Metodika zimního krmení

Marie Šotolová

9/2019, strana 39

Brožuru Správná praxe a kvalita krmení včel pro úspěšné přezimování jako metodiku certifikovanou Ministerstvem zemědělství vydal Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole.

Publikace je výstupem z výzkumného projektu NAZV QJ1610248 „Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu“. Hlavním autorem brožury je Dalibor Titěra. Kromě něho se na práci podíleli z dolského pracoviště Hana Vinšová a František Kamler. Dále pak Pavel Hyršl a Pavel Dobeš z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Jaroslav Havlík z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů z České zemědělské univerzity v Praze a Jiří Danihlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Metodika přináší na dvacítce stran vyčerpávající přehled použití cukerných krmných roztoků a glycidových těst pro zimní krmení a při jarním podněcování. Věnuje se ale také krmení včel při specifických situacích, jako je například překlenutí snůškových mezer, krmení rojů a smetenců, krmení při chovu matek s produkcí mateří kašičky. Autoři se věnují krmení také z ekologického či ekonomického hlediska.

ISBN 978-80-87196-43-4 (tisk)

ISBN 978-80-87196-44-1 (epub.)

Brožura je volně ke stažení na http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2019/01/Spr%C3%A1vn%C3%A1-praxe-krmen%C3%AD.pdf