Včelařský projekt v ugandské obci Kiyebe

John Sunday

3/2020, strana 43

V Moderním včelaři 4/2016 jsme se poprvé zmínili o úsilí modernizovat včelaření v Ugandě. Projekt postoupil dále, takže vás nyní můžeme seznámit s dalšími záměry směřujícími k založení včelnice v obci Kiyebe a jejím okolí. Hovoří nositel myšlenky, katolický kněz, John Vianney Sunday.

Dva roky po absolvování včelařského kurzu v Liběchově jsou mé vzpomínky stále živé. I proto, že to již přináší své plody v mé domovské vesnici Kiyebe v Ugandě. Bezprostředně po kurzu v červenci 2016 jsme založili skupinu 25 zájemců o studium včelaření a plánujeme, že časem se právě  členové této skupiny stanou učiteli dalších včelařů ze svého okolí.

Momentálně studuji v Římě kanonické právo, takže v Ugandě pobývám zatím jen o dovolené. V roce 2017 jsem ji strávil schůzkami se včelařskou skupinou, abychom naplánovali svou činnost (obr. 1). Členové přispívají navzdory svým nízkým příjmům menšími peněžitými obnosy na provoz a rozvoj této skupiny, která legálně působí jako registrované sdružení s názvem Kiyebe Beekeepers Group. Momentálně chováme v širším okolí vesnice 40 včelstev v tradičních místních úlech, klátech (obr. 2, 3). Naše priority jsou:

 

Finanční podpora vzdělání dětí členů Kiyebeské včelařské skupiny. Většina z nich nemůže přejít na druhý vzdělávací stupeň, protože školní poplatky jsou mimo možnosti jejich rodičů.

 

Zlepšit přístup k vodě. Horská vesnice Kiyebe leží ve výšce 1 800 metrů nad mořem. Každý den musí její obyvatelé sestoupit brzy ráno do údolí k řece, aby si nabrali vodu. Mladému člověku trvá asi jeden a půl hodiny, než přinese domů 20litrový kanystr s vodou. Lidé chodí ve skupinách, aby snížili riziko, že je napadne zvěř, zejména sloni, gorily a divoká prasata. Nákup nádrží na dešťovou vodu by vesničanům výrazně usnadnil život, jenže investice cca 500 € je nad možnosti tamních rodin. Vždyť průměrný denní výdělek činí 1 € za den. Přitom práci nemají zdaleka všichni. Pokud by se podařilo zajistit vodu přímo ve vsi, jistě by vesničané získali více času na práci se včelami.

 

Nakoupit nové úly a včelařské vybavení. Ve finále chceme chovat v širším okolí vesnice až 500 včelstev v moderních úlech. Zatím se snažíme soustředit našich 50 včelstev v místních tradičních úlech na jedno až tři místa, která jsou  pro tento účel již upravená. Následně pak plánujeme včelstva přeložit do úlů Langstroth. Další úly chceme vyrábět sami na místě, abychom nejen snížili vstupní náklady na jejich pořízení, ale i zvýšili naše dovednosti. V letošním roce plánujeme založit tři včelnice s až 150 včelstvy.

 

Děkujeme Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ za finanční podporu ve výši 1 000 € pro Kiyebe beekeepers group, kterou jsem osobně převzal během své návštěvy v České republice a na Slovensku v letošním lednu (obr. 4). Také jsem rád, že jsem se seznámil s doc. Ing. Antonínem Přidalem, Ph.D., z včelařského pracoviště Mendelovy univerzity v Brně, který nám slíbil, že se na něj budeme moci obracet jako na konzultanta. Jak peníze využijeme, i o našem včelaření, budu čtenáře Moderního včelaře rád informovat.

Schůzky včelařské skupiny se odehrávají pod patronací otce Johna Vianney Sundaye v místním kostele.

Tradiční úl, který pro chov včel používají vesničané z Kiyebe.

Pohled na okolní horské vesnice Kiybe, kde mají místní včelaři volně položené tradiční úly.

Otec John Vianney Sunday převzal finanční dar Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ od člena tohoto spolku a zároveň docenta včelařského pracoviště Mendelovy univerzity v Brně Antonína Přidala. Společně se vydali na obhlídku studijní univerzitní včelnice.