Mendelfest se vydařil

- redakce

9/2019, strana 44

Mendelovo muzeum v prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně každoročně pořádá Mendelfest, kde připomíná různé aspekty života Gregora Johanna Mendela, který zde působil. Letos představil jeho zálibu pod názvem Mendel je včelař.

V pátek 19. 7. 2019 uspořádala Mendelova společnost pro včelařský výzkum blok přednášek, během něhož byli za svůj přínos oboru oceněné dvě významné včelařské osobnosti.

Za celoživotní šlechtitelskou práci převzal Čestnou medaili vydanou ke stému výročí Mendelovy univerzity její absolvent Ing. Květoslav Čermák, CSc. Čestnou medaili, tentokrát vydanou Mendelovým muzeem, převzal za vzorné udržování Mendelova odkazu jako včelaře doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.

V sobotním programu 20. 7. 2019 se na pódiu opatství střídala vědecko-populární vystoupení, zaměřená hlavně na děti a mládež. Obklopené dětmi, ale i dospělými byly také doprovodné stánky, kde se prezentovaly mimo jiných Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ a Mendelova společnost pro včelařský výzkum. Na jejich stáncích nechyběla nabídka literatury, přímo z plástů se ochutnával med, razily se včelařské mince, vyráběly se svíčky z mezistěn, pod mikroskopem si zvídaví návštěvníci prohlíželi včely a roztoče a také probíhaly živé diskuse. V zahradě se konaly komentované prohlídky Mendelova včelínu. Počasí bylo výborné, zázemí a nálada na jedničku. Prostě v Brně nebyla nuda.

Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., přejímá ocenění za péči, se kterou se dlouhodobě věnuje Mendelově včelínu v augustiniánském opatství na Starém Brně. Během dvoudenního Mendelfestu se s ochotou sobě vlastní ujal komentovaných prohlídek této památky.

Med na stánku Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., nejen chutnal, ale také přispěl k poznání dětí, které se dověděly, jak si ho včely ukládají na zimu.