Včely jako nejdůležitější organismus na planetě

Jaroslav Bajko

11/2019, strana 4

Účastníci posledního setkání Královské geografické společnosti v Londýně prohlásili včely za nejdůležitější živý organismus na Zemi. Autorkou této deklarace je organizace Earthwatch institute, která prostřednictvím občanské vědy, vedených výzkumných výprav a zapojení dobrovolníků sleduje stav životního prostředí na planetě.

 Diskuse o významnosti včel pro planetární ekosystémy není nová. Již v roce 2008 se na stejném místě konalo hlasování společnosti, ve kterém byly opět právě včely označeny za nejdůležitější organismus na Zemi. Z kontextu je patrné, že prohlášení se netýká pouze včely medonosné, ale všech včel nadčeledi Apoidea, kterých jen v České republice známe stovky druhů.

Intenzita sdělení se od roku 2008 neustále zvyšuje. Nyní se přidává fakt, že se včely dostaly na seznam ohrožených druhů. Dle posledních studií se ukazuje, že v posledních několika letech zmizelo 90 % populací včel. Tyto poznatky korespondují mimo jiné se situací u chovaných včelstev včely medonosné v České republice, kde mnohdy dochází k plošným úhynům i přes dodržení všech veterinárních opatření.

 

Proč padla volba na včely

Stále platí, že pro velkou část zemědělské produkce jsou hmyzí opylovatelé zcela klíčoví. Bez jejich služby při opylování by se rozmanitost rostlin pěstovaných pro výživu člověka velmi zúžila. Podobně by na tom byly další druhy hmyzosnubných rostlin, které by ztratily zprostředkovatele své reprodukce.

Za neutěšeným stavem najdeme intenzivní zemědělství, používání pesticidů toxických pro včely, rozpad lesa a nedostatek kvetoucích rostlin v krajině. Někteří aktivisté proto navrhují kompletní zákaz používání pesticidů, úplný přechod k udržitelným formám hospodářství v krajině a zodpovědnou péči o zdraví včel. Zároveň však dodávají, že akce na podporu opylovatelů je třeba pečlivě plánovat s dlouhodobým výhledem.

 

Podpora opylovatelů

Jak takové akce pro opylovatele mohou vypadat, ukazuje řada jednotlivců, celebrit a organizací. Známý televizní moderátor se zaměřením na popularizaci vědy Morgan Freeman kupříkladu pro včely buduje rozsáhlou 124akrovou rezervaci v americkém státě Mississippi.

V Holandsku je známá Deborah Post svojí Honey highway, projektem pro výsev pylo- a nektarodárných rostlin v ochranných pásech podél dálnic a železnic.

Mnoho příkladů farem a statků, malých i velkých rodinných hospodářství, které začleňují biopásy a biokoridory, kvetoucí zahrady a remízy jako své mimoprodukční plochy a cení si je pro jejich ekosystémové služby, najdeme také v České republice. Krajina se tak stává rozmanitou a pestrou kvetoucími rostlinami, čímž vytváří podmínky pro život hmyzu a dalších živých organismů, včetně člověka.

 

 

Earthwatch institute je mezinárodní charitativní příspěvková organizace založená r. 1971 v Bostonu. Specializuje se na vedené výzkumné a vzdělávací výpravy. Spojuje profesionální vědecké pracovníky s veřejností a formou občanské vědy (citizen science model) přináší nové poznatky o životním prostředí a potřebných akcích v celoplanetárním měřítku. V ČR např. napomohla při výzkumu vodních toků v Jizerských horách během jejich regenerace po působení kyselých dešťů. www.earthwatch.org

 

Internetové zdroje:

1.       www.sciencetimes.com/articles/23245/20190709/bees-are-the-most-important-living-being-on-earth.htm

2.       www.science-andinfo.blogspot.com/2019/07/the-bee-is-declared-most-important.html

3.       www.getaway.co.za/travel-news/tips-to-help-bees-earths-most-important-living-species

Včely se za miliony let své existence umí přizpůsobit ledasjakým nepříznivým podmínkám, včetně suchého klimatu. Věra Kuttelvašerová-Stuchelová je letos pozorovala na skále, kde našly malé kapičky vodního kondenzátu. Nepřežijí však vše. Zvláště nástrahy, které jim připravuje bezostyšnou exploatací přírody člověk.