Okolí dálnic místem včelí pastvy?

- redakce

1/2020, strana 6

Na zajímavý projekt využití dálničního okolí pro pastvu opylovatelů upozornil Ekolist v rozhovoru Radomíra Dohnala s Ing. Vladimírem Hulou, Ph.D., z Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Svahy kolem dálnic jsou totiž jako bezlesý koridor biotopem, kde se daří blanokřídlému hmyzu.

 

Při vhodném osetí by se mohla významně zvýšit jejich nektarodárnost. Chemicky ošetřované travní směsky by nahradily jiné porosty, jejichž skladbu Ústav ekologie lesa navrhl. Jde o univerzální základní směs osiva, složenou z travin, kokrhele a bobovitých rostlin, která je kdekoliv použitelná, zároveň však umožňuje rozšířit ji o rostliny typické v daném kraji.

Zásadní slovo však mají v této chvíli Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstvo dopravy, zajišťující bezpečnost silničního provozu a s tím související údržbu okolí dálnic, a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Celková plocha, která by mohla nově přispět k větší biodiverzitě blanokřídlého hmyzu, je hrubým odhadem 60 km2. Obdobné možnosti nabízí okolí železnic, náspy kolem upravených vodních toků a protipovodňové hráze.

Podle Vladimíra Huly je sice při použití pestré osevní směsi s vysokým podílem nektarodárných rostlin vyšší počáteční investice, následná údržba je však levnější. Popisovaný model se již uplatňuje ve Velké Británii. O benefitech pro hmyz, potažmo pro včely, ani nemluvě.

 

Zdroj:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/okoli-dalnic-by-mohlo-byt-pro-motyly-a-vcely-raj-rika-entomolog-hula-jen-je-potreba-jinak-osit