Články Autora Jaroslav Bajko

Vynulovat

Ořechový sad pro podporu opylovatelů

Jaroslav Bajko

2022/3/36

V intenzivně využívané zemědělské krajině jsou opylovatelé (včely, čmeláci, motýli atd.) často odkázáni na marginální plochy okrajů cest a polí, příkopů, příkrých svahů nebo jinak „neplodné“ půdy. Někdy to jsou jediná místa v širém okolí, kde mohou nacházet potravu, bezpečný úkryt a možnost vychovat další generaci. Dá se tato situace změnit?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jihomoravský kraj podpořil soutěží zdravou krajinu

Jaroslav Bajko

2022/4/5

Jihomoravský kraj vloni vyhlásil historicky první soutěž odměňující projekty, které pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody na svém území. 

číst článek


Film The Pollinators na Zemi na talíři

Jaroslav Bajko

2022/10/38

Festival Země na talíři věnovaný životnímu prostředí, potravinám a změně klimatu přinesl letos do širšího povědomí téma včel, opylování a péče o krajinu. 

číst článek


Rojochyt, úl k nalákání včelího roje

Jaroslav Bajko

2016/3/32

Hlavní vlna rojení včely medonosné v České republice probíhá obvykle v květnu až červnu s několika výjimkami. Roj se po opuštění mateřského včelstva usazuje v jeho blízkosti, nejčastěji na kmeni nebo větvi stromu, plotě nebo jiném vyvýšeném místě, kde se zavěsí a vytvoří chomáč okolo matky. Článek popisuje rojochyt, který přirozeným způsobem vábí včely, aby se v něm samy usídlily, aniž je musí včelař musí složitě snášet s větví.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Knižní lahůdka pro příznivce Warré úlů

Jaroslav Bajko

2017/11/34

V současnosti se připravuje české vydání knihy francouzského kněze, včelaře a konstruktéra Warré úlu Abbé Warrého „L´apiculture pour tous“, v překladu Včelaření pro každého. Více o autorovi i publikaci přinášíme v následujícím článku.

číst článek


Úl Warré «Ruche Populaire»

Jaroslav Bajko

2015/5/30

V návaznosti na článek o přirozeném včelaření v Austrálii (publikovaný v letním čísle 3/2015 Moderního včelaře) bych se rád podělil o další poznatky a zkušenosti s přirozeným chovem včel ve Warré úlech, aneb jak je sám jejich tvůrce nazýval « Ruche Populaire » - „úlech lidových“.

Abbé Émile Warré (1867–1951), duchovní a včelař působící v severní Francii, na základě studia a experimentů s více než třemi sty úlovými systémy vytvořil úl, který je jednoduchý, hospodárný, zejména však šetrný ke včelám a zajišťující výnos medu pro včelaře.

Své poznatky publikoval ve své nejznámější knize « L’Apiculture Pour Tous », která byla poprvé přeložena do angličtiny s názvem “Beekeeping for all” v roce 2010. Inspiroval tak mnohé ke včelaření blízkému přírodě a hlubšímu pochopení vztahu člověka a včelstva, čímž podnítil renesanci oboru.

 

Základní popis Warré úlu

Warré úl se již na první pohled svým vysokým a štíhlým vzhledem, připomínajícím kmen stromu, odlišuje od dnes běžně používaných nízkých a širokých úlových systémů. Úl se skládá klasicky ze dna (Floor), nástavků (Box 1-4) a stříšky (Roof), ale navíc se využívá...

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přirozené včelaření v Austrálii

Jaroslav Bajko

2015/3/26

Autor představuje staronový přístup k chovu včely medonosné, se kterým se seznámil během pobytu v Austrálii započatého v září roku 2014, kdy se tam zúčastnil přednášek a kurzů přirozeného včelaření vedených Timothy Malfroyem a podílel se na péči o 150 včelstev ve Warré úlech.

Timothy M. je zakladatel mnohasetčlenné komunity Warré včelařů v Sydney, pro které zdraví včel znamená více než výnosy medu. Sám pochází ze včelařské rodiny a jeho otec stále kočuje s tisícovkou včelstev v Langstrothových úlech po Novém Jižním Walesu. Na počátku hledání svého vlastního stylu včelaření se v roce 2002 Austrálie potýkala s invazí Aethina Tumida (lesknáčka úlového) a s chronickými problémy s morem včelího plodu. Začal proto s podrobným studiem biologie rodu Apis a historie včelaření ve světě s cílem zjistit, jaké metody chovu a jaký typ úlu by pomohly zvýšit vitalitu a odolnost včel. Během svých výprav navštívil v roce 2009 kongres Apimondia, který se konal ve Francii, kde se podrobněji seznámil s úlem E. A. Warrého. Od té doby v těchto úlech včelaří přirozeně, přednáší a věnuje se vzdělávání v této oblasti.

 

Jak chápat termín „přirozené včelaření“

Předtím, než se pustím do představení základních principů přirozeného včelaření, bych rád vysvětlil, co se rozumí pod samotným pojmem „Přirozené včelaření“ (z angl. “Natural beekeeping”):

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včely jako nejdůležitější organismus na planetě

Jaroslav Bajko

2019/11/4

Účastníci posledního setkání Královské geografické společnosti v Londýně prohlásili včely za nejdůležitější živý organismus na Zemi. Autorkou této deklarace je organizace Earthwatch institute, která prostřednictvím občanské vědy, vedených výzkumných výprav a zapojení dobrovolníků sleduje stav životního prostředí na planetě.

číst článek


Predátoři roztoče Varroa destructor

Jaroslav Bajko

2020/8/34

Evoluční vývoj včely medonosné (Apis mellifera) jako hostitele a kleštíka včelího (Varroa destructor) jako jejího parazita trvá v Evropě a Severní Americe od druhé poloviny 20. století. Zkoumáním vztahu těchto dvou organismů se dlouhodobě zabývá prof. Thomas Seeley. U volně žijících včelstev v lokalitě Arnot Forest (stát New York) svým výzkumem dokládá, že mezi včelstvy a roztoči došlo k vytvoření rovnovážného vztahu (Seeley a kol. 2015). Důvody k vytvoření rovnováhy jsou podle něho komplexní a představují je genetické a behaviorální změny včelstev (např. grooming, varroa-senzitivní hygiena) i příhodné vlivy prostředí, ve kterém včelstva žijí. Přispívajá k tomu také predátoři kleštíka včelího - štírci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Hmyzí ráj to na pohled

Jaroslav Bajko

2020/9/32

Autor v Moderním včelaři v tištěné a placené elektronické verzi popisuje přeměnu pole na porost podporující opylovatele. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Plán EU pro nápravu situace na trhu s medem

Jaroslav Bajko

2020/3/14

Evropská unie se od začátku letošního roku intenzivně zabývá alarmujícím stavem na zdejším trhu s medem. Pracovní skupina Evropské zemědělské unie POCC/CCC Copa-Cogeca dostala 30. 1. 2020 k projednání analytický materiál, kterým se mělo také zabývat 13. –14. 2. 2020 prezidium této instituce. V tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře přinášíme překlad stěžejních částí tohoto dokumentu.

číst článek


Bee Week 2018

Jaroslav Bajko

2018/8/8

Od roku 2012 se na půdě Evropského parlamentu v Bruselu každoročně pořádá Evropský týden včel a opylování (Bee Week 20181). Letošní hlavní sympózium, organizované europoslancem Michelem Dantinem, se uskutečnilo 26.–28. 6. a tematicky se zaměřilo na otázku „Jak je současná zemědělská komunita připravena chránit včely?“.

číst článek


Bee Award 2018

Jaroslav Bajko

2018/8/8

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO1) společně s Asociací pro inovace a vývoj zemědělských strojů (CEMA-AGRI2) vyhlašují od roku 2014 každoročně Evropskou cenu včel (The European Bee Award). Má motivovat nové přístupy k zemědělství, které prospívají všem opylovatelům a tím celkové přírodní rozmanitosti. Letošní uzávěrka pro přihlašování projektů byla 14. srpna3. Pokud jste termín nestihli, je přesto dobré vědět o soutěži více. Můžete se totiž připravit na rok 2019.

číst článek


Otázka a odpověď v evropském parlamentu k neonikotinoidům

Jaroslav Bajko

2018/8/9

Evropská komise se na svých jednáních dotýká včelařství nejen přímo při diskusích k tomuto oboru, ale také v souvztažnosti k jiným oblastem. Přinášíme výsek diskuse k zákazu neonikotinoidů v souvislosti s praxí malých zemědělských podniků:

číst článek


Konference Learning from the Bees – II. část

Jaroslav Bajko

2018/11/21

V minulém čísle Moderního včelaře jsme vás informovali o Mezinárodní konferenci s názvem Learning from the Bees (Učení se od včel), která se konala 30. 8.–2. 9. 2018 v nizozemském městečku Doorn v provincii Utrecht za účasti více než 320 lidí ze 40 zemí světa. Akce tohoto formátu a zaměření se konala v historii poprvé. Moderní včelař 11/2018 vám představí příspěvky dvou přednášejících, o kterých jsme zatím nereferovali.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařství v otázkách a odpovědích na půdě Evropského parlamentu

Jaroslav Bajko

2018/6/9

V Evropském parlamentu se při projednávání problematiky spojené s včelami dostávají na stůl nejrůznější dotazy europoslanců. Vzhledem k tomu, že europoslanci zastupují všechny občany Unie, mezi nimiž je 600 000 včelařů, nabízíme pro ilustraci dva z nich, které zazněly na parlamentní půdě během letošního května (psáno kurzívou). Odpovědi se ujal jménem Evropské unie Vytenis Andriukaitis.

číst článek


Společná zemědělská politika EU a včely

Jaroslav Bajko

2018/6/8

Včelařská pracovní skupina (Working party on honey) Evropského sdružení zemědělských organizací COPA – COGECA vydala v květnu 2018 stanovisko k chystané Společné zemědělské politice po roce 2020. 

číst článek


Zákaz pesticidů škodlivých pro včely

Jaroslav Bajko

2018/6/8

Evropský parlament ve svém usnesení z února 2018 vyzval Evropskou komisi a členské státy EU, aby zakázaly účinné látky používané v přípravcích na ochranu rostlin, u nichž bylo na základě rešerší vědeckých publikací prokázáno, že jsou nebezpečné pro zdraví včel.

číst článek


Report o EIP-AGRI Focus Groups

Jaroslav Bajko

2019/6/7

V průběhu letošního května proběhla setkání nových diskuzních skupin Focus groups, která organizuje Evropské inovační partnerství „Zemědělská produktivita a udržitelnost“ (EIP-AGRI). Tuto iniciativu založila Evropská komise v roce 2012, aby se urychlily inovace v zemědělství a lesnictví propojením výzkumu a praxe.

číst článek


Rozhovor s europoslancem Pavlem Pocem

Jaroslav Bajko

2019/2/17

Krajina, zemědělská činnost člověka v ní a opylovatelé. To vše jsou spojené nádoby s množstvím účastníků, vztahů a souvislostí, které není možné od sebe odlučovat ani při projednávání nejrůznějších řešení z oblasti ekologie a zemědělství v Evropském parlamentu. O těchto aktuálních tématech s ohledem na včelařství hovořili za redakci Moderního včelaře Jaroslav Bajko, Marie Šotolová a Petr Texl s europoslancem Pavlem Pocem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit