Moderní včelař 3/2020

3/2020

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Den otevřených úlů

- redakce

2020/3/1

Zveme vás na II. ročník Dne otevřených úlů 22.-24. 5. 2020.

číst článek


Editorial

Marie Šotolová

2020/3/4

Přátelé, už jste si všimli, jak se ve včelařských kruzích oslavuje stále intenzivněji na konci roku svátek svatého Ambrože?

číst článek


Cena Akademie věd za popularizaci včelařství

Marek Calta

2020/3/5

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy převzal 29. 1. 2020 z rukou předsedkyně AV ČR Ing. Václav Krištůfek, CSc., z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. 

číst článek


Nový spolek Petrklíč

- redakce

2020/3/5

Spolek s milým názvem Petrklíč založila skupina lidí zajímajících se o přírodu v Časech u Pardubic. Jejich cílem je šířit vědomosti o botanice, zoologii, geologii a také o včelařství.

číst článek


Včelařské dotace v roce 2020

- redakce

2020/3/5

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil výši včelařské dotace pro letošní rok.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2020/3/6

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 6. 3. do 12. 4. 2020.

číst článek


7. mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření

- redakce

2020/3/7

7. mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření 28. března 2020 (sobota).

číst článek


Méně známé nektarodárné plodiny

Pavlína Rejchrtová

2020/3/8

Když se rozhlédneme po naší krajině, naskytnou se nám hned dva pohledy. Tím prvním je, že je opravdu rozmanitá – vyskytují se v ní lesy, pole, louky, sady, zahrady, aleje, zkrátka místa, kde se všude může skrývat vhodná potrava pro včely. Na druhou stranu i přes tuto pestrost jsou období, kdy mají opylovatelé potravy méně či úplný nedostatek, neboť naším velkým problémem jsou velké širé lány s monokulturami, které nejsou po odkvětu pro včely žádným přínosem, ba naopak. Opylovatele pak čeká daleká cesta za pastvou, což znamená nižší snůšku. V posledních letech však zemědělci často svá pole osévají méně tradičními polními plodinami či jejich směskami. Přehled s důrazem na jejich přínos pro včely přinášíme v tištěném nebo elektronickém vydání březnového Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Diskuse k pícninám na dálnicích

Vladimír Ptáček

2020/3/13

Moderní včelař 1/2020 přinesl informaci o aktivitě Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který prověřoval možnosti využít svahy nad dálnicemi pro takové rostliny, které by poskytovaly pastvu hmyzu a přispěly tak k zachování biodiverzity v naší přírodě. Do diskuse nad tímto tématem nyní přispívá doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. – brněnský vědec, včelař a průkopník chovu čmeláků.

číst článek


Plán EU pro nápravu situace na trhu s medem

Jaroslav Bajko

2020/3/14

Evropská unie se od začátku letošního roku intenzivně zabývá alarmujícím stavem na zdejším trhu s medem. Pracovní skupina Evropské zemědělské unie POCC/CCC Copa-Cogeca dostala 30. 1. 2020 k projednání analytický materiál, kterým se mělo také zabývat 13. –14. 2. 2020 prezidium této instituce. V tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře přinášíme překlad stěžejních částí tohoto dokumentu.

číst článek


INSIGNIA – monitoring pesticidů pomocí včel

- prym-

2020/3/16

Cílem projektu INSIGNIA je navrhnout a otestovat protokol, ve kterém včelstva slouží jako bioindikátory prostředí: včelaři shromažďují vzorky ze svých včelstev k detekci přítomnosti pesticidů v životním prostředí.

číst článek


Med a naše smysly

Jiří Pečený

2020/3/18

Med jako zdroj potravy či součást náboženských a léčebných obřadů je již více než deset tisíc let spjatý s vývojem lidské společnosti. Kdy jindy než právě teď můžeme přibrzdit a věnovat svůj čas zamyšlení nad tímto darem a spojit nabyté znalosti z chovu včel s posouzením kvality medu z hlediska hedonistického. Poté pak spojit med s jinou potravou tzv. párováním. Více tištěná a elektronická placená verze Moderního včelaře 3/2020.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Anketa 2020

- redakce

2020/3/23

Třetí díl ankety roku 2020 patří názorům na včelařství Ing. Martina Žižky, Ph.D., který je ředitelem Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství.

číst článek


Štíhlopasé slečny

Miroslav Urban

2020/3/24

Od této lekce naší malé biologie se budeme věnovat stavbě těla včel. Na školní tabuli dnes napíšu slovo „tělo". Včely medonosné patří do hmyzího řádu blanokřídlých, podřádu štíhlopasých a mají svůj zadeček připojený k hrudi štíhlou stopkou, štíhlým pasem, přestože ne tak štíhlým jako jejich příbuzné kutilky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Odstřeďování košilek ždímačkou

Milan Šimonovský

2020/3/26

V  článku v tištěné a placené elektronické verzi Moderního včelaře se autor dělí o své zkušenosti při zpracování košilek ze starých souší vyjmutých z vařáku za využití komerční ždímačky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včela východní jako inspirace pro včelu medonosnou

Pavel Holub

2020/3/27

Vztah mezi včelou medonosnou a roztočem Varroa destructor není v reálném prostředí vztahem pouze mezi nimi, ale promítá se do něj velké množství dalších vztahů. Autor se v článku, který získáte v tištěné a placené verzi Moderního včelaře zabývá strategií včely východní v porovnání s naší včelou medonosnou.

Apis cerana. Wikimedia Commons. CC-BY-SA-2.0. Foto Charles Lam

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Chováme se ke včelám odpovědně?

Petr Texl

2020/3/28

Ještě před několika málo lety byl chov včel bezproblémový. Kdo v podletí dodal včelstvu včas dostatečné zásoby, zajistil zdravou zimní generaci dělnic, na jaře vstoupil do sezóny s minimem kleštíků a před první snůškou měl pod kontrolou zdárný jarní rozvoj s dostatkem zásob, včelařil bez potíží. Medné výnosy závisely pouze na snůškových nabídkách a počasí. Poslední dobou včelařům, kteří dříve neznali problémy, včely hynou. Letos jsou hlášeny velké plošné úhyny, a dokonce celé vesnice bez včel. Co se se včelstvy, s přírodou, se včelaři děje? Platí ještě hesla: Úl medu nepotí; Včela vydrží všechno; Největší nepřítel včel je člověk? Přečtěte si v Moderním včelaři, který nabízejí novinové stánky a e-shop www.psnv.cz.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak důležitá je divoká populace včely medonosné?

Jaroslav Petr

2020/3/30

Nezapomínáme při volání po ochraně hmyzích opylovatelů na divokou populaci včely medonosné? Mezinárodní vědecký tým poukazuje na její význam pro udržení genetické pestrosti včel. Víc přibližue v březnovém čísle ročníku 2020 Moderního včelaře Jaroslav Petr.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Poněkud hektického života nelituji

Petr Texl

2020/3/32

Muž devatera řemesel. To je čerstvý devadesátník MVDr. František Rytíř z Tábora. Veterinář, včelař, esperantista, kronikář… Náš rozhovor se točil hlavně kolem včel, ale jak říká pan doktor, protože v jeho životě všechno souviselo se vším, je také o ledasčem jiném.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Akarapidóza, téměř zapomenutá nemoc

Andrzej Bober, Anna Gajda

2020/3/34

Akarapidóza je chorobou matek, dělnic i trubců včely medonosné (Apis mellifera), ale i včely východní (Apis cerana) a včely obrovské (Apis dorsata). Způsobuje ji roztočík včelí Acarapis woodi. Moderní včelař uveřejňuje článek na základě dvoustranné dohody s polským časopisem Pasieka o vzájemné výměně publikovaných materiálů. Originál článku viz Pasieka 4/2019, s. 14–18.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ztráty včelstev v ČR a ve střední Evropě

Jiří Danihlík

2020/3/36

Sedmý ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev se nese na vlně predikovaných velkých ztrát včelstev v České republice. Rozsáhlé úhyny hlásí také včelaři v okolních státech. Všichni debatují nad možnými příčinami, z nichž nejvíce propíranou je varroóza, jejíž vlna se pravděpodobně prohnala Evropou.

číst článek


Konference Zdraví a imunita včel

Josef Kala

2020/3/37

V univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně se 14. ledna 2020 konalo již druhé setkání včelařů s názvem Zdraví a imunita včel II.

číst článek


Vliv výživy na zdraví a vitalitu

Silvie Dostálková, Marek Petřivalský, Jiří Danihlík

2020/3/38

Článek převzatý z časopisu Veterinářství (www.vetweb.cz) 9/2019, s. 602–606 pojednává o složení výživy včel a jejím optimánlním složení z biochemického hlediska.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vliv výživy na zdraví a vitalitu včel _ Literatura

Silvie Dostálková, Marek Petřivalský, Jiří Danihlík

2020/3/39

Použitá litaratura k článku.

číst článek


Konference Pestrá krajina

Marie Šotolová

2020/3/40

Na čtyři stovky lidí se 23. ledna účastnily vyhlášení výsledků soutěže rodinných farem v rámci iniciativy Asociace soukromého zemědělství Pestrá krajina. V prostorách České zemědělské univerzity se představili sedláci, kteří zabodovali hospodařením přátelským k rozmanitosti přírody. Došlo i na panelovou diskusi, kde nechyběly hlasy z pléna, z řad politiků a vědců v čele s profesorem Bedřichem Moldanem.

číst článek


Bohém s lopatou v ruce – Z Včelařské školy v Kníně chce mít muzeum

Libor Hruška

2020/3/41

Malíři Zdeňku Kopáčovi přezdívají kamarádi Kulometčík. Mluví rychle a s vysokou kadencí ze sebe sype odvážné plány. Posledních pár měsíců se většina z nich točí kolem památkově chráněného domu v Novém Kníně, který si vloni pořídil. Domu, v němž císařovna Marie Terezie v roce 1776 založila první včelařskou školu v Čechách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Další břemeno jsme si dovolit nemohli

Libor Hruška

2020/3/42

Barokní dům Na Salaši býval roky ostudou Nového Knína. Starosta Tomáš Havlíček je proto rád, že ho nekoupil žádný naivka, ale někdo s konkrétní vizí. Včelaři, město a nový majitel se už bavili o možné spolupráci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelařský projekt v ugandské obci Kiyebe

John Sunday

2020/3/43

V Moderním včelaři 4/2016 jsme se poprvé zmínili o úsilí modernizovat včelaření v Ugandě. Projekt postoupil dále, takže vás nyní můžeme seznámit s dalšími záměry směřujícími k založení včelnice v obci Kiyebe a jejím okolí. Hovoří nositel myšlenky, katolický kněz, John Vianney Sunday.

číst článek