Petice za pravost potravin

- redakce

9/2019, strana 4

Eat ORIGINal! Unmask your food!“, ve volném překladu „Jezte původní potraviny a demaskujte svou stravu“, je název Evropské občanské iniciativy zaregistrované pod číslem ECI (2018) 000006 Evropskou komisí.

Iniciátoři v ní žádají Evropskou komisi zavést povinnost uvádět informace o původu u všech potravinářských výrobků, aby se zabránilo podvodům, chránilo veřejné zdraví a zaručilo se právo spotřebitelů na informace. Konkrétně chtějí:

  1. Uložit povinnost uvádět zemi původu u všech zpracovaných i nezpracovaných potravin, které jsou v oběhu v Evropské unii, bez výjimky pro zapsané ochranné známky a zeměpisná označení.
  2. U zpracovaných potravin uložit povinnost označovat původ u primárních složek, pokud se liší od země původu konečného produktu.
  3. Zlepšit soulad štítků, včetně harmonizovaných informací o výrobních a zpracovatelských postupech s cílem zajistit transparentnost v celém potravinovém řetězci.

S falšováním a zavádějícími údaji na etiketách se spotřebitelé setkávají také při koupi medu a medových výrobků. Proto mezi více než 600 000 tisíci obyvatel Evropské unie, kteří se již k iniciativě připojili, najdeme mimo jiné slovinské včelaře. Právě ti vyzvali k podpoře Eat ORIGINal! producenty a konzumenty medu z České republiky. Možnost připojit své jméno k petici končí 2. října 2019. Více na https://www.eatoriginal.eu/.