Editorial

Petr Texl

1/2020, strana 4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

právě před dvaceti lety byla založena Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) jako samostatný včelařský spolek s celostátní působností.

Bylo nás tehdy něco málo přes deset lidí, kteří jsme včelařili v úlech typu Langstroth a stýkali jsme se s obdobně smýšlejícími chovateli v Německu. Odborným hybatelem byl v počátcích PSNV-CZ Jindřich Boháč, organizačním záležitostem se věnoval Vlastimil Protivínský.

Oficiálnímu ustanovení PSNV-CZ předcházely odborné semináře s kurzy a také důležitá schůzka v restauraci na brněnském vlakovém nádraží, kdy Jindřich Boháč přerušil v Brně cestu do Bratislavy na konferenci včelařských zlepšovatelů. Takto jsme založili náš spolek, který původně sdružoval včelaře používající úly Langstroth a propagující jednoduché, moderní způsoby včelařství v souladu s přirozeným životem včel.

České včelařství v době vzniku PSNV-CZ nereflektovalo dostatečně přicházející problémy s varroózou, nástup střední generace do včelařství, městské včelaření, hlad po nových formách vzdělávání. Tento prázdný prostor se přímo nabízel aktivitám, které vycházely z našich stanov. Rozjeli jsme projekty jako Letní školy nástavkového včelaření, Varroamonitoring systém, Pražská včelařská setkávání, projekt Včelař – Farmář, Jihočeskou včelařskou školu, Moravskou včelařskou školu a podobně.

PSNV-CZ stála u zrodu Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, Spolku chovatelů včely tmavé, Asociace včelařských spolků. Někteří včelaři poté z PSNV-CZ do nově se tvořících včelařských spolků přešli anebo založili nové subjekty. PSNV-CZ byla tehdy jedním z prvních příkladů toho, že se dá spolkově včelařit bez členství ve stále nereformovaném Českém svazu včelařů.

Z původní PSNV-CZ, propagující jednotný světový kompatibilní úlový systém, vyrostl celostátní spolek s téměř 800 členy, který řeší dále problematiku zdraví včel, kvalitu včelích produktů, je lídrem v celoživotním vzdělávání včelařů, vydává původní včelařské učebnice a časopis Moderní včelař v tiskové a elektronické podobě. Protože společnost má v názvu na prvním místě slovo pracovní, pořádá také medové soutěže, propaguje včelařství a jedná se státní správou a vloni zahájila na Světový den včel akci Den otevřených úlů, kde se nejen její členové mohou setkat se zájemci o včely přímo na svých včelnicích.

Do dalších let přejeme s celou redakcí Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., stále neutuchající proud dobrých nápadů a projektů, aby mohla uskutečňovat své dlouhodobé vize a podporovat takový způsob chovu včel, jenž bude ku prospěchu včelám i lidem. Prostě, aby naplnila „stále udržitelné včelařství“. Rádi o tom budeme v Moderním včelaři psát.