Monitorovací podložky

Bronislav Gruna

1/2009, strana 6

Vážení včelaři z Jihomoravského kraje, nyní máte možnost získat zdarma kvalitní plastové podložky na monitoring spadu roztočů. Pokud se zaregistrujete do projektu Varroa Monitoring System (VMS), dodáme vám monitorovací podložky.

Jak se zaregistrovat? Na internetové adrese www.varroamonitoring.cz v odkazu „Registrace“ najdete podrobný postup. Na této internetové stránce projektu VMS najdete také návod a rady jak provádět monitoring. Zaregistrujte se již nyní, před sezónou. Se sledováním přirozeného spadu je výhodné začít hned na jaře. Budete-li potřebovat pomoci s registrací nebo s monitoringem, koordinátor projektu Zdeněk Klíma vám ochotně pomůže (email: stanice.vms@seznam.cz, telefon: 721 809 500).
Těm včelařům z jižní Moravy, kteří jsou již registrovanými účastníky projektu VMS, zašleme nabídku podložek samozřejmě také.
Podložky jsou hrazeny z grantu „Monitoring varroózy včel v Jihomoravském kraji“, který obdržela Pracovní společnost nástavkových včelařů z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Podložek je omezený počet a budou zasílány do vyčerpání zásob, tak neváhejte s registrací.

Mgr. Bronislav Gruna