Sluncem zalité ratajské posvícení

Petra Bohatcová, Jiří Vorlíček

1/2020, strana 6

Včelaři z v Ratajů nad Sázavou oslavili 145. výročí založení svého spolku. To byla příležitost k veřejnému čtení ze starých včelařských protokolů a zápisů z let 1918–1960 na zdejším zámku.

 Nejen včelaři, ale i širší veřejnost se dozvěděli, co všechno naši předci řešili. Stejně jako my cenu medu, vysazování dřevin, nákup cukru, ale také jak reagovali na mobilizaci za 1. světové války, že přispívali na sirotky legionářů, za 2. světové války se vyrovnávali s povinnými odvody medu z každého úlu a jaké měli strasti i radosti v poválečném období.

Velkou akcí je také soutěž o nejlepší Ratajský medovník během posvícení konaná ve spolupráci s Českým dřevorubcem, z. s. Své medovníky přineslo k ratajskému zámku 14 cukrářek. Na koho se při ochutnávce nedostal žádný soutěžní kousek, mohl se pustit do medovníků od učňů učebního oboru cukrář/cukrářka ze Sedlčan. V každém případě upéct dobrý a krásný medovník je umění.

Letos se Ratajský medovník opět uskuteční na posvícení ke svátku sv. Matouše, konkrétně 19. 9. 2020.

Vítězkou 7. ročníku Ratajského medovníku se stala zdejší včelařka Libuše Novotná, druhé místo obsadila Věra Petráková z Malovid a třetí Šárka Benešová z Makolusk. Foto Milan Macháček