Moderní včelař 4/2009

4/2009

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Zamyšlení nad cenou medu

František Texl

2009/4/104

(Včelařský provoz jako lékárna s nejnižší marží)

Když jeřabiny podél silnic začnou červenat, je to pro včelaře jasný signál, že se snůškou je konec a včelstva musíme začít připravovat na zimování. Nechceme-li se později červenat, jako ty jeřabiny…

číst článek


Zrodil se e-Věstník

Leopold Matela

2009/4/104

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ přináší v rámci svých aktivit další členskou výhodu: elektronický e-Věstník, který bude zasílán v případě potřeby zveřejnění aktuálních informací (např. nebezpečí melecitózní snůšky, aktuální vývoj roztoče Varroa destructor, výhodné ceny cukru v obchodních řetězcích, mimořádné nabídky zájezdů, akcí, výrobků apod.). Jedná se převážně o informace, které je potřeba zveřejnit rychleji, než dovoluje periodicita časopisu Moderní včelař. První vydání e-Věstníku bylo rozesláno 29. července 2009.

číst článek


Spomienka

Tatiana Čermáková

2009/4/105

Počas jedného týždňa sme sa v Liptovskom Hrádku a v Bratislave lúčili s dvomi osobnosťami slovenského včelárstva.

číst článek


Stromy, včelaři a Arnika

Jana Vitnerová

2009/4/105

Kdyby zmizely včely, byl by svět chudý a smutný, nejen pro nás včelaře. Říká se, že by na Zemi brzy nerostly žádné rostliny, vymizeli by i živočichové a za čas by ztratili podmínky pro život i lidé... A svět bez stromů? Také by asi za mnoho nestál. Že právě včelařům není potřeba něco takového dlouze vysvětlovat, ukázal ohlas na letáček vložený jednoho z minulých čísel Moderního včelaře. Přibylo hodně podpisů pod petici, někteří včelaři nám psali, že ji podpořili již dříve.Včelařská odezva nás v Arnice velmi potěšila a rádi bychom poděkovali všem, kteří se k petici za lepší paragrafy pro stromy připojili. Myslíme si, že je na místě trochu víc přiblížit naši práci.

Kdo tedy jsme, co děláme a jak naše práce může souviset se včelařením?

číst článek


Apicentrum vzdělávání Václava Jakše

vzdělávání Václava Jakše Apicentrum

2009/4/107

Asi málokdo ví, že v naší republice existuje kromě Českého svazu včelařů, Dadantklubu a PSNV-CZ ještě jiné občanské sdružení, kde hrají hlavní roli včely. Dne 10. března 2008 byla z iniciativy některých aktivních včelařů Blanicko-otavského regionu provedena Ministerstvem vnitra registrace nového občanského sdružení se včelařskou tématikou s názvem Apicentrum vzdělávání Václava Jakše se sídlem v Protivíně.

číst článek


Kurz pro začínající v Borových Ladách

- redakce

2009/4/108

Ve dnech 9. a 10. května uspořádala PSNV kurz pro začínající včelaře v Borových Ladách v nadmořské výšce 909 m. V tomto termínu podle místních včelařů začíná na Šumavě jaro. Podnět uspořádat kurz vyšel od Martina Jůzka, loňského absolventa letní školy nástavkového včelaření. Martin Jůzek při rekonstrukci rekreační chalupy před třemi lety obnovil také včelín a již dva roky včelaří v tenkostěnných úlech Langstroth.

číst článek


600 návštěvníků „chválilo med“

- redakce

2009/4/108

Na letošní akci Chvála medu na Horním hradě evidovala hradní stráž téměř 600 vstupenek. Sobota 25. července patřila včelařům, kteří tvořili jako vždy větší část návštěvníků.

číst článek


Jak se včelaří na Šumavě

Petr Texl

2009/4/109

S odstupem několika měsíců jsme navštívili znovu Martina Jůzka na Šumavě a zeptali se na další podrobnosti jeho včelařského provozu, resp. na reakce, které nenechaly na sebe dlouho čekat mezi místními včelaři.

Co vás přivedlo ke včelaření?

Včelařím čtyři roky, v podstatě víkendově, 150 km od Prahy. Vše byla velká náhoda a včelařská solidarita. Řemeslník, který u mne pracoval na rekonstrukci chalupy, byl včelař. Když zjistil, že původně zde u chalupy byl včelín, přivezl jednoho dne ve starém Univerzálu včelstvo a mne to jak se říká „chytlo“. Když trochu s odstupem hodnotím pohnutky, které mě přivedly ke včelaření, je třeba uvést asi toto: U člověka po čtyřicítce se cosi láme a hledá únik z města do přírody, touží vnímat zákonitosti přírody, prostě chce obohacovat svého ducha – tzv. spirituální hygiena. Začínáte vnímat přírodu přes „jiný filtr“ např. více vnímáte třeba význam slunovratu. Začínáte více respektovat přírodu a toužíte tyto zákonitosti poznávat. Včelařství toto nabízí naprosto ideálně: na provedené zásahy (i chybné) velice rychle následuje odezva včelstva. Samozřejmě k tomu patří i typicky lidská metoda pokusů a omylů. Tenkrát jsem si vůbec neuvědomoval terapeutický efekt na zdraví – žihadla, postel na včelíně k odpočinku a relaxaci apod.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Do Štíhlic pro F1 Singer

Jaroslav Prýmas

2009/4/111

Na východ od Prahy v malé obci s názvem Štíhlice u Mukařova žije chovatel Jiří Strnad. Není to žádný začá­tečník, v minulosti byl významným producentem medu pro obchodní řetězec Meinl, nyní se zaměřuje na chov matek kmene Singer. Jeho roční produkce přesahuje počet 1200 matek, čímž se co do počtu řadí na první mís­ta v republice.

„Včelařit jsem začal v osmnácti letech se dvěma úly, které mě matka pomáhala ošetřovat, když jsem byl na vojně. Už můj dědeček choval několik včelstev, takže jsem měl dobré základy. Se včelařením ve velkém a s chovem včelích matek jsme zde ve Štíhlicích začali spolu se sousedem Zdeňkem Řehořem v roce 1991,“ zavzpomínal Jiří Strnad.

Tehdy jsme si řekli, že musíme něco vymyslet, abychom zlevnili výrobu úlů a tím i finálního produktu – medu. Napadla mě rámková míra 35 x 40 cm. Jedná se vlastně o včelaření bez úlů...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vzestupný trend napadení včelstev V. d.

Zdeněk Klíma

2009/4/112

Na základě informací získaných pomocí Varroamonitoring systému (VMS) od aktivních včelařů lze, podle dosavadního průběhu letošní sezóny, usuzovat na vzestupný trend míry napadení včelstvech v mnoha oblastech v porovnání s loňským rokem. Na tomto jevu se podílí celá řada faktorů, kterým se i díky VMS snažíme alespoň částečně porozumět.

číst článek


PSNV-CZ a VÚVč Dol pracují na společném projektu

Zdeněk Klíma

2009/4/112

Po několika jednáních se podařilo oficiálně navázat spolupráci mezi PSNV-CZ a VÚVč Dol. Stalo se tak 13. července 2009 na jednání ve VÚVč Dol. Jednání se účastnili ředitel VÚVč Dr. Ing. František Kamler a Ing. Dalibor Titěra, CSc., a za PSNV-CZ předseda Ing. Petr Texl, MVDr. Zdeněk Klíma a Ing. Ivan Černý.

číst článek


Řešení mravenčí otázky

Josef Kala

2009/4/114

Čeští včelaři jsou národ vynalézavý. Poslali do redakce již několik řešení, jak se vypořádat se zkreslováním dat o spadu roztočů mravenci. Vybrali jsme pro toto číslo vynález Ing. Kaly:

Mravenci se některým úlům vyhýbají, některé úly mají v náruživé oblibě. Pokud mi neničili uteplivky, nijak jsem jim v jejich touze přežít, prosperovat a sdílet prostředí úlu se včelami nebránil. Ale pro zajištění objektivity a korelace mezi výsledky různých metod diagnostiky kleštíkovitosti jsem se rozhodl zabránit mravencům v odnášení roztočů z diagnostické podložky.

Návrh na řešení ve včelíně

Několik včelstev v nástavkových úlech mám umístěno ve včelíně. V desce police (původně určené pro postavení dvouprostorových zadováků typu Budečský úl) jsem přímočarou pilkou vyřízl čtvercový otvor 435 x 435 mm a přes něj položil a upevnil drátěnou síťovinu s roztečí ok 3 x 3 mm (pečlivkové ji upevní do polodrážky hluboké asi 2 mm, široké asi 10 mm). Nosnost police jsem vyříznutým otvorem zeslabil – proto jsem polici podepřel nohami.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Akce „Smyv“ a první zkušenosti včelaře Pavla Holuba

Pavel Holub

2009/4/115

Na základě výzvy k účasti na společném projektu Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Výzkumného ústavu včelařského v Dole proběhla ve spolupráci zmíněných subjektů a za účasti aktivních včelařů, převážně přispěvovatelů systému s pracovním názvem Smyv.

Monitoring intenzity varroózy je důležitý pro optimální zahájení její léčby zejména v průběhu podletí a následnou kontrolu průběhu léčby.

Cílem projektu bylo rozšíření poznatků o metodách monitoringu varroózy, především o jejich pracnosti a spolehlivosti. Akce probíhá ve spolupráci s téměř padesátkou včelařů. V tomto projektu se porovnávaly údaje o spadu roztočů Varroa destructor (dále roztočů) na podložku s počtem roztočů nacházejících se ve stejné době na dospělých včelách před začátkem letního léčení. Počet roztočů na včelách se zjišťuje smyvem po usmrcení odebraného vzorku cca 300 včel z plodiště. Vzorek se vloží do větší nádobky s teplým roztokem obsahujícím smáčedlo a třepe se stanovenou dobu. Poté se včely na dvojitém sítu oddělí proudem vody od roztočů, kteří se počítají na spodním sítu. Výsledek se porovná s denním spadem na podložce konkrétního včelstva. Vyšetření vzorků bylo prováděno podle rozhodnutí každého včelaře doma nebo v laboratoři VÚVč Dol či doma i v laboratoři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Toxické látky v medech

Antonín Přidal

2009/4/116

Nepřeberné množství rostlinných druhů vytváří stejně nepřeberné množství organických sloučenin, z nichž mnohé jsou velmi významné ve farmakologii a není příliš překvapivé, že některé z nich se nacházejí i v medu.Tam je jich ale zjištěno mnohem méně než v nektaru; jednak proto, že se nijak neprojevují ani na chuti ani na toxicitě medu, a také proto, že i včely se vyhýbají nektaru, který není vhodný ani pro ně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aethina tumida – chrobák stále devastuje americké včelnice

Pavel Hovorka

2009/4/117

V jednom najrozšírenejších filmových spotov, v ktorých Európska asociácia profesionálnych včelárov varuje pred ďalším škodcom, ohrozujúcim existenciu včelárstva v Európe, útočí včela medonosná na svojho úhlavného nepriateľa – známeho pod takmer nič nehovoriacim menom – Aethina tumida. Podľa včelárskych odborníkov je to doteraz najväčší hniezdny-potravný parazit, ktorého pre rozsah škôd u včiel veda zatiaľ nepoznala.

Katastrofa spojená s jeho výskytom sa začala pred dvanástimi rokmi v Spojených štátoch amerických. A doteraz stojí chrobák pred bránami Európy. Chovatelia včiel, producenti medu, ale aj vedci zatiaľ stoja na stratených pozíciách. Varujú, že ak sa neprijmú radikálne legislatívne opatrenia a vedcom sa nepodarí nájsť vhodné biologické riešenie na potlačenie výskytu tohto chrobáka, potom je osud Európskeho včelárstva spečatený.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Myslíme na zdraví včelařů

Zdeněk Panský

2009/4/119

Úprava aerosolového vyvíječe pro zamezení úniku aerosolu do ovzduší při přemísťování mezi včelstvy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zasílání matek poštou

Jiří Danihlík

2009/4/120

Jako chovatel matek pošlu během sezóny několik zásilek poštou a doposud jsem se žádnými problémy nesetkal, až teprve letos. Matky jsem posílal „klasicky“, tzn. doporučený dopis/balík na dobírku. Letos se mi však v několika případech stalo, že pošta nedoručila zásilku hned druhý den, ale až za několik dní, klidně i po týdnu. Zajímal jsem se tedy, jaké jsou podmínky doručování zásilek a lhůty pro doručení.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Overovacia skúška dezinfekcie úľov kyselinou octovou ľadovou

Viktor Kršák

2009/4/121

Vzhľadom na aktuálny stav chorôb v slovenskom chove včiel bola vypracovaná štúdia na zmiernenie ekonomických následkov pre chovateľov včiel, ktorá sa stala predmetom rokovania so zainteresovanými zamestnancami Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy v Bratislave.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vzpomínání na začátky rozvoje chovu matek na Moravě před 45 lety

Marek Škrla

2009/4/122

V 60. letech minulého století si začali včelaři více všímat důležitosti plemenářské práce a chovu matek před významem úlové otázky. Objevil se slogan – úl med nepotí, ale tvoří jej včely – a to v oblastech, kde je nektar nebo medovice a pyl v hojnosti.

 

číst článek


Cena medu?

Jiří Hudeček

2009/4/124

Přečetli jsme za vás – vybíráme z internetové diskuse

Letošní rok jsme svědky opravdu bouřlivé diskuse o dostatku nebo nedostatku medu a ještě větší ohledně jeho ceny.

číst článek


Otázky začínajícího včelaře

Martin Tománek

2009/4/125

Vážená redakce,

jsem začínající včelař, který se ke včelaření dostal vlastní cestou bez vzoru ve svém okolí. Veškeré informace jsem tudíž načetl v odborné literatuře. Přitom jsem narazil na některé otázky, na něž jsem nenalezl uspokojivé odpovědi pro začátek mé cesty ke včelaření.

Je třeba si uvědomit že můj pohled na problematiku včelařství očima naprostého laika se zcela jistě v mnohém liší od pohledu praktika.

Na internetu jsem si sice načetl stránky ČSV, jenž se domníván je doposud obecně mezi lidmi se včelami spojován. Ale tam jsem se jen dozvěděl že začínajících včelařů se nedostává a je třeba jim podat pomocnou ruku. Tu ruku jsem již ale nenalezl a pokud jsem nechtěl žádat o pomoc na anonymní emailové adrese, což pro mě nebylo zrovna optimální řešení, moc dalších možností nezbývalo. Nakonec mi nezbylo, než začít obcházet své přátele a známé a ptát se, zda nemají ve svém okolí či v rodině včelaře, který by byl ochoten se mnou utrousit nějaké to slovo.

Otázky, jež jsem si kladl před začátkem mého včelaření a na které se mi nedostávalo uspokojivých odpovědí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.