Ztráty včelstev v ČR a ve střední Evropě

Jiří Danihlík

3/2020, strana 36

Sedmý ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev se nese na vlně predikovaných velkých ztrát včelstev v České republice. Rozsáhlé úhyny hlásí také včelaři v okolních státech. Všichni debatují nad možnými příčinami, z nichž nejvíce propíranou je varroóza, jejíž vlna se pravděpodobně prohnala Evropou.

Naším úkolem je zmapovat naši situaci, podívat se na lokální extrémy, a hlavně celý stav řádně zaznamenat. V minulosti v České republice již úhynové roky proběhly, známe však jen míru ztrát včelstev, souvislosti už jen lovíme z paměti. Díky zapojení do asociace COLOSS budeme moci porovnat ztráty včelstev u nás se situací v okolních zemích. Zapojte se proto do VII. ročníku COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Dotazník otevíráme na začátku března. Letošní ročník uzavřeme již 30. dubna 2020. Dotazník, který jsme vytvořili spolu s vámi, je na www.coloss.cz. Garantujeme anonymitu respondentů. Staňte se součástí komunity respondentů každoročního monitoringu!

 

Novinky roku 2020

Letos uzavíráme sběr dat o měsíc dříve, protože chceme o zimních ztrátách přinést zprávy co nejdříve po skončení zimy. Monitoring však přizpůsobujeme různým podmínkám v České republice. Na konci dubna by snad mohli mít jasno, jak včelstva zvládla zimu, i včelaři v horských oblastech.

Výsledky zveřejníme v mapové podobě na www.coloss.cz. Data týkající se ztrát včelstev v různých lokalitách budou k dispozici a ke stažení na webu projektu, anonymita zůstane samozřejmě zachována.

Díky spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. o., v Brně a Výzkumným ústavem včelařským, s. r. o., v Dole vybereme 50 respondentů, kterým nabídneme zdarma vyšetření včel na virózy a nosematózu. Cílem je monitorovat dynamiku těchto nákaz v ČR. Pokud máte zájem být do výběru zařazeni, je třeba zodpovědět dotazník.

Včelařské spolky si vedou své kroniky, z nichž lze vyčíst, že v určitých letech byly zvýšené úhyny včelstev, pojďme společně vytvářet informační databázi o situaci v českém včelařství a jeho vývoji. Pracujeme na tom společně již sedmým rokem.

 

www.coloss.cz

monitoring.vcely@gmail.com

Graf: Vývoj ztrát včelstev od počátku monitoringu. Graf ukazuje ztráty produkčních včelstev a tzv. mladých včelstev, což jsou oddělky, roje, smetence vytvořené v danou sezónu. Míra zapojení včelstev ukazuje procenta včelstev zapojených do monitoringu z celkově registrovaných.