Moderní včelař 1/2020

1/2020

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Petr Texl

2020/1/4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

právě před dvaceti lety byla založena Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) jako samostatný včelařský spolek s celostátní působností.

číst článek


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020

- redakce

2020/1/5

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 je uveřejněna na webových stránkách Státní veterinární správy. Stránky 18–19 (část 10) se týkají moru včelího plodu a varroózy. Citace níže:

číst článek


Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy

- redakce

2020/1/5

Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 doplňuje Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy, který je rovněž uveřejněný na webových stránkách Státní veterinární správy.

číst článek


Zachraňme včely a zemědělce

Marie Šotolová

2020/1/5

Na sklonku loňského roku zahájila aliance 70 neziskových občanských sdružení, ale také vědeckých institucí, zemědělských a včelařských spolků a dalších subjektů z Evropské unie podpisovou akci „Zachraňme včely a včelaře! Za zemědělství šetrné vůči včelám a zdravému životnímu prostředí“.

číst článek


Okolí dálnic místem včelí pastvy?

- redakce

2020/1/6

Na zajímavý projekt využití dálničního okolí pro pastvu opylovatelů upozornil Ekolist v rozhovoru Radomíra Dohnala s Ing. Vladimírem Hulou, Ph.D., z Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Svahy kolem dálnic jsou totiž jako bezlesý koridor biotopem, kde se daří blanokřídlému hmyzu.

číst článek


Sluncem zalité ratajské posvícení

Petra Bohatcová, Jiří Vorlíček

2020/1/6

Včelaři z v Ratajů nad Sázavou oslavili 145. výročí založení svého spolku. To byla příležitost k veřejnému čtení ze starých včelařských protokolů a zápisů z let 1918–1960 na zdejším zámku.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2020/1/6

Kalendárium zahrnuje události od 10. 1. 2020 do 9. 2. 2020.

číst článek


Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2020


Chování včelstva v zimě

Pavel Mach

2020/1/8

Jaké jsou zákonitosti činnosti včelstva v zimě a jakou roli má v jejich sledování elektronická úlová váha a další čidla, je předmětem článku Pavla Macha z firmy Softech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Otužilá včelstva

Josef Kala

2020/1/9

Josef Kala se v následujícím článku podělí se čtenáři Moderního včelaře o zkušenost s následky zimního počasí. Opět se potvrzuje, že na rozmary přírody jsou včely adaptované. To jen člověk jim důsledky svého nešetrného chování k Zemi mnohdy komplikuje život.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Když mrzne, až praští

Milan Motyka

2020/1/10

Stromy v bílém závoji, sněhu jen tolik, aby procházka v něm byla idylická, modrá obloha a slunce nad hlavou. Každý z nás zná ten příjemný pocit, když se toulá v takovém podnebí zimní přírodou. Je nám dobře na těle i na duši a jdeme bezstarostně krajinou. A život všude kolem nás jako by se zastavil. Jak se žije včelám v plastových úlech? Čtěte Moderního včelaře v tištěném nebo placeném elektronickém vydání.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Moje včeličky

Stano Mikovčák

2020/1/12

Slovenský sochař, architekt a včelař Stano Mikovčák se v článku dělí o své zkušenosti s chovem včel na Kysucích. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová možnost tlumení varroózy

- prym-

2020/1/13

Na veterinárním kongresu Vetclasses 2019 v Hradci Králové představila nadnárodní společnost Bayer na svém stánku přípravek pro zdolávání varroózy. Jde o inovativní způsob aplikace pyretroidu flumethrin. Přípravek je již v tuzemsku dva roky registrován, zatím však není ani příliš známý, ani používaný.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Varroacidy úvodním tématem semináře profivčelařů

Marie Šotolová

2020/1/14

Na konci loňského roku se v Praze uskutečnil pravidelný výroční odborný seminář Asociace profesionálních včelařů. Výrazný prostor dostala tematika léčby včel proti varroóze, především účinky léčiv Apivar a Oxybee.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Se zimními úhyny zatím nemám zkušenost

Václav Jirka

2020/1/16

V poslední době se k nám opět dostávají zprávy o masivních podzimních úhynech včelstev v některých lokalitách. Nechci se pouštět do polemik, kde je příčina takových neblahých vln úhynů. Naopak bych se rád podělil o zkušenost, proč s podzimními a v podstatě ani zimními úhyny nemám téměř žádnou zkušenost.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jsou včely všežravé?

Jaroslav Petr

2020/1/18

Mikroby z pylu tvoří důležitou část včelího jídelníčku. Včely jejich konzumací vystupují z řad býložravců. Pokud včely tuto „masitou“ potravu nedostanou, chybí jim důležité proteiny. Může to způsobit poruchy zdraví a sníženou životaschopnost.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vývoj hmyzu

Miroslav Urban

2020/1/20

Stránkami této části Moderního včelaře ještě voní káva. Ale hrnečky jsou již prázdné a odzvonilo zábavě. Začíná škola. Připadám si jako přísný učitel, který otvírá dveře třídy, vstupuje před žáky, včelaře. Čeká nás dvanáct lekcí lehké včelí biologie, tak dávejte, prosím, pozor, ať zvládnete závěrečný test.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Josef Novák, průkopník včelařského podnikání

Petr Texl

2020/1/22

Před rokem 1989 byly v tehdejším Československu velké včelařské podniky pouze v tzv. socialistickém vlastnictví. Známé byly například včelařské provozy Státního statku Tachov, Velkovýkrmen Třeboň a Jednotného zemědělského družstva Lhenice. Tyto podniky byly na tehdejší dobu moderně vybaveny zařízením, včetně manipulační techniky a medáren (zmíněné podniky např. od francouzské firmy Thomas), a jejich zaměstnanci se před sezónou pravidelně setkávali na školeních. Býval mezi nimi také Josef Novák.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Selekce individuálních dělnic podle jejich hygienického chování – II. díl

- prym-

2020/1/24

V září navštívil při příležitosti genetického kongresu ICABGEH Prahu přední německý odborník na šlechtění a genetiku včel prof. Kaspar Bienefeld. Tento významný vědec přijal pozvání PSNV-CZ na setkání u kávy, kde představil svou práci a poskytl pro časopis Moderní včelař rozhovor. První část rozhovoru jsme uveřejnili v Moderním včelaři 12/2019. Nyní vám v tištěné nebo placené elektronické verzi Moderního včelaře 1/20920 nabízíme jeho dokončení.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Postřehy ze včelí, motýlí a kávové farmy Miel Boqueteňa v Panamě

Kristina Millerová

2020/1/26

Začátek moderního včelaření s evropskou včelou medonosnou se v Panamě datuje do roku 1937, kdy mladý Švýcar Hermann Gnaegi přivezl do vesnice Nat, kde měl uvést pro společnost Nestlé do provozu mlékárnu, úl s včelami a několik matek včel vlašských (Apis mellifera ligustica). Kristina Millerová vás zavede na současnou včelí a motýlí farmu Miel Boqueteňa paní Emily Haworth.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Odborné sympozium Apimondie 2019

Jiří Danihlík, Martina Janků

2020/1/32

Součástí nejznámějšího světového včelařského kongresu Apimondie je sympozium, na němž vědci a studenti prezentují výsledky své práce formou přednášek nebo formou plakátů v posterové sekci. Odborná část kongresu se skládá z přednášek, workshopů, diskusí u kulatých stolů s odborníky, zmíněných posterů a osobních setkání. Článek přináší informace o části přednášek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mezinárodní spolupráce včelmistrů pilířem rozvoje dalšího vzdělání včelařů

Helena Proková, Roman Slavík

2020/1/34

V roce 2017 vznikla na podnět Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici aktivní spolupráce s prof. Wolfgangem Wimmerem z rakouské firmy Ecodesign Company a včelařským vzdělávacím centrem Bienenlieb ze Salzburgu pod vedením Daniela Pfeifenbergera při výměně zkušeností z oblasti nových přístupů při ošetřování včelstev, prevence a tlumení kleštíka Varroa destructor bez použití konvenčních chemických přípravků. Po více než dvou letech tato činnost vyústila v založení vzdělávací iniciativy Blesabee. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Francouzský Národní kongres ke zdraví včel

Helena Proková, Pavel Fiľo

2020/1/35

           Na podzim loňského roku jsme se zúčastnili 43. Národního kongresu ke zdraví včel v městě Mâcon. Prezentovali jsme zde nové biotechnické metody léčby včelstev proti kleštíku včelímu a navázali jsme spolupráci s francouzskými odborníky, v jejichž kompetenci je problematika roztoče a šíření sršně asijské. O ní přinášíme informace vycházející z přednášek veterinárních lékařů Jeana-Luca Denéchèrea a Étienna Calaise.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Léčení včelstev brání vývoji varroatolerance

Petr Texl

2020/1/36

V aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) se 16. 11. 2019 konal seminář ke COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Tento mezinárodní projekt šestým rokem sleduje a vyhodnocuje zimní ztráty včelstev také v České republice. Realizační tým v čele s Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D., připravil pro téměř 150 účastníků zajímavý celodenní odborný program.

číst článek


Krumlovští medvědi, ti se maj´

Marie Šotolová

2020/1/37

To, že medvědi mají rádi med, je jasná věc. Pokud hodují bez pozvání přímo na včelnici, žádný včelař nejásá. Přesto pro ně máme jakési pochopení. Do plastových medvídků stáčíme dětem med, medvědí silueta zdobí nejednu etiketu, s plyšovými medvědy jsme všichni vyrůstali a méďové jsou hrdiny pohádek na dobrou noc. Redakce Moderního včelaře se proto účastnila křtu medvědů na zámku v Českém Krumlově.

číst článek


Příběh lnářského kláštera a jeho včel

Dagmar Šormová, Vladimír Červenka

2020/1/38

V bývalém augustiniánském klášteře ve Lnářích poblíž jihočeské Blatné byly včely chovány snad od jeho počátku, jak dokládají zádušní knihy lnářské. Také v klášterní lékárně, která zde fungovala přinejmenším v 18. století, mohly najít uplatnění včelí produkty. První včelař, jehož jméno známe, byl laický bratr Mikuláš Ševčík (1799–1878). Ponořte se v tištěné nebo placené elektronické verzi Moderního včelaře do slavné včelařské historie kláštera.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Anketa 2020

- redakce

2020/1/42

V letošním roce slaví Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., dvacáté výročí svého vzniku. Během celé doby se snaží, také pomocí časopisu Moderní včelař, který vydává, sledovat odborné, ale i společensko-politické dění ve včelařství. Proto jsme se rozhodli v jubilejním roce požádat různé vedoucí osobnosti oboru o jejich názory na některé stěžejní otázky, které včelaři aktuálně řeší. Naši anketu zahajuje předseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z. s., Ing. František Hubáček.

číst článek


Sdělení redakce Moderního včelaře

- redakce

2020/1/43

V roce 2020 budete nadále dostávat náš časopis ve stejném rozsahu (48 stran) za tutéž cenu jako letos. Zdražena nebude ani inzerce. 

číst článek


Hranatý kulatý stůl o českém včelařství

Petr Texl

2020/1/43

Koncem listopadu se ve Středním odborném učilišti včelařském – včelařském vzdělávacím centru Nasavrky konal dvoudenní seminář, na který Ministerstvo zemědělství pozvalo včelařské spolky a vzdělávací instituce.

číst článek