Moderní včelař 1/2009

1/2009

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo již nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Zebrování – ošetřování včelstev nahrazující rojení medným výnosem

Walter Wright

2009/1/0

Touto částí se ukončuje seriál započatých v předcházejících číslech Moderního včelaře. Jsou zde uveřejněny ty pasáže, které jsou pro metodu "zebrování" zásadní ze zootechnického pohledu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


VMS pro všechny

Leoš Dvorský

2009/1/4

Tak jsem zase o rok starší. Na jeho konci je obvyklé si dávat různá předsevzetí do roku nového. Děti slibují, že budou hodné. Naše manželky, že zhubnou a my muži, máme-li k tomu odvahu, že budeme třeba chodit méně do hospody. Asi se něco podobného očekávalo od PSNV-CZ, když svolala na den 17. 1. 2009 do Brna setkání přátel varroamonitoring systému (VMS). Více než stovka pozorných, a jak se později ukázalo, velice aktivních účastníků byla překvapena. Žádné proklamace, žádná beznaděj. Nic víc než prezence výsledů práce, holá fakta a zase fakta, především však náměty do budoucna. Nešlo tedy jen o VMS samotný, ale právě o to, co na něj navazuje a co z něj vyplývá. Možná právě proto, že setkání bylo organizátory laděno jako pracovní, mělo takový úspěch. Sjeli se sem aktivní včelaři ze všech koutů naší republiky. To, že žádný z nich neodešel před ukončením akce v 17.00 hod., svědčí o mnohém. Všem bylo jasné, že to co slyší, je jen malá špička ledovce. Přítomní včelaři velice rychle pochopili, že i u nás existuje poměrně početná skupina včelařských odborníků, kteří neteoretizují kolem tzv. varroatolerance, ale kteří se již před léty ponořili do studia zahraničních teoretických i praktických poznatků v této oblasti, aby nakonec vše obohatili o novou invenci a povzbudivé výsledky. Otázka tedy již nestojí zda, ale jak výsledky práce dovést do podoby použitelné nejen pro chovatele, ale především pro běžné včelaře. Před několika dny jsem náhodou hovořil s jedním včelařem, který mi úspěšné výsledky při šlechtění na varroatoleranci v zámoří potvrdil. Diskutovali jsme také o možných úskalích selekce na varroatoleranci a jak jsme schopni tato úskalí identifikovat a zvládnout.

číst článek


„Májové“ aktivity PSNV-CZ v roce 2009

- redakce

2009/1/4

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Jednání Rady PSNV-CZ a redakční rady časopisu

- redakce

2009/1/5

V Brně 10. ledna 2009 se uskutečnilo jednání Rady PSNV-CZ a redakční rady časopisu Moderní včelař. Diskutovali se aktuální problémy s přípravou II. Sněmu PSNV-CZ, zabezpečení akcí v roce 2009, zaměření časopisu Moderní včelař v roce 2009 a dále vyhodnocení aktuální úpravy VMS a koncepce pro rok 2009 a další.

číst článek


Příspěvky členů PSNV-CZ, o. s., 2009

Antonín Přidal

2009/1/5

V lednu 2009 přijala Rada PSNV-CZ příspěvkový řád platný na rok 2009. Výše členských příspěvků zůstává nezměněna a činí 200,– Kč. Členský příspěvek dle příspěvkového řádu hradí členové do konce března každého roku dle stavu členů k 1. lednu kalendářního roku na číslo účtu PSNV-CZ 188792379/0300.

číst článek


Setkání uživatelů a příznivců VMS

Jaroslav Prýmas

2009/1/5

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně byla 11. ledna dějištěm prvního setkání uživatelů a propagátorů VarroaMonitoringSystemu (VMS). Více něž sto nadšených včelařů se sešlo, aby si po půl roce fungování VMS vyměnili cenné zkušenosti.

číst článek


Monitorovací podložky

Bronislav Gruna

2009/1/6

Vážení včelaři z Jihomoravského kraje, nyní máte možnost získat zdarma kvalitní plastové podložky na monitoring spadu roztočů. Pokud se zaregistrujete do projektu Varroa Monitoring System (VMS), dodáme vám monitorovací podložky.

číst článek


Pozvánka na seminář při příležitosti II. Sněmu PSNV-CZ, o.s.

- redakce

2009/1/7

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Získávání včelího vosku z voští pomocí odstředivky

Karel Mišoň

2009/1/8

Způsob jak proplachovat výtlačky před dalším lisováním ve vařáku a tak smývat pomocí vroucí vody zbytky vosku z košilek, jsme si popsali v minulých číslech Moderního včelaře. Je nesporné, že se tak dá získat i vosk, který by jinak skončil na smetišti. Pro zpracování mimořádně tmavých souší se zbytky medu, plodu a pylu je možno úspěšně využít i starší funkční odstředivku na prádlo. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Analýza vzniku a tendence vývoje akutní varroózy

Pavel Holub

2009/1/10

Již od roku 1993 jsem prováděl varroamonitoring včelstev a selekci podle absolutního spadu samiček kleštíka včelího (Varroa destructor). Vypozoroval jsem, že místní genofond včely je významně životaschopnější než jiné a vykazuje znaky varroatolerance. Včelstva jsem proto začal nekompromisně selektovat. Můj přístup k selekci byl na úrovni minimálních znalostí o biologii Varroa destructor. Moje snaha tak narazila na své limity a bylo potřeba zahájit výběr na základě hlubších znalostí biologie kleštíka i včely a jejich vztahu hostitel – parazit. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Co dělá kleštík v zimě

Květoslav Čermák

2009/1/21

Víte, jak a kde kleštík včelí přečkává zimu? Je zřejmé, že samičky kleštíka zimní období bez plodu přečkávají na včelách – chtějí-li přežít, nemají na vybranou. A pokud chcete vědět více, dočtete se na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zebrování stručně

Květoslav Čermák

2009/1/22

Protože popis "zebrování" je z originálu značně obsažný, Ing. Čermák nabídla redakci MV stručný odborný výtah toho, co pan Wright ve své práci opublikoval. Čtenář má tak možnost ve shuštěné podobě si celý princip zopakovat. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čisticí pud proti moru plodu

Květoslav Čermák

2009/1/23

Čisticí pud včel je účinnou obranou proti infekčním nemocem plodu. Někteří chovatelé si to prakticky už ověřili při potlačování zvápenatění plodu, které bylo před několika lety v našich chovech dost rozšířené. Včelstva s výborným hygienickým testem silně omezují rozvoj zvápenatění. Předpokládá se, že dobrý čisticí pud je zrovna tak dobrou prevencí proti rozvinutí moru plodu v případě, že se do vnitřního prostředí včelstva dostane určité množství zárodků jeho původce. Nicméně důkazů podporujících uvedený předpoklad je málo. Jeden zásadní přinesli američtí výzkumníci uspořádáním pokusu s umělou infekcí včelstev. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak vynalézá a šlechtí Zdeněk Žák

Jaroslav Prýmas

2009/1/24

Původně jsme se Zdeňkem Žákem chtěli hovořit jen o plastových rámcích s mezistěnami, které jako první v ČR začal vyrábět. To je však jen malá část z jeho včelařských činností. Ačkoli Zdeněk Žák není biolog, má značné zkušenosti se šlechtěním na odolnost vůči nemocem a vyzkoušel přitom zcela originální metody. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Obchod s medem v roce neúrody

Ladislav Špaček

2009/1/28

Rok 2008 si čeští včelaři budou hodně dlouho pamatovat jako jeden z těch nejhorších, jaké kdy zažili, a to nejen nízkou produkcí medu, ale také kvůli masivním úhynům včelstev. Výnosy medu v roce 2008 se tak pohybovaly v rozmezí 30 % až 50 % medných výnosů za posledních několik let. Obdobná produkce medu byla po celé Evropě. Na vině tak bylo nejen počasí, ale hlavně špatný zdravotní stav včelstev v roce předcházejícím.

číst článek


Podivné chování včel na řepce

Josef Rudolf

2009/1/30

Včelařím v jihočeském kraji více než třicet let, nyní mám už jen 14 včelstev. Ze své včelařské praxe vím, že když se včely vracejí z pastvy na řepce, mají od pylu žlutou hlavičku a hruď. V loňském roce, přesto že bylo pěkné počasí a řepka v plném květu, včely se žluté nevracely. Že by řepka nemedovala? Více informací o tomto zajímavém chování včel na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit