Editorial

Petr Texl

9/2019, strana 4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

v minulém čísle Moderního včelaře jsme vás informovali o podstatných změnách v tzv. evropských dotacích pro včelaře, které se administrují na základě nového Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsou tyto dotace zaměřené na produkci kvalitních včelích produktů, což se odráží v názvu dotačního titulu. V oficiálních českých překladech se stále dokola opakuje nesprávný termín „včelařské produkty“.


Okrajově se řeší tlumení varroózy (opatření Boj proti varroóze) a šlechtění včelstev na vitalitu a odolnost proti nemocem (opatření Obnova včelstev). Přestože se v opatření Boj proti varroóze vloni vyčerpalo téměř 30 milionů korun, což představuje téměř polovinu evropských dotací, tak to neznamená, že jsme varroózu utlumili, respektive máme pod kontrolou. Tyto utracené peníze pouze představují vyšší spotřebu léčiv.

Nemalé finance se čerpaly i v opatření Obnova včelstev. Převážně se utopily v množírnách matek u čtyř subjektů, bez znatelných šlechtitelských výstupů ve směru zvýšení vitality a odolnosti vůči nemocem.

PSNV-CZ na takto nesprávné nastavení dotací dlouhodobě upozorňuje. Razantní změny se však nedají dělat až v procesu připomínkování už finálních verzí vládních nařízení.

Zaměření dotací vychází z národních včelařských programů zpracovávaných vždy na tříleté období. Ten příští se bude finalizovat na podzim 2021. Je zde určitá změna a naděje. Ministerstvo zemědělství pozvalo všechny včelařské subjekty na konec listopadu 2019 ke kulatému stolu, u něhož se bude jednat o směrech a prioritách českého včelařství. Pokud máte podněty na to, co by se mělo změnit, anebo inspirativní nápad, oslovte své zástupce ve spolcích a institucích, ať na tomto fóru vaše náměty předloží. Své postřehy můžete posílat rovněž do naší redakce (redakce@psnv.cz). Rádi se jimi budeme při přípravě našeho vystoupení na zmiňovaném podzimním fóru zabývat, případně je otiskneme na stránkách Moderního včelaře.

Tématem tohoto čísla je rčení Úl medu nepotí. Dovolte mi malou parafrázi, a sice že Dotace medu nepotí.