Sdělení redakce Moderního včelaře

- redakce

1/2020, strana 43

V roce 2020 budete nadále dostávat náš časopis ve stejném rozsahu (48 stran) za tutéž cenu jako letos. Zdražena nebude ani inzerce. 

Na konci roku 2019 jsme diskutovali při různých zasedáních a na přednáškách, zdali si přejete překládat články ze slovenštiny do češtiny, nebo ne. Většina oslovených se vyjádřila pro ponechání článků ve slovenštině včetně 96 účastníků výroční konference COLOSS – monitoring zimních ztrát včelstev v Olomouci (86 nepřekládat x 10 překládat). Hlasování na www.modernivcelar.eu se účastnilo 25 osob, zde naopak 15 lidí vyžaduje překlady proti 10 lidem, kteří preferují slovenštinu. Po zvážení všech pro a proti jsme dospěli k rozhodnutí od únorového čísla Moderního včelaře nechávat články v originálním jazyce.

            Redakční rada zpracovala a schválila rozpis hlavních témat pro rok 2020. Budeme velmi rádi, pokud k tématům přispějete i svými novými poznatky, a především praktickými zkušenostmi. Rádi ale uveřejníme cokoli zajímavého i mimo vypsaná témata. Naše adresa je redakce@psnv.cz.

 

Pořadí čísla

XVII. ročník 2020

 

Uzávěrka textů

pátky

Uzávěrka inzerce

pátky

Zahájení distribuce

pátky

MV 1/2020

Včelstvo v mrazech

27. 11. 2019

1. 12. 2019

3. 1. 2020

MV 2/2020

Včelomorka obecná

3. 1. 2020

10. 1. 2020

31. 1. 2020

MV 3/2020

Nové včelařské plodiny

31. 1. 2020

7. 2. 2020

28. 2. 2020

MV 4/2020

Pastování medu

28. 2. 2020

6. 3. 2020

27. 3. 2020

MV 5/2020

Inseminace matek

3. 4. 2020

9. 4. 2020 (čtvrtek)

30. 4. 2020 (čtvrtek)

MV 6/2020

Organické kyseliny

30. 4. 2020 (čtvrtek)

7. 5. 2020 (čtvrtek)

29. 5. 2020

MV 7/2020

Náhražky

29. 5. 2020

5. 6. 2020

26. 6. 2020

MV 8/2020

Rámky

3. 7. 2020

10. 7. 2020

31. 7. 2020

MV 9/2020

Povrchová úprava úlů

31. 7. 2020

7. 8. 2020

28. 8. 2020

MV 10/2020

Úlové váhy

4. 9. 2020

11. 9. 2020

2. 10. 2020

MV 11/2020

Apidomky

2. 10. 2020

9. 10. 2020

30. 10. 2020

MV 12/2020

Zvukové projevy včel

30. 10. 2020

6. 11. 2020

27. 11. 2020

XVIII. ročník

2021

MV 1/2021

Hobby včelař x podnikatel

20. 11. 2020

27. 11. 2020

28. 12. 2020

MV 2/2021

Těžké kovy ve včelařství

30. 12. 2020 (středa)

8. 1. 2021

29. 1. 2021

Změna témat vyhrazena.

Změna témat vyhražena.