Zachraňme včely a zemědělce

Marie Šotolová

1/2020, strana 5

Na sklonku loňského roku zahájila aliance 70 neziskových občanských sdružení, ale také vědeckých institucí, zemědělských a včelařských spolků a dalších subjektů z Evropské unie podpisovou akci „Zachraňme včely a včelaře! Za zemědělství šetrné vůči včelám a zdravému životnímu prostředí“.

Pokud se sejde dostatečný počet podpisů, bude Evropská komise povinna dle svých směrnic na petici reagovat. Ke dni uzávěrky Moderního včelaře 16. 12. 2019 bylo pod peticí 120 000 podpisů.

Hlavní cíle petice jsou: omezit do roku 2030 používání syntetických pesticidů v zemědělství EU o 80 %, a to počínaje nejnebezpečnějšími látkami, abychom se do roku 2035 zcela zbavili syntetických pesticidů; obnovit přírodní ekosystémy v zemědělských oblastech, aby se zemědělství stalo zdrojem obnovy biologické rozmanitosti; reformovat zemědělství upřednostňováním drobného, rozmanitého a udržitelného zemědělství podporou rychlého rozšiřování agroekologických a ekologických postupů a umožněním nezávislého odborného vzdělávání za účasti zemědělců a výzkumu v oblasti pesticidů a zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů.

Petice s doprovodnými materiály včetně přihlášky ke sponzorskému daru a podpisovými formuláři buď v elektronické podobě, anebo připravených k tisku v překladu do českého a slovenského jazyka a k fyzickému odeslání na adresu ECI Save Bees and Farmers, Schwanthaler Straße 81, 80336 München, Německo jsou na webu www.savebeesandfarmers.eu.

Členové Slovenského svazu včelařů mohou petici odeslat také prostřednictvím sekretariátu tohoto spolku (Svrčia 14, 842 08 Bratislava), který je národním partnerem iniciativy. Logo ve slovenštině (nikoli v českém jazyce) je jedno z dvaceti tří, které si lze na stránkách akce stáhnout.

Status národního partnera má také Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ. Na adresu PSNV-CZ, Hlavní 99, 753 56 Opatovice lze rovněž zasílat vytištěné a podepsané petice.