlepšit je může výsadba stromů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Krajina pro včely

2019/5/15

V rámci tématu Včelí pastva vás upozorňujeme na zajímavý dokument Zdravější krajina, který se z velké části věnuje podpoře opylovatelů formou dotační politiky.

číst článek


Medonosné rostliny

Jan Prášil

2019/5/16

Žijeme bohužel v době, kdy po jarním období kvetení stromů a po odkvětu řepek (často neoprávněně zatracovaných) a případně hořčic je v naší kulturní krajině nedostatek kvetoucích rostlin, které by zajistily dostatek nektaru a pylu pro včelstva a opylovatele obecně. Můžeme si však pomoci založením, byť malých, ploch kultur, které našim včelám pomohou. Pro začátek zrekapitulujme nejdostupnější a nejsnadněji pěstovatelné jednoletky. Kromě významu pro včely se zmíňujeme o dalších možnostech jejich využití, které mohou být užitečné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Neonikotinoid thiakloprid ve včelstvech

Petra Urajová, Dalibor Kodrík, Václav Krištůfek

2019/5/18

Je to již rok, kdy v dubnu 2018 rozhodla Evropská unie zákazem tří insekticidů – neonikotinoidů chránit včely. Česko proti tomuto rozhodnutí tehdy hlasovalo. Přitom bylo používání těchto látek částečně zakázáno již v roce 2013. V článku otištěném v Moderním včelaři se dozvíte víc o vlivu tohoto prostředku na včely.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Opylovatel nebo opylovač?

2019/5/21

Opylovač je široce zavedené slovo a používá se zejména v mluveném slově jak pro vykonavatele opylování (např. hmyz), tak pro odrůdu rostliny, která poskytuje pyl kompatibilní k opylení jiné odrůdy. U dvoudomých rostlin se jako opylovač zároveň označuje vždy prašníková (samčí) rostlina (např. vrba, rakytník či kiwi). Tento souzvuk (homonymie) vznikl ustanovením slova opylovač i pro rostliny. V angličtině se význam odlišuje použitím různých slov. Pro opylující například hmyz se používá slovo pollinator a pro rostlinu termín pollinizer.

 

číst článek


Moje pastva

Miroslav Urban

2019/5/22

Tématem glosy Miroslava Urbana je včelí pastva. A protože vše souvisí se vším, začíná autor, jak je v této rubrice již zvykem, u kávy. Celý obsah přináší tištěné nebo elektronické vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Volná stavba

Pavel Holub

2019/5/24

Dvacet let jsem včelařil v nástavkových zateplených úlech s rámkovou mírou 39 x 24 cm. Chtěl jsem vedle toho vyzkoušet nízkonástavkový systém s volnou stavbou s tím, že postupně přejdu na kombinovaný systém. Na to ale po deseti letech včelaření v nástavkových úlech Langstroth 2/3 (dále jen L2/3) zatím nedošlo. Ale o zkušenosti s volnou stavbou na zavedených rámcích se autor článku dělí se čtenáři v tištěném a elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Letní škola nástavkového včelaření

2019/5/25

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ spolupořádá v Krušlově v okrese Strakonice (www.kruslovskyvcelin.cz) 28.–30. 6. 2019 letní školu nástavkového včelaření „Od brtě na střechu“.

číst článek


Cesta k Protivínu…

Petr Texl

2019/5/26

Na loňské výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích našli pozorní návštěvníci se zájmem o včely vedle stánků Českého svazu včelařů a Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ hned za hlavním vchodem venkovní expozici Petra Koce z Protivína „Včelky jednoduše“. Zaměřená na včely, čmeláky a šetrné chování k přírodě zaujala dospělé i děti. Přestože je Petr Koc (58) v sezóně jako každý včelař velmi zaneprázdněný, využil Moderní včelař pozvání k návštěvě, aby ho trochu vyzpovídal.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vliv toxické zátěže na výskyt Nosema ceranae u včely medonosné

Petr Vomáčka

2019/5/28

Zdraví včel výrazně ovlivňují mnohé tlaky okolního prostředí včetně napadení parazity, působení pesticidů a špatné výživy. Zhoršení zdravotní kondice včelstev tak způsobuje kombinace řady faktorů. V severoamerické studii Honey bee (Apis mellifera) exposomes and dysregulated metabolic pathways associated with Nosema ceranae infection Roberta L. Broadrupa a kol., kterou vydal vědecký časopis Plos One letos v březnu, autoři předpokládají, že působení pesticidů a dalších cizorodých látek zvyšuje náchylnost k onemocnění Nosemou ceranae. Dále zkoumali, zda tyto látky způsobují změny v metabolických pochodech včel. Studie využívá metody známé z epidemiologie nádorových onemocnění, tzn. zkoumá celkovou toxickou zátěž organizmu – expozom.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aktuální varroacidy – jaká léčiva se smí používat v České republice

Alena Machová, Pavel Mach

2019/5/30

V Moderním včelaři 4/2019 jsme uveřejnili seznam aktuálních varroacidů, které se používají v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V květnovém čísle nabízíme přehled přípravků povolených v České republice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vitellogenin a možná vakcinace včel

Jaroslav Gasper

2019/5/32

Univerzita v Helsinkách informovala v říjnu 2018 o výsledcích výzkumu, který by dovolil očkovat včely proti moru včelího plodu. Tato zpráva se rozlétla po celém světě rychlostí blesku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak to dělá s medem Medokomerc

Petr Texl

2019/5/34

Medokomerc, s. r. o., v Čestíně na Kutnohorsku je podnikem, který se objemem a úrovní zpracování medu řadí mezi největší v Evropě. Proto jsme se sem vydali i my a pořídili pro vás následující reportáž. Průvodcem nám byl jednatel a obchodní ředitel společnosti Ing. Milan Špaček, syn zakladatele firmy Medokomerc Ladislava Špačka. Čestínský provoz by měli lépe poznat především včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Dvě metodiky integrované ochrany řepky

Marie Šotolová

2019/5/37

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., v Praze vydal dvě metodiky, které se sice primárně obracejí na zemědělce, ale měly by zajímat i včelaře. Osvětlují totiž současné zvyklosti v pěstování řepky.

číst článek


Včelnice s dredy

Marie Šotolová

2019/5/37

Pasieka Dredziarza, ve volném překladu Včelnice s dredy, není knížka o včelí anatomii, ani rádce včelaře. Přesto se z ní dozvíte, jak chytit roj, kdy je ta pravá chvíle pro medobraní, ale také zda mohou včely cestovat časem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


1000 slov – Příroda

2019/5/37

Nakladatelství Pikola skupiny Euromedia právě vydalo 64stránkový velkoformátový obrázkový slovník o přírodě. Pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, kdy na každé dvoustraně je více než 20 termínů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zážitky z včelařské výstavy v Celje

Petr Texl

2019/5/38

Město Celje v Dolním Štýrsku, kousek od dálnice spojující Maribor a Lublaň, se stalo příhodným místem konání 42. národní včelařské výstavy Slovinska.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sběratelství, včely a hry

Milan Vojtěch

2019/5/40

V srpnovém čísle loňského Moderního včelaře jsem vám představil včelařské karty, které jsem v roce 2017 vydal jako symbol spojení svých dvou koníčků: včelaření a sběratelství. Díky tomu se mi ozvali včelaři se stejným náhledem na věc, a sice že je třeba najít si čas na hraní a sběr předmětů na téma včely.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


9. mezinárodní apiterapeutické sympozium

František Sentenský

2019/5/42

V Národním domě ve slovinském Mariboru se 30. března uskutečnilo výborně zorganizované a silně obsazené apiterapeutické sympozium. Jak Maribor, tak Národní dům a datum je pro tuto tradiční událost symbolickým místem a časem. S obsahem přednášek, mj. Alexandra Barkova, seznamuje tištěné a elektronická placená verze Moderního včelaře 5/2019.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nepomuk se vydařil

Petr Texl

2019/5/44

VI. jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku je za námi. Společná akce ZO ČSV Nepomuk a PSNV-CZ se stává již tradiční záležitostí. Ačkoliv v sobotu 23. března bylo krásné jarní počasí, včelaři nebyli u včel, ale do posledního místa zaplnili sál nepomuckého hotelu U Zeleného stromu. Asi potřebovali načerpat aktuální informace pro nastávající včelařskou sezónu.

číst článek


Projekt Pestrá krajina

2019/5/45

Asociace soukromého zemědělství ČR už podruhé vyhlašuje soutěž Pestrá krajina. Do konce května se mohou hlásit zemědělci – členové Asociace, ale také členských spolků, mezi něž patří Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., aby soutěžili ve svém pojetí, jak na svých farmách, včelí nevyjímaje, vyvažují hospodaření s péčí o přírodu.

číst článek


Výzva redakce

Marie Šotolová

2019/5/46

Moderní včelař připravuje jako hlavní téma svého červencového čísla problém melecitózního medu. Proto přivítáme vaše zkušenosti s tímto medem a jeho zpracováním. Pište na mailovou adresu redakce@psnv.cz. Za vaše příspěvky předem děkujeme.

číst článek


Den otevřených úlů

2019/5/47

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá při příležitosti Světového dne včel během prodlouženého víkendu 17.–19. 5. 2019 první ročník Dne otevřených úlů.

číst článek