Moderní včelař 9/2019

9/2019

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Moderní včelař uspěl v mezinárodní soutěži Apimondia 2019

2019/9/1

Časopis Moderní včelař získal bronzovou medaili v kategorii časopisů věnovaných chovu včel na soutěži 46. ročníku Mezinárodního včelařského kongresu Apimondia, který se koná od 8. do 12. 9. 2019 v Montréalu v Kanadě. www.apimondia2019.com

číst článek


Editorial

Editorial

Petr Texl

2019/9/4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

v minulém čísle Moderního včelaře jsme vás informovali o podstatných změnách v tzv. evropských dotacích pro včelaře, které se administrují na základě nového Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsou tyto dotace zaměřené na produkci kvalitních včelích produktů, což se odráží v názvu dotačního titulu. V oficiálních českých překladech se stále dokola opakuje nesprávný termín „včelařské produkty“.

číst článek


Petice za pravost potravin

Logo kapaně Eat Original!

- redakce

2019/9/4

Eat ORIGINal! Unmask your food!“, ve volném překladu „Jezte původní potraviny a demaskujte svou stravu“, je název Evropské občanské iniciativy zaregistrované pod číslem ECI (2018) 000006 Evropskou komisí.

číst článek


Kalendárium

2019/9/5

Včelařské události od 8. 9. do 19. 10. 2019.

číst článek


Konference k Národní výstavě medu

- redakce

2019/9/6 Odborná konference - 12. 10. 2019 / Brno-Žabovřesky, Makovského nám., Kulturní dům Rubín

číst článek


Anketa pro poslance Evropské unie

- redakce

2019/9/7

V souvislosti s letošními volbami do Evropského parlamentu jsme požádali nové poslance z výborů, které se bezprostředně dotýkají včelařství, o jejich názory na tento obor. Anketu považujeme za důležitou také proto, že v roce 2021 se bude finalizovat nový národní včelařský program ČR, který musí být kompatibilní s politikou Evropské unie. Zatím nám odpověděli pouze dva, konkrétně Veronika Vrecionová (VV) z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Alexandr Vondra (AV) z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Oba jsou členy ODS a v Evropském parlamentu pracují ve Skupině Evropských konzervativců a reformistů. Oběma děkujeme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


V Krušlově se včelařilo nejen ve starých úlech

Václav Kolrus ze Zdíkovce nedá dopustit na Brennerův úl (r. m. 30 x 30 cm), ve kterém v podhůří Šumavy včelaří přes 30 let. Další úly na pódiu: japonský úl, košnice, Warré úl.

- redakce

2019/9/8

Letošní letní škola Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., v jihočeském Krušlově u Volyně se nesla v duchu názvu Od brtě na střechu. Během tří dnů se probraly snad všechny úlové systémy.

číst článek


Úl medu nepotí

Úly Optimal na včelnici šlechtitele včel Květoslava Čermáka. Foto Petr Texl

Josef Kala

2019/9/9

Včelám i včelaři může život usnadnit nebo podstatně znepříjemnit konstrukce úlu a rámků. Toto vše ovlivňuje lpění na tradicích, módní trendy, a dokonce politické vlivy. Autor článku v rámci tématu Úl medu nepotí nabízí hodnocení několika typů úlů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úly svépomocí bez stolařských zkušeností

Přípravek pro slepení nástavku

Petr Kellner

2019/9/12

Výroba úlů je v důsledku roztříštěnosti rámkových měr u nás spíše malosériová. Z toho plynou různé konstrukční odlišnosti úlů a ne vždy příznivá cena. Pak o vlastní konstrukci úlů uvažují i včelaři, kteří nemají zručnost a vybavení stolaře. Ti odvážnější se poté do výroby pustí. V tomto článku jsem se pokusil popsat pár postřehů ze své konstrukce úlů a nástrah, jež jsem musel během výroby vyřešit. Přečtěte si v tištěné nebo placené elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Osobní zkušenost s hnilobou včelího plodu

Jan Materna

2019/9/16

Ač různí lobbisté, byznysmeni působící v politice, a i někteří včelaři chválí řepkové lány, kam až oko dohlédne, já je nikdy rád neměl kvůli pesticidům, monodietické stravě pro včelstva a chuťově mdlému medu. Mým snem bylo posunout se mimo zemědělsky intenzivně obhospodařovanou krajinu. To se mi splnilo před šesti roky, kdy jsem si postupně vybudoval stanoviště na slunném, k jihu situovaném a před větrem chráněném horském hřbetu nad Horním Maršovem v Krkonošském národním parku, kde se podhorské louky střídají se smíšenými a jehličnatými porosty. Že i tam může zavítat nevítaný host se dozvíte v tištěném nebo leketronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jednoduchá úlová váha

Jednoduchá úlová váha M. Ondroucha

Martin Ondrouch

2019/9/20

Třináctiletý Martin Ondrouch je členem včelařského kroužku mládeže na základní škole v Bílovicích nad Svitavou v okrese Brno-venkov. Pravidelně se účastní vědomostní soutěže Zlatá včela, vyhlašované Českým svazem včelařů. Letos, stejně jako vloni, postoupil do celostátního kola konaného ve Středním odborném učilišti – Výchovně vzdělávacím centru, o. p. s., v Nasavrkách. Zde ocenila hodnotitelská komise jako jednu z nejlepších jeho práci týkající se konstrukce vlastní úlové váhy, kterou by ocenil na své včelnici ledaskterý včelař. Ti šikovní si ji možná podle Martinova článku sami sestrojí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Diskuse k vlivu elektromagnetického záření na včely

Pavel Mach

2019/9/21

Se stále větším průnikem elektroniky do životního prostředí nabývá na intenzitě diskuse, zdali tato různá zařízení neškodí včelám. V poslední době se touto problematikou zabýval časopis Včelár (Húščava Š. Elektromagnetické vlnenie a včely. Včelár 6/2019, s. 136–137) a Moderní včelař (Vácha M. O magnetických polích, mobilech, včelách, ale také o vědcích. Moderní včelař 8/2019, s. 30–33). Autoři obou článků jsou vědci. Abychom vám nabídli pluralitu názorů, požádali jsme o náhled na působení elektronických přístrojů Pavla Macha, jehož firma Softech vyvíjí a dodává včelařům na včelnice různá zařízení pro sledování včelstev. Nyní uvádíme jeho názor.

číst článek


Včely, rostliny a člověk

5. 2. 2010 na konci šestiměsíčního období sucha, v Čivavské poušti (Desierto de Chihuahua), Mexiko a USA.

Jaroslav Záhora

2019/9/22

Jak zrádné je člověkem zavedené umělé dělení organismů na užitečné a ty ostatní, mohou nyní včely posoudit takříkajíc na vlastní kůži. Ač ony samotné jsou užitečné, dostávají se při trávení potravy do kontaktu s chemickou látkou – glyfosátem, který se používá na potlačení organismů neužitečných, na potlačení plevelů. Tuto látku připravil a syntetizoval ten samý tvor, který vynakládá nemalé prostředky kupříkladu na studium zvukových interakcí mezi včelou a rostlinou. Glyfosát uvedla na trh v sedmdesátých letech minulého století společnost Monsanto pod obchodním názvem Roundup. Postupně se stal nejpoužívanějším herbicidem na světě. Škodí či neškodí opylovatelům? Přečtěte si tištěnou nebo placenou elektronickou verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zářivé září

Miroslav Urban

2019/9/24

Ubíhají poslední dny léta a rok se přiklání k podzimu. Dny i noci jsou stejně dlouhé a paní Krajina hostí na včelnici u kávy pana Klidného. A co dál? Čtěte fejeton Miroslava Urbana.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nově o spektru včelích proteinů v medu a o jeho léčivém účinku

Tomáš Erban

2019/9/26

To, že včely poskytují lidem několik zcela unikátních přírodních produktů, je obecně známo. Nejvíce rozšířeným a používaným je med, který je k nalezení v řadě domácností po celém světě, kde ho lidé využívají nejen jako sladkou potravinu, ale také jako léčivý prostředek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vliv teploty a vlhkosti na včelu medonosnou a východní

Petr Vomáčka

2019/9/28

Vědecký internetový časopis Plos One přinesl 6. 6. 2019 čínskou studii o reakcích včely medonosné a východní na vysokou teplotu a relativní vlhkost. (PLoS ONE 14(6): e0217921. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217921) Nabízíme výtah z uvedené práce. Čtětě Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Ukrajinští včelaři disponují 69 varroacidy

Budova univerzity v Ćernovicích

Jiří Danihlík

2019/9/31

Černovice (Černivci,Чернівці) jsou významným univerzitním městem na jihozápadě Ukrajiny. Tamější budova univerzity byla původně rezidencí bukovinských metropolitů, kterou na konci 19. století projektoval Čech Josef Hlávka. Budova je od roku 2011 na seznamu UNESCO. Nás sem však nepřivedl zájem o architekturu, ale možnost navázat užší spolupráci s prof. Marií Fedoriak, koordinátorkou monitoringu ztrát včelstev pro COLOSS na Ukrajině. Kromě ní na univerzitě působí také skupina prof. Romana Volkova z oddělení molekulární genetiky a biotechnologie. Jeho tým se zabývá, stejně jako my na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, studiem oxidačního stresu včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Cesta za bulharskými včelaři

Jana Cihlářová

2019/9/34

Motivem příspěvku, jehož celé znění přináší tištěná a placená elektronická verze Moderního včelaře, je snaha podělit se o postřehy ze včelařské mobility v Bulharsku, která proběhla v rámci projektu Beekeeping and it´s role in countryside ekology and rural development 2017-1-CZ01-KA202-035552 (Včelaření a jeho role v ekologii krajiny a rozvoji venkova). Jedná se o projekt podpořený programem Erasmus+ v oblasti spolupráce v odborném vzdělávání šesti organizací v pěti zemích, který probíhal v letech 2017–2019.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Bioklimatický park Drienová

Milan Motyka

2019/9/36 >

Když na někoho vybafnete takový název, nechápavě pokrčí obličej a zeptá se: „Co to je?“ My už to víme, protože nás zakladatelé parku pozvali, ať se k nim přijedeme podívat. Nelitovali jsme. Ač jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme, byli jsme na výsost spokojeni. Nechyběly totiž ani včely a apidomek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Metodika zimního krmení

Titulní strana brožury.

Marie Šotolová

2019/9/39

Brožuru Správná praxe a kvalita krmení včel pro úspěšné přezimování jako metodiku certifikovanou Ministerstvem zemědělství vydal Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole.

číst článek


Historie a současnost vysokého včelařského školství

Štěpán Soudek při výuce včelařství 20-30. léta 20: stol.

Antonín Přidal

2019/9/40

Mendelova univerzita v Brně oslavila 15. června 2019 ve velkém stylu sté výročí svého založení. Součástí její historie je také existence včelařského pracoviště. Pro časopis Moderní včelař je ctí, že jeho vedoucí docent Ing. Antonín Přidal, Ph.D., je členem naší redakční rady. Proto jsme přivítali ochotu, se kterou pan docent připravil přehled dějin výuky včelařství na brněnské vysokoškolské stolici.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Významné ocenění k 100. výročí Mendelovy univerzity

Převzetí medaile K. Čermákem 19. 7. 2019.

- redakce, Antonín Přidal

2019/9/42

Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti oslav 100. výročí od svého založení ocenit v jednotlivých oborech, které reprezentuje, klíčové odborníky.

číst článek


Včely v talónu v saloonu

Karty s včeařskými motivy HoneyBee.

Milan Vojtěch

2019/9/43

Talón je balíček karet, které zbyly po rozdání karet a slouží k dobírání hráčům při karetní hře. Saloon je vlastně bar, známý zejména z amerického Divokého západu. O tom, jak se včela dostala na karty, se dočtete v článku plně přístupném v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mendelfest se vydařil

Mendelfest Brno 2019.

- redakce

2019/9/44

Mendelovo muzeum v prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně každoročně pořádá Mendelfest, kde připomíná různé aspekty života Gregora Johanna Mendela, který zde působil. Letos představil jeho zálibu pod názvem Mendel je včelař.

číst článek