Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020

- redakce

1/2020, strana 5

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 je uveřejněna na webových stránkách Státní veterinární správy. Stránky 18–19 (část 10) se týkají moru včelího plodu a varroózy. Citace níže:

EpM120 Mor včelího plodu – VyLa (BV) – monitoring

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev.

EpM160 Mor včelího plodu – VyLa (BV)

Vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo.

EpM300 Varroóza – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů ode dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2020.

 

Celé znění metodiky na: http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Dokument-60848-2019-MZE-18141.pdf.