Hranatý kulatý stůl o českém včelařství

Petr Texl

1/2020, strana 43

Koncem listopadu se ve Středním odborném učilišti včelařském – včelařském vzdělávacím centru Nasavrky konal dvoudenní seminář, na který Ministerstvo zemědělství pozvalo včelařské spolky a vzdělávací instituce.

Zúčastnili se ho zástupci Asociace profesionálních včelařů, Českého svazu včelařů, spolku pro rozvoj včelařství Mája, Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, Spolku Krušnohorských včelařů, Středního odborného učiliště – včelařského vzdělávacího centra Nasavrky, Středního odborného učiliště Blatná, Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí, Včelařského spolku Moravy a Slezska. Za státní správu a státní instituce náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář, předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství Poslanecké sněmovny Ing. Pavel Kováčik a zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu.

Poprvé se takto setkali reprezentanti včelařských spolků a vzdělávacích institucí se státní správou v novém formátu, který snad bude schopný popsat současné problémy oboru. Poté pak formulovat vize, respektive Národní včelařský program pro chovatele včel a státní správu. Je třeba ocenit Ing. Petra Chalupu, Ph.D., z Ministerstva zemědělství, který jednání administroval a řídil, a dále Ing. Dalibora Titěru, CSc., z Výzkumného ústavu včelařského v Dole, jako moderátora prezentací a diskuzí.

Jednání s názvem Rozvoj a směřování včelařství v ČR v příštích letech bylo rozděleno do čtyř bloků: Prostředí pro naše včely; Dobré zdraví včel a možnosti jeho ovlivnění; Produkty, jejich kvalita, tržní realizace; Vzdělávání; Nástroje realizace záměrů – dotační systém, legislativa. Vystoupení účastníků mnohdy spíše prezentovala vysílající spolek a vymezovala se vůči včelařskému establishmentu. Některé prezentace včetně závěrečného shrnutí jednání jsou volně přístupné na webu www.souvnasavrky.cz.

Během jednání hojně padala slova jako: převčelenost české krajiny, podvýživa včel, plošné úhyny, nemoci včel, nevzdělaní začátečníci, kvalita produktů a podobně. Tak trochu stranou a skoro beznadějně bojující za své živobytí jsou profesionální včelaři, na rozdíl od okolních států, kde jsou vedoucími osobnostmi oboru vždy profesionální včelaři. České zemědělství také neřídí zahrádkáři. Při 60 000 včelařů máme pouze 120 registrovaných včelařských provozů! To je důvod k zamyšlení! Zástupci Ministerstva zemědělství uvedli, že se chystá obdobné setkání, tentokrát odborníků z výzkumných, univerzitních a vysokoškolských institucí dotýkajících se včelařství. Vždyť směry v oboru by měli určovat především odborníci a včelaři se zkušeností s velkým počtem včelstev. Skutečnost, že se setkání uskutečnilo, lze jen kvitovat a doufat, že se „hranatý kulatý“ stůl ve včelařství začíná zakulacovat.