Spomienka

Tatiana Čermáková

4/2009, strana 105

Počas jedného týždňa sme sa v Liptovskom Hrádku a v Bratislave lúčili s dvomi osobnosťami slovenského včelárstva.

 

Nesmierne plodný a bohatý život ing. Valenta Čavojského, CSc., náhle, 9. 8. 2009 ukončila smrť. Správa sa citeľne dotkla nielen jeho najbližších príbuzných, ale aj celej včelárskej verejnosti, nakoľko ing. Čavojský bol celý život telom i dušou oddaný myšlienkam včelárstva, pre ktoré urobil obrovský kus práce a podieľal sa významnou mierou na jeho profilovaní. V decembri 2009 by sa bol dožil 83 rokov, počas ktorých vždy rozdával lásku a priateľstvo svojim blízkym, ale bol aj zdrojom širokého spektra nevyčerpateľných vedomostí, s ktorými sa vždy ochotne delil so spolupracovníkmi, alebo ich odovzdával  včelárskej verejnosti  formou prednášok či odborných článkov.

Ing. Čavojský, CSc., bol dlhoročný riaditeľ Včelárskej majstrovskej školy v Liptovskom Hrádku, po jej zániku v roku 1972 až do odchodu do dôchodku v roku 1988 bol riaditeľom Výskumného ústavu včelárskeho v Liptovskom Hrádku. Bol zanieteným včelárom, chovateľom  plemenných včelích matiek. Včelárska verejnosť ho poznala z množstva jeho odborných prednášok a publikácií, ako dobrého a spravodlivého človeka – včelára, preto mal veľa priateľov doma i v zahraničí. Ing. Valent Čavojský, CSc., patrí k najvýznamnejším osobnostiam v histórii slovenského včelárstva.

10. 8  2009 sa nečakane skončila životná púť ďalšej osobnosti slovenského včelárstva – náhle zomrel MVDr. Pavel Hovorka, CSc., vo veku 68 rokov.

Počas života dr. Hovorka pôsobil vo viacerých dôležitých a zodpovedných funkciách, v závere svojej profesionálnej kariéry pracoval na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, kde okrem iných povinností mal v referáte aj včelársku problematiku. Ani po odchode na dôchodok nezaháľal, pracoval ako  podpredseda Slovenského zväzu včelárov a tajomník medzinárodnej včelárskej organizácie Apislávia. Svoje dlhoročné novinárske skúsenosti zúročil ako predseda redakčnej rady časopisu Včelár a bol tiež členom redakčnej rady časopisu Moderní včelař. Hoci sa už s ním nikdy osobne nestretneme, navždy zostane živá spomienka na jeho osobu. Česť ich pamiatke!

RNDr. Tatiana Čermáková, Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok